Teknoloji Transfer Ofisi


Innopark’ın en önemli önceliklerinden birisi bölgede  iyi çalışan bir üniversite-kamu-özel sektör işbirliği ortamı oluşturulmasıdır. Bu amacıgerçekleştirmek üzere faaliyet gösteren Innopark TTO; öncelikle Innopark’ın ortağı olan üniversitelerde üretilen bilginin ticarileştirilerek katma değeredönüştürülmesine yönelik teknoloji transfer faaliyetlerine öncelik vermektedir. Innopark TTO, ülkemiz yararına olacak hertürlü teknoloji transfer faaliyetlerini yürütmekte bu kapsamda; motivasyon,eğitim, bilgilendirme, danışmanlık, mentörlük, koordinasyon, eşleştirme, işbirliği geliştirme, strateji geliştirme, proje geliştirme, proje uygulama, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet göstermektedir. 

Innopark TTO;bölgedeki işletmelere Ar-Ge, inovasyon, teknoloji geliştirme, uluslararasılaşma, markalaşma, kurumsallaşma, fikri ve sınai haklar yönetimi, finansal yönetim,operasyon yönetimi, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları yönetimi, prosesyönetimi, kalite, çevre ve enerji yönetimi konularında mentörlük, koçluk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 

 

 

     Innopark TTO’da uygulanacak teknoloji transfer süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır;