Yenilenebilir Enerji Teknolojileri


     Yenilenebilir Enerji üretimi stratejik önemi çok yüksek bir sektör halinegelmiştir. Konya’nın Karapınar ilçesinde kurulan Karapınar Enerji İhtisasEndüstri Bölgesi ile ülkemizin en önemli enerji üretim merkezlerinden biriolmaya adaydır. Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesine önümüzdeki yıllardaenerji üretimi alanında yaklaşık 8 milyar Avro tutarında enerji üretim yatırımıyapılması beklenmektedir. Konya, güneş enerjisinden elektrik üretimi içinülkemizdeki belirlenmiş 27 bölge arasında en fazla yatırım lisansı verilenildir. Türkiye genelindeki 600 MW'lık toplam güneş enerjisi yatırımının 92 MW'lıkbölümü Konya'ya tahsis edilmiştir. Bu gelişmeler Konya ilinde yenilenebilirenerji teknolojileri alanında inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin önemini dahada artırmaktadır.

     Innopark, yenilenebilir enerji konusunda inovasyon faaliyetlerini desteklemekve geliştirme üzere bünyesinde “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi”nikurmuştur.

     Kurulacak merkez bölgenin ve ülkemizin yenilenebilir enerji üretimikonusundaki teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılamak üzere gereklifaaliyetleri yürütecektir. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi, ilgilikesimlerin işbirliği ile yenilenebilir enerji üretimi alanında stratejiler veprojeler üretimine odaklanacak, bu kapsamda Karapınar Enerji İhtisas EndüstriBölgesinin teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılayacak girişimlerin veişbirliklerinin oluşturulmasına öncelik verecektir,

     Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Araştırma Merkezi Hizmetleri

Solar teknolojiler

Enerji depolama teknolojileri

RES ve HES tasarım, modelleme

PV geliştirme/üretim

Yakıt hücresi geliştirme/üretim

Biyokütle teknolojisi

Isı pompası teknolojisi

Jeotermal enerji