Birincil Mevzuat

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (6676 Sayılı Kanundaki değişiklikler işlenmiş) Tıklayınız.

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (6676 Sayılı Kanundaki değişiklikler işlenmiş) Tıklayınız.

İkincil Mevzuat

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği için Tıklayınız.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği için Tıklayınız.

2016/9091 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı içinTıklayınız.

2016/9092 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı içinTıklayınız.

2016/9093 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı içinTıklayınız.

Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım Sunumları

Kanuni Düzenlemeler Genel Sunumu
5746 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği Sunumu
4691 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği Sunumu
Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri Vergi Uygulamaları Sunumu
Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamaları Sunumu
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu