Innopark A.Ş.’nin Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesine kabul edilen girişimcilere sunduğu temel hizmetler şunlardır:

 • Ofis Kiralama
 • İnşaat alanı tahsisi
 • Elektrik, su, gaz temini, internet erişimi, dahili telefon iletişimi, temizlik, güvenlik, ısıtma gibi destek hizmetleri
 • Kongre, sergi, seminer, sempozyum vb. etkinlikler için mekan sağlama
 • Personel taşıması ve tabldot yemek hizmeti
 • İmar ve yapılaşmaya yönelik faaliyetler

Innopark A.Ş.’nin Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesine kabul edilen girişimcilere sunduğu teknik hizmetler ise:

 • Üniversiteler ve kamu kuruluşları ile işbirlikleri kurulmasına destek
 • Fikri ve sınai mülkiyet, finans kaynaklarına erişim, pazarlama, iş ve ticaret hukuku, vergi mevzuatı, proje yönetimi, inovasyon ve teknoloji yönetimi, teknolojik araştırma ve geliştirme konularında danışmanlık
 • Mentörlük
 • Personel temini
 • Etkileşime yönelik faaliyetler (Sosyal etkinlikler, yarışmalar, firma eşleştirme, proje pazarı, açık inovasyon toplantısı, kollokyum, forum, arama konferasnsı vb. hizmetler)
 • Ortak projeler ve işbirlikleri oluşturma, eşleştirme, sinerji oluşturma ve kümelenme faaliyetleri
 • Nitelikli personel temini desteği
 • Ortak kullanım tesisleri ve/veya imkanları sağlama
 • Yeni girişimciler yetiştirme ve kuluçka faaliyetleridir.