Mevzuat


Birincil Mevzuat:

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (6676 Sayılı Kanundaki değişiklikler işlenmiş) . Tıklayınız.

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (6676 Sayılı Kanundaki değişiklikler işlenmiş)Tıklayınız

 

İkincil Mevzuat:

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği için Tıklayınız.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve

Denetim Yönetmeliği için Tıklayınız.

2016/9091 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı için Tıklayınız.

2016/9092 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı için Tıklayınız.

2016/9093 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı için Tıklayınız.

 

 

Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım Sunumları

Kanuni Düzenlemeler Genel Sunumu

5746 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği Sunumu

4691 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği Sunumu

Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri Vergi Uygulamaları Sunumu

Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamaları Sunumu

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme Sunumu