INNOPARK KONYA TGB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa BÜYÜKEGEN "...bölge sanayisine yönelik projeler dizininin
son halkası InnoPark..."

Bölgenin İnovasyon Üssü “InnoPark”

Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışma amacıyla kurulan meslek kuruluşlarıdır. Konya Sanayi Odası bu amaç doğrultusunda kurulduğundan bu yana Konya sanayiinin gelişimine katkı sağlayan çok sayıda projeyi uygulamaya koymuştur. Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi; Konya Sanayi Odasının önderliğinde başlatılan bölge sanayiine yönelik projeler dizinin son halkasıdır.

Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Konya Sanayi Odasının Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Konya’daki 18 sanayi kuruluşu ile birlikte yürürlüğe koyduğu stratejik önemi çok yüksek olan bölgenin geleceğini şekillendirme projesidir.

Hedefimiz bölgemizdeki sanayi üretimini ve ihracatını bugünkünden çok daha yüksek seviyelere taşımaktır. Bunun yolu da üretimde Ar-Ge ve inovasyona daha fazla önem vererek daha teknoloji yoğun ve daha yüksek katma değerli ürünler üretmekten geçer. InnoPark’ı bu hedefi gerçekleştirmek üzere “OSB içinde konumlanan teknolojik üretim odaklı” bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi konsepti ile kurduk. InnoPark’ın kuruluşu, Konya Organize Sanayi Bölgesi için de büyük önem arz ediyor. InnoPark’ın kuruluşu ile Konya Organize Sanayi Bölgesi yeni nesil OSB konseptine geçiş sağlamış olacaktır. Ülkemizdeki Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin %90’ı üniversitelerin yakınında veya içinde kurulmuş iken biz Konya TGB’yi Konya Organize Sanayi Bölgesi içinde kurmayı tercih ettik, bu tercihimizin Konya Sanayiinin gelişmesi ve büyümesine önemli ivme kazandıracağına inanmaktayız.

InnoPark’ın teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilmesiyle bölgemizde üniversite-sanayi işbirliğine daha fazla önem veren, Ar-Ge ve inovasyonu önceleyen yeni bir dönemi başlattık. Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesini birlikte kurduğumuz ortaklarımız:  Konya Büyükşehir Belediye’mize, Selçuk Üniversitesi’ne , Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne , Aksaray Üniversitesi’ne , KTO Karatay Üniversitesi’ne , Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ne , TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ne, Konya Ticaret Odası’na ve Konya Ticaret Borsası’na,  Konya Organize Sanayi Bölgesi’ne, özel sektör kuruluşu olan ortaklarımıza kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum.  Ayrıca, Konya Sanayi Odamızın mevcut yönetimine, “Konya Bölgesel İnovasyon Projesi”ni başlatan  önceki dönem başkanı ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkürlerimi arz ediyorum.

Mustafa BÜYÜKEGEN

InnoPark Yönetim Kurulu Başkanı

Bizimle İletişime Geçin

E-Posta ve KEP

bilgi@innopark.com.tr

innopark@hs01.kep.tr

Faks

(+90) 332 999 1494

×

Merhaba :)

Sorularınız ve görüşleriniz için Whatsapp İletişim Hattı üzerinden ilgili birim uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?