Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı başladı

Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı başladı Bölgemizdeki üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini geliştirmek üzere Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve InnoPark işbirliği ile bir dizi eğitimden oluşan “Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı” düzenlendi.
Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı başladı

Düzenlenen kariyer programı ile bölgemizde Ar-Ge ve Tasarım konusunda çalışan personelin
bilgi, yetenek ve yeterliliklerinin geliştirilmesi hedeflenmekte. Kariyer Programının, bölgemizde
yeni Ar-Ge ve Tasarım merkezleri kurulmasına ve mevcut merkezlerin faaliyetlerini etkin
ve verimli olarak yürütmesine ve idame ettirmesine önemli katkı sağlayacağı beklenmekte.
Bölgemizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, bu eğitimleri kendi imkanlarıyla düzenlemek yerine
diğer işletmelerle ortak olarak almaları halinde önemli bir maliyet yükünden kurtulacaklar.
Kariyer Programı kapsamında düzenlenecek eğitimlerin bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda
belirlenmesini sağlamak üzere bölgemizdeki sanayi ve tasarım kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu
Ar-Ge ve İnovasyon alanındaki eğitimler belirlendi. 40 civarında eğitimden oluşan programın ilk
iki eğitimi verildi.