TGB Yönetmeliğindeki yeni uygulamalara ait klavuzlar yayınlandı


TGB Uygulama Yönetmeliğindeki yeni uygulamalar ile ilgili olarak Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünün hazırladığı kılavuzlara aşağıda vermiş olduğumuz linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Tek Pencere Sistemi Kullanım kılavuzu: http://btgm.sanayi.gov.tr/userfiles/file/yeni%20uygulamalar/Tek%20Pencere%20REHBER%20SON_12.10.2016.pdf

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dışarıda geçirilen sürelere ilişkin kılavuz: http://btgm.sanayi.gov.tr/userfiles/file/yeni%20uygulamalar/DI%C5%9EARIDA%20GE%C3%87%C4%B0R%C4%B0LEN%20S%C3%9CRE%20B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0M%C4%B0%20KLAVUZU.pdf