TTH Projesi Kapanış Toplantısı

“Technology Transfer: Breakthrough to Excellence” temalı TTH Türkiye Projesi Kapanış Konferansı 14 Kasım 2017 günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Avrupa Yatırım Fonu tarafından desteklenen, Bpifrance (FR) ve VentureWell (US) iş birliğinde, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı - TTGV liderliğinde yürütülen ve nihai yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu Teknoloji Transfer Hızlandırma – TTH Programı’nın kapanış toplantısında proje süresince gerçekleştirilen çalışmalar, elde edilen kazanımlar, yatırım yapılan girişimler ve bundan sonra yapılması gerekenler paylaşıldı.
TTH Projesi Kapanış Toplantısı

Konferansta Türkiye’deki TTO’ların teknoloji transfer süreçleri ile ilgili 35 uygulamanın
yer aldığı kitapçığın paylaşımı da yapıldı. İyi uygulamalar kitapçığında InnoPark TTO’ya ait 2 iyi
uygulama örneği yer aldı. TTH Türkiye Projesinde öncelikle üniversitelerde olmak üzere araştırma
ve teknoloji geliştirme çalışmalarının ekonomik ve sosyal faydaya dönüşmesi ve teknoloji
tabanlı girişimlerin yatırım alarak büyümeleri hedeflendi. Söz konusu hedef doğrultusunda
gerçekleştirilen faaliyetler toplantıda detaylarıyla ele alındı.