Yeni Uygulamalara ait klavuzlar yayınlandı


Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yöneetmeliği ile gelen yeni uygulamalara ait kalvuzlar yayınlandı.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Tek Pencere Sistemi Kullanım Kılavuzu:

HTTP://BTGM.SANAYI.GOV.TR/USERFILES/FILE/YENI%20UYGULAMALAR/TEK%20PENCERE%20REHBER%20SON_12.10.2016.PDF

 

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dışarıda Geçirilen Sürelere İlişkin Kılavuz:

HTTP://BTGM.SANAYI.GOV.TR/USERFILES/FILE/YENI%20UYGULAMALAR/DI%C5%9EARIDA%20GE%C3%87%C4%B0R%C4%B0LEN%20S%C3%9CRE%20B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0M%C4%B0%20KLAVUZU.PDF