Innopark Stratejik Arama Konferansı yapıldı

Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetici şirketi, Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 2016-2018 dönemine ait 3 yıllık stratejik planını oluşturmak amacıyla, stratejik arama konferansı düzenledi. Innopark’ta düzenlenen arama konferansına sanayici, akademisyen, bürokrat ve STK temsilcilerinden oluşan yaklaşık 100 kişi katıdı. 8 grba ayrılan katılımcıular 6 ayrı tematik alandaki soruları cevaplamak üzere beyin fırtınası yaptı.
Innopark Stratejik Arama Konferansı yapıldı

İnomer Başkan ve CEO’su Şirin Elçi moderatörlüğünde gerçekleştirilen arama konferansının açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu,  tüm katılımcılara teşekkür ederek, Türkiye’nin 60’ıncı teknoloji geliştirme bölgesi olan Innopark’ın en önemli özelliğinin teknoloji üretimine odaklanması olduğunu söyledi.  Innopark’ın güçlü bir ortaklık yapısı olduğunun altını çizen Tekelioğlu, “Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Borsası, Konya Ticaret Odası, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, TOBB ETÜ, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Tarım ve Gıda Üniversitesi ile bölgemizdeki 18 özel sektör firması Innopark’ın ortağı. Bu ortaklık yapısı şehrimizin Innopark’ı sahiplendiğini göstermektedir. İnşallah ortaklarımızın ve paydaşlarımızın katıldığı bu arama konferansıyla da, Innopark’ın stratejik planını hep beraber, ortak akılda şekillendirmiş olacağız” diye konuştu.

Konuşmasında Innopark’ta bilgi ve tecrübeyi bir arada tutmak için sürekli gayret göstereceklerini ifade eden Tekelioğlu, “Artık üniversitelerimizin bilgi üretmesi, sanayicilerimizin de üretim tecrübesiyle bu bilgiyi üretime dönüştürmesi gerekiyor. 10 bin dolar kişi başı milli gelir sınırını aşarak, daha müreffeh bir ülke haline gelebilmek için yeni teknolojileri ve bilgiyi üretmek zorundayız” dedi.

Amaç, inovasyona dayalı ekonomik büyüme

Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı da, Innopark’ta yaşanan süreçlerle ilgili bilgi vererek, amaçlarının bilgiyi ticarileştirecek bir inovasyon ekosistemi kurarak Konya ve bölgesinde inovasyona dayalı ekonomik büyümeyi geliştirmek olduğunu vurguladı. Innopark Konya TGB’nin avantajlarından da bahseden Botsalı, “Bize güvenen tüm ortaklarımıza, paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Şehrimizin bize olan güvenine layık olabilmek için daha çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Son olarak söz alan konferansın moderatörü İnomer Başkan ve CEO’su Şirin Elçi ise, Innopark’la birlikte Konya’da inovasyonla ilgili her şeyin bir araya getirildiğini, Innopark’ı Türkiye’ye örnek göstermek istediklerini söyledi. 

Konuşmaların ardından Stratejik Arama Konferansına geçildi. Katılımcılar ‘Ar-Ge ve İnovasyon Odaklı Sanayi, Teknolojik Yatırım ve Ticarileştirme, İnovasyon Odaklı Girişimcilik, Bilgi ve Teknoloji Transferi, Ar-Ge Odaklı Kümelenmeler ve Ağlar, İnovasyon Ekosistemi olmak üzere 6 tematik alanda, 8 ayrı masada beyin fırtınası yaptı.