NEÜ Mühendislik Fakültesi'nde Tanıtım Toplantısı

NecmettinErbakan Üniversitesinde "Innopark Konya Teknoloji Geliştirme BölgesiTanıtım Toplantısı" yapıldı. Programa NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Mehmet Emin Aydın, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. AdnanÖzdemir ve öğretim üyeleri katıldı.
NEÜ Mühendislik Fakültesi'nde Tanıtım Toplantısı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Necmettin ErbakanÜniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan ÖzdemirTürkiye’nin 60. Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilen Konya Teknolojigeliştirme Bölgesinin bölgemizdeki işletmelerin inovasyona dayalı büyümesininhedeflendiğini belirterek, bölgedeki üniversiteler, odalar ve büyük üretimtesisleri ile işbirliğinin geliştirilmesinin büyük önem arz ettiğini kaydetti.

İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi GenelMüdürü Prof. Dr. M. Fatih Botsalı Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin farklıbir konsepte sahip olduğunu belirterek Innopark konsepti hakkında bilgi sundu.Botsalı: “Innopark’ın teknolojik üretim odaklı bir Teknoloji geliştirme Bölgesiolduğunu belirterek Innopark, bölgemizdeki üniversitelerde üretilen bilgiyiticarileştirmek, katma değere dönüştürmek ve bu amaçla bölgedeki kurumlararasında teknoloji transferine yardımcı olmayı hedefliyor.” dedi.

Innopark’ın 29 ortaktan oluşan güçlü ve geniş tabanayayılan bir ortak profiline sahip olduğunu söyleyen Botsalı, bölgede iyi çalışanbir inovasyon ekosistemi oluşturmaya çaba göstereceklerini, Konya teknolojigeliştirme Bölgesinde; Tasarım Merkezi, Kümelenme Merkezi, GirişimcilikMerkezi, Yenilenebilir Enerji Teknoloji Merkezi, Tahribatsız MuayeneLaboratuvarı, Üniversite İrtibat Ofisleri ve Teknoloji Transfer Ofisininfaaliyet göstereceğini söyleyerek bu birimlerin faaliyetleri hakkında bilgisundu. Toplantının soru cevap kısmında Innopark ile Necmettin ErbakanÜniversitesi arasındaki potansiyel işbirlikleri hakkında bilgialışverişi yapıldı.