Patent Desteği


INNOPARK-PDP programı kapsamında Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki araştırmacıların ve girişimcilerin ve InnoPark ortağı olan üniversitelerin öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin patent başvurularına patent vekili desteği sağlanıyor.

INNOPARK-PDP programının amacı bölgedeki gişrişimiclerin, araştırmacıların ve öğretim elemanlarının fikri mülkiyetlerin tescili konusunda bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi, bölgedeki ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların korunmasına ve teknoloji transferi yoluyla bilginin ticarileştirilmesine katkıda bulunulması.

INNOPARK-PDP programı kapsamında ulusal ve uluslararası patent başvuruları için sağlanan destekten; Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içinde faaliyet gösteren işletmeler ve/veya bu şirketlerde çalışan T.C. vatandaşı olan personel Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içinde yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının çıktısı olan buluşlar için,  InnoPark ortağı olan üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencileri yürüttükleri proje veya araştırma çalışmaları kapsamında yaptıkları buluşlar için yararlanabiliyor.

INNOPARK-PDP patent başvurusu desteğinden Innopark bünyesindeki şirketler, Innopark ortağı olan öğretim üyeleri ve öğrenciler ve her yıl en çok 3 başvuru için yararlanabiliyor. İstisnai durumlarda Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi  Yönetici A.Ş. İcra Kurulu kararı ile Innopark ortağı olmayan üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencileri de bu destekten yararlanabilir, başvuru  sınırı artırılabilir veya  istisnalar yapılabilir.

Program kapsamında destek verilecek ulusal patent başvurularının Türk Patent Enstitüsüne, uluslararası Patent Başvurularnın, Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla ya da bireysel olarak Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonuna (WIPO) Patent İşbirliği Anlaşması hükümlerine göre  veya Avrupa Patent Ofisine (EPO) Avrupa Patent Sözleşmesi hükümlerine göre yapılmış olması gereekiyor.

Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi  Yönetici A.Ş.’ye ortaklık teklif edilen patent başvuruları INNOPARK-PDP kapsamında destekleniyor

BAŞVURU :

Programa başvuru, InnoPark tarafından aakredite edilen bir patent vekili tarafından tanzim edilen INNOPARK-PDP Buluş Ön Araştırma Formunun Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi  Yönetici A.Ş.’ye   teslim edilmesi ile yapılır. InnoPark İcra Kurulunun desteklenmeye uygun gördüğü patent başvuruları için  patent başvurusu yapan kişi/kuruluş INNOPARK-PDP Başvuru Formunu doldurarak Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi  Yönetici A.Ş.’ye   teslim eder. Desteklenmeye değer bulunan patent başvuruları için patent vekili ücreti InnoPark A.Ş. tarafından fatura karşılığında ilgili patent vekiline yapılır.  

INNOPARK-PDP Buluş Ön Araştırma Formu

NNOPARK-PDP Başvuru Formu

BAŞVURUNUN İNCELENME SÜRECİ:

Başvurulara ilişkin değerlendirme süreci en çok 2 ay sürer. Değerlendirme sonucu bu süre içinde  başvuru sahibine e-posta yoluyla veya yazılı olarak bildirilir. Başvuruların değerlendirilmesi Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi  Yönetici A.Ş. İcra Kurulu tarafından yapılır. Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi  Yönetici A.Ş. İcra Kurulu gerektiğinde başvuruların değerlendirmesi için konuyla ilgili uzmanlardan oluşan komisyonlar oluşturabilir ve/veya müracaatla ilgili uzmanlardan görüş alabilir.

 

PROGRAM KAPSAMINDA SAĞLANACAK DESTEK:

Programdan yararlanmaya hak kazanan kişi ve kuruluşlara

sağlanacaktır.

 

DESTEK ALMAK İÇİN SUNULMASI GEREKEN BELGELER

Başvuru sahiplerinin, patent teşviki için başvurmadan önce patent başvurusunda bulunmuş ve patent başvuru ücretini ödemiş olmaları zorunludur.

 

Ulusal patent başvuruları için

 

 

Uluslararası Başvurular İçin: