Hizmetlerimiz

Patent Desteği

Araştırmacıların ve girişimcilerin ve öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin patent başvurularına patent vekili desteği

Ön-Kuluçka/Girişimci Rampası

girişimci adaylarına, kendi girişimlerini kuruncaya kadar eğitim, mentörlük, danışmanlık vb. imkanlar sunan merkez.

Eğitimler

Üniversite-Kamu-Endüstri işbirliği kapsamında bölge veya bölge dışındaki kuruluşların her türlü eğitim ihtiyaçları

Tahribatsız Muayene

X-ray ve Oda tipi Radyoskopik Muayene Test Cihazı ile muayene

Kuluçka Merkezi

Yeni işletmelerin kurulması ve ayakları üzerinde durabilir hale gelmesi için sağlanan hizmetler

Teknoloji Transfer Ofisi

Bölgede iyi çalışan bir üniversite-kamu-özel sektör işbirliği ortamı oluşturan merkez.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Bölgenin ve ülkemizin yenilenebilir enerji üretimi konusundaki teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılamak üzere çalışan merkez.

Üniversite-Kamu-Sanayi İşbirliği

Bölgede iyi çalışan bir kamu-üniversite-özel sektör işbirliği ortamı oluşmasına katkı sağlama

Tasarım Merkezi

KOS’taki ve yakın çevredeki sanayi işletmelerinin tasarım ve ürün geliştirme faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları tersine mühendislik hizmetleri

Kümelenme

Bölgedeki kuruluşlar arasında inovasyon odaklı kümelenmeler oluşturulmasını sağlayan merkez.

TGB Destek ve Muafiyetleri

4691Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince TGB sınırları içindeki girişimcilere destek ve muafiyetler

Girişimci Kabul

Ar-Ge veya yazılım faaliyeti gösteren şirketlere kiralama yoluyla nitelikli ofis, üretim ve deney ve depolama alanı sunar.

 

Ortaklarımız
Bizden haberdar olun...
Yenilikleri takip edin. Seminerler ve etkinlikler için ilk davetiyeleri siz alın.