InnoPark Çalışma Grubu'ndan İki Kitap

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. bünyesinde Çevre ve Enerji Teknolojileri konusunda gönüllü olarak görev alan bazı akademisyenler ve kamu kuruluşu mensupları tarafından kaleme alınan “Kompost ve Biyogaz Tesislerinde Değerlendirilebilecek Konya’daki Atık Potansiyelinin Analizi” ve “Konya’daki Biyogaz Tesisi Potansiyeline Yönelik Araştırmalar” başlıklı kitaplar InnoPark yayını olarak yayınlandı.
InnoPark Çalışma Grubu'ndan İki Kitap

Kitabın yazarları Konya Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü Makina Mühendisi Erdal Baştan, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Çevre Mühendisi Şeyma Sevinç , Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kimya Mühendisi Mümin
Semerci, KTO Karatay Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Enerji Yönetimi Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Didem Tunçez.