InnoPark’ta Tasarım Analiz ve Simülasyon Merkezi Kurulacak

InnoPark tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 2016 Yılı Güdümlü Proje çağrısına sunulan “InnoPark Tasarım Analiz ve Simülasyon Merkezi” Projesi desteklenmeye değer bulundu. Projenin uygulamasının 2018 yılı içinde başlaması öngörülüyor.
InnoPark’ta Tasarım Analiz ve Simülasyon Merkezi Kurulacak

InnoPark Tasarım Analiz ve Simülasyon Merkezi Projesi ile Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi
(TGB) yönetici şirketi olan InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. bünyesinde
bir «Tasarım, Analiz ve Simülasyon Merkezi» kurulması hedefleniyor. Kurulacak merkez; Konya
TGB’deki Ar-Ge kuruluşlarına ve bölgedeki sanayi kuruluşlarına hizmet sunacak. Kurulacak
merkez, yeni ürün tasarlayan veya ürün geliştirme faaliyeti yürüten işletmelere endüstriyel tasarım
hizmeti sunacak, merkezdeki CAD/CAM/CAE yazılımlarını ve prototip üretim imkanlarının talep
eden KOBİ’lere kiralanması veya talep edilmesi halinde Ar-Ge, ürün/proses geliştirme projesi
yürüten KOBİ’lere merkezdeki nitelikli insan kaynağı ve CAD/CAM/CAE yazılımları ile mühendislik
sistemlerinin modellenmesi, analizi ve simülasyonu hizmetleri sunacak, buluş sahiplerinin
patentle koruma altına alınmış ürünlerinin prototipinin üretilmesi konusunda hizmet vererek
bölgedeki patentlerin ticarileştirilmesine katkı sağlayacak. Kurulacak merkezde
• Modelleme, analiz ve simülasyonlarda kullanılacak iş sitasyonları
• Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim (CAD/CAM) yazılımları
• Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) yazılımları
• Tersine mühendislik araçları (3B tarayıcı ve 3B yazıcılar)
• 3B Koodinat Ölçüm Makinası (CMM)
• Prototip üretim imkanları
• Modelleme, analiz ve simülasyonları gerçekleştirebilecek nitelikli personel bulunacak.