Ar-Ge Desteklerine Yoğun İlgi InnoPark

Bölgemizdeki üretim ve hizmet sektörü firmalarının Ar-Ge ve inovasyon desteklerinden etkin biçimde yararlanmasını sağlamak üzere IKSO, KOS ve InnoPark işbirliği ile üst düzey yöneticilere yönelik olarak düzenlenen “Karşılaştırmalı Hesaplamalar ve Simülasyonlarla: Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ve Teknopark Firmalarına Sağlanan İstisna, Destek ve Muafiyetler” konulu Bilgilendirme Toplantısına çok yoğun katılım oldu.
Ar-Ge Desteklerine Yoğun İlgi InnoPark

Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerini Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde veya Ar-Ge veya Tasarım Merkezi kurarak yürüten/yürütmeyi planlayan
firmaların diğer firmalara göre elde edeceği kazanç ve avantajlar karşılaştırmalı hesaplamalarla ve simülasyonlarla
anlatıldı. Toplantıda, TGB’lerde veya Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde geliştirilen ürünlerin seri üretiminde elde edilecek
vergisel muafiyet ve istisnalar açıklanacak, 18.06.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi Ve
Üretimin Desteklenmesi hakkındaki Kanun” ile yapılan değişiklik ve ilave destekler hakkında da bilgi verildi. Son olarak
katılımcıların vergi ve muhasebe konuları ile ilgili soruları cevaplandırıldı.