Ar-Ge Reform Paketi İkincil Mevzuatı Yayınlandı

Ar-Ge Reform Paketi kapsamında değişiklik yapılan 5746 Sayılı Kanuna ve 4691 Sayılı Kanuna ilişkin Uygulama Yönetmelikleri 10 Ağustos 2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ar-Ge Reform Paketi İkincil Mevzuatı Yayınlandı

Birincil Mevzuata Erişim:

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (6676 Sayılı Kanundaki değişiklikler işlenmiş) . Tıklayınız.

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (6676 Sayılı Kanundaki değişiklikler işlenmiş) Tıklayınız

İkincil Mevzuata Erişim:

Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği için Tıklayınız.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği için Tıklayınız.

2016/9091 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı için Tıklayınız.

2016/9092 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı için Tıklayınız.

2016/9093 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı için Tıklayınız.