InnoPark 2019 Yılı kira ve genel gider tarifesi aşağıdaki şekilde belirlendi.

 

INNOPARK 2019 YILI KİRA VE İŞLETME GİDERİ TARİFESİ

Bina Kira TL/m2 İşletme Gideri TL/m2
A Blok 19 14
B Blok 19 9
D1-D2 Blok 14 2.5