TGB Destek ve Muafiyetleri


Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (TGB’nin ) sınırları Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş olup bu sınırlar içinde Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyeti yürüten işletmelere önemli teşvik ve muafiyetler sağlanmaktadır. 

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) sınırları içinde yararlanılan destek ve muafiyetler:

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu gereğince bölgelerde sağlanan destek ve muafiyetler 3 temel başlık altında gösterilmiştir.

 

1) TGB Sınırları içinde faaliyet gösteren girişimcilere yönelik muafiyetler

 

2) Öğretim Üyelerine yönelik destekler

 

3) TGB yönetici şirketlerine yönelik destek ve muafiyetler

Maliye Bakanlığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği:

5746 sayılı kanun kapsamında Girişimcilere sağlanan muafiyet

5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Ve Kanunun Uygulanması kapsamında bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve Destek personeli ile 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu uyarınca ücretine gelir vergisi istisnası uygulanan personelin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50 si her bir çalışan için beş yıl süreyle maliye bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.