Prof.Dr. Botsalı Innopark Genel Müdürü

Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetici şirketi olan Innopark Konya TeknolojiGeliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Genel Müdürlüğüne Selçuk ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. FatihMehmet Botsalı atandı.
Prof.Dr. Botsalı Innopark Genel Müdürü

Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı’nın Özgeçmişi

1955 yılındaKonya’da doğdu. Makine mühendisliği konusundaki lisans ve yüksek lisanseğitimini ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Mezuniyetinden sonrabir süre serbest çalıştı. Bu dönemde, Konya'da tekstil makinaları imalatı yapanbir şirket kurdu. Muhtelif tekstil makinalarının tasarımı ve imalatınıyaptı.1978 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi MakineMühendisliği Bölümünde asistan olarak göreve başladı. Halen aynı bölümde MakineTeorisi ve Dinamiği Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

1985 yılında TürkStandardları Enstitüsünün talebi üzerine Türk Standardları Enstitüsünün  Konya teşkilatını kurmak üzere 2547 Sayılıyasanın 38.  maddesine göre YüksekÖğretim Kurumu tarafından görevlendirildi. Yaklaşık 12.5 yıl süre ile üniversitedeki görevinin yanı sıra TSE Konya Bölge Müdürlüğü görevinisürdürdü. Bu dönemde, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde bölgesindestandardizasyon ve kalite uygulamalarının yaygınlaştırılması konusundaçalışmalarda bulundu. Bölge Müdürlüğü görevini yaparken üniversite-sanayiişbirliği kapsamında çok sayıda girişimin başlatılmasını sağladı.

1988 yılında 6.5ay süre ile ölçme ve metroloji standartları konusunda eğitim görmek üzere JaponUluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) burslusu olarak Japonya'da bulundu.

1997-2000tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Akören Meslek Yüksekokulu’nun kurucumüdürlüğünü yaptı.

SelçukÜniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kuruluşu çalışmalarında önemli rolüstlendi. Bu kapsamda 2004-2012 yılları arasından Selçuk Üniversitesi TeknolojiGeliştirme Bölgesinin yönetici şirketi olan Konya Teknokent A.Ş.’nin kurucuYönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.  Bu dönemde üniversite-sanayi işbirliği, teknolojitransferi, bilim ve teknoloji politikaları, teknoloji ve inovasyon yönetimi,fikri ve sınai haklar yönetimi, girişimci yetiştirme, mentörlük, projehazırlama konularında önemli deneyim kazandı.

Toplam KaliteYönetimi, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 16949, ISO 17025, ISO 22000,ISO 17025 yönetim sistemleri kurulması, CE sertifikasyonu ve teknoloji ve ürüngeliştirme konularında Türkiye çapında çok sayıda kuruluşa danışmanlık yaptı.

ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001, ISO 16949, ISO 17025, ISO 22000, ISO 17025 yönetimsistemleri konularında çok sayıda eğitim verdi.

Selçuk KaliteDerneği, Konya Teknoloji Geliştirme Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği kurucuüyeliklerinde ve bu derneklerin başkanlıklarında bulundu. ASME, IEEE, IEEERobotics and Automation Society üyesidir.

TÜBİTAK-TEYDEBbünyesinde Makina İmalat Teknolojileri Grubu (MAKİTEG) ve Ulaştırma SavunmaEnerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu İcra Komitesi üyeliği yaptı.

30’un üzerinde projede proje yürütücüsü, araştırmacı, danışmanstatülerinde görev aldı.

Mesleği ile ilgiliyayınlanmış kitapları ve çok sayıda makale ve bildirileri  bulunmaktadır.

Evli ve üç çocukludur.İyi derecede İngilizce bilmektedir.