Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı


6745 sayılı, Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 26.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Yayınlanan Karar’da yer alan düzenlemeler şöyle:

Hangi Yatırımlar Desteklenecek?

Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda,

proje bazlı desteklenecek.

Asgari Sabit Yatırım Tutarı ne?

Projelerin Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD Doları olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucunda uygun bulunan proje veya projeler, Bakanlık tarafından Bakanlar Kuruluna sunulacak.

Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için Destek Kararı yayımlanacak.

Müracaat Nasıl Olacak?

Ekonomi Bakanlığı, yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda belirlediği yatırım konusunda

veya

Müracaatta Aranacak Belgeler Neler?

Ekonomi Bakanlığının davet veya duyurusuna istinaden proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma, aşağıdaki bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edebilecek.

Değerlendirme Nasıl Yapılacak?

Müracaatlar, Ekonomi Bakanlığı  tarafından Kararın amacı doğrultunda aşağıdaki husular göz önünde bulundurularak değerlendirmeye tabi tutulacak.

 

Sağlanabilecek Olan Destekler Neler?

Proje bazlı olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara, aşağıdakilerden uygun görülen destek veya destekler sağlanabilecek:

kapsamında değerlendirmeye alınabilecek.

İlgili Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararı’nın tam metnine aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kanun:

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160907.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160907.htm

Bakanlar Kurulu Kararı:

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161126-1.pdf