Doç.Dr. Birol Mercan Innopark Yönetim Ekibine katıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Birol Mercan, Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin talebi üzerine InnoPark bünyesindeki Girişimcilik Merkezinin Yöneticiliğini yapmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirildi. Doç.Dr. Mercan'a yeni görevinde başarılar dileriz.
Doç.Dr. Birol Mercan Innopark Yönetim Ekibine katıldı

Doç.Dr. Birol Mercan Özgeçmiş

1968 yılında Karaman’da doğdu, Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde(1992)yatı. S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat Anabilim Dalında "Türkiye Liberal İktisat Politikalarının Tarihi Temelleri(1839- 1980) " Yüksek Lisans(1996), yine aynı enstitü ve anabilim dalında " Endüstriyel Gruplarda Öğrenme Süreci ve Sektörel Yapının Oluşmasında Karaman Örneği" başlıklı tez çalışması ile Doktora derecesini aldı(2004).  1999 Yılında Almanya ‘da Katholische Universität Eichstätt da 9 aysüre ile dil öğrenme ve araştırma amacıyla bulundu. 1995 yılında S.Ü. Karaman İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde başladığı akademik hayatı  2006-2011 yıları arasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalında, 2011 yılından sonra ise akademik çalışmalarını  Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal  ve Beşeri  Bilimler Fakültesi İktisat Bölümde, devam eden Mercan 2011 yılında iktisat Teorisi Anabilim Dalında Doçent olmuştur.  Halen aynı üniversitede Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.

Akademik çalışmaları ile beraber 2004- 2006 Karaman Kosgeb Sinerji Müdürlüğü (2009-2011), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu( 2009-2011), İktisat Bölüm Başkanlığı, İktisat Teorisi Bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur.

Doç.Dr. Mercan,aşağıdaki projelerde görev aldı:

Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı çerçevesinde “Konya Sanayi Bölgelerinde Kümeleşme Potansiyeli ve Bir Pilot Uygulama”-( Proje Yöneticisi). 

Turkey Chambers Partnership Grant Scheme Programı çerçevesinde” Konya’da Otomotiv Yan Sanayi Kümesi Gelişimi ve Bölgesel İşbirlikleri Projesi “( Proje Uzmanı)

Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği Programı çerçevesinde “Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi Projesi” (Proje Koordinatörü)

2013-1-IT1-LEO04-04187-13, Avrupa Birliği Bakanlığı, Leonardo da Vinci Ortaklıkları Programı Start-Up Communities Projesi( Araştırmacı)

Konya Sanayi Odası sektör Raporları:-Konya Makine İmalat Sanayi Sektörel Analiz Raporu, 2008.-Konya Gıda Sanayi Sektörel Analiz Raporu, 2008.-Konya Otomotiv Yan Sanayi Sektörel Analiz Raporu, 2008.-Konya ana Metal Sanayi Sektörel Analiz Raporu, 2008. (Araştırmacı). 

 Evli ve üç çocuk babası olan Mercan’ın çalışma alanları liberalizm, rekabet, kümelenme, öğrenen bölgeler, sosyal sermaye ve inovasyondur. 

Yayınlarından bazıları:

 Birol Mercan, Deniz Göktaş (2011). Components of Innovation Ecosystems: A Cross-Country Study, International Research Journal of Finance and Economics, (76): 102-112.

Birol Mercan, Tuba Tünen (2011). Innovative Networks for SME’s: Case of Konya Automotive Supply Industry, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, (32): 80-94.

Birol Mercan, Deniz Göktaş, Mustafa Gömleksiz (2011). AR-GE Faaliyetleri ve Girişimcilerin İnovasyon Üzerindeki Etkileri: Patent Verileri Üzerinde Bir Uygulama. PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 7(2): 27-44.

Birol Mercan, N. Sevil Halıcı (2007). Social Capital As A Soft Factor In Facility Location Planning, Journal Of Global Strategic Management, 1(1): 36-43.

 Birol Mercan, Zekeriya Mızırak,, Nadide Sevil Halıcı (2006). Girişimcinin Bölgeye Çekilmesinde Sosyal Sermayenin Rolü, Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 25-27 Mayıs, Bişkek, Kırgızistan.

N. Sevil Halıcı, Birol Mercan (2008).  Innovation as A Tool For Global Competition And Cooperation For Innovation, 4th International Strategic Management Conference, 19-21 Haziran, Saraybosna, Bosna Hersek.

M. Attila Arıcıoğlu, Birol Mercan, N. Sevil Tülüce, Muhittin Koraş (2008). A Regional Research About the Evaluation Of Network Relations in the Context of Clustering as a Means of Strategic Competition, 4th International Strategic Management Conference, 19-21 Haziran, Saraybosna, Bosna Hersek.

Birol Mercan, Tuba Tünen, Mustafa Gömleksiz (2011). Global İnovasyon İndeksi ve Bileşenlerinin Etkinlik Düzeyleri: Ampirik Bir Analiz, Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 23-25 Haziran, Saraybosna, Bosna Hersek.

Mustafa Gömleksiz, Birol Mercan (2014). Economic Growth in the Axis of Human Capital, R&D and Innovation: An Analysis on the G8 Countries, International Conference on Eurasian Economies, 1-3 Temmuz, Üsküp, Makedonya.

Birol Mercan (2010). İşletmecilik ve Ekonomi, Temel İşletme: Girişimcilik, İş Kurma ve Yönetim, Ed. H.B. AKIN, ss. 67-76, Ankara: Adres Yayınları.

Birol Mercan (2011). Yatırım Teşvikleri Çerçevesinde Bölgesel ve Sektörel Kümelenme, Bölgesel Rekabetin Evrimselleşme Sürecinde Küme Oluşumu, ss. 126-141, İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları.

Zekai Özdemir, Erşan Sever, Birol Mercan, Murat Ustaoğlu (2012). Mikro İktisadi Analiz, İstanbul: Der Yayınları.

Birol Mercan (2015). Bölgesel Kümelenmeler, Firma Yeri Seçimi ve Dışsallıklar, Ekonomik Coğrafya, Anadolu Üniversitesi Yayınları. (Baskıda)

Birol Mercan (2015). İnovasyon ve İnovatif Bölgeler, Ekonomik Coğrafya, Anadolu Üniversitesi Yayınları. (Baskıda)

Abdülkadir Buluş, Birol Mercan (2002). Son Dönem Osmanlı İktisat Politikaları, Liberal Düşünce, 7(28): 247-256.

Birol Mercan (2004). Küreselleşme ve Ulusların Rekabet Gücünün Yeni Anahtar Faktörleri, Piyasa, 3(12).

Birol Mercan, Mustafa Gömleksiz (2013). Bölgesel Kalkınmada İnovasyon Sistemleri Yaklaşımı: KOP Bölgesi Üzerine Bir İnceleme, Bölgesel Kalkınma Dergisi, 1(1-2): 126-140.

Birol Mercan, Mustafa Gömleksiz (2013). Bölgesel Kalkınmada İnovasyon Sistemleri Yaklaşımı: KOP Bölgesi Üzerine Bir İnceleme, Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 14-16 Kasım, Konya.

Birol Mercan, N. Sevil Halıcı, Nuri Baltacı (2004). Küresel ve Bölgesel Rekabet Avantajı Sağlayıcısı Olarak Sanayi Odaklarının (Clusters) Oluşumu ve Gelişimi, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 25-26 Kasım, Eskişehir.

Serdar Altınok, Birol Mercan, Nuri Baltacı (2004). Öğrenen Bölgeler: Bölgesel Kalkınmada Ortak Bilgi Kullanımı, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 25-26 Kasım, Eskişehir