Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ar-Ge veya yazılım geliştirme faaliyeti yürütmek isteyen kuruluşlar yürütmek istediği proje ile Innopark’a başvuru yaparlar. Başvuru konusu proje üniversite öğretim üyeleri ve sektör uzmanlarından oluşan 3 kişilik bir heyet tarafından değerlendirilerek Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesine kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir. Innopark A.Ş., ilgili değerlendirme komisyonu tarafından bölgeye kabul edilebilir bulunan işletmelere faaliyetlerini yürütebileceği ofis ve üretim alanları kiralar veya kendi binasını yapmaları için inşaat alanı tahsis eder.

Başvuru için iletişim:

Yasemin METİN GÜLBAHÇE +90 (533) 1505202 ; yasemin.gulbahce@innopark.com.tr

InnoPark Başvuru Formlarını indirmek için tıklayınız