Türkiye’nin 2020 Yılında Avrupa Birliği’ne Ödeyeceği Yaklaşık 80 Milyon Euroluk Katkı Payı Ülkemizdeki Araştırmacılar İçin Kullanılacak

 

Türkiye’nin sahip olduğu farklı kültürel ve coğrafi özelliklerin, uluslararası ve çok ortaklı Ar-Ge ve yenilik ekosistemi için katma değer yaratacağını önemseyen Avrupa Birliği (AB), TÜBİTAK’ın son zamanlarda ortaya koyduğu akademi ve sanayi sektörlerine yönelik destek mekanizmalarını memnuniyet ile karşılamaktadır.
Bu kapsamda Avrupa Komisyonu ile TÜBİTAK arasında, AB ve Türkiye’nin araştırma ve yenilik alanlarında sürdürdüğü ve sürdürmeyi planladığı çalışmalara yönelik yapılan yoğun müzakereler sonucunda sadece ülkemizdeki araştırmacıların faydalanabileceği yeni bir destek süreci oluşturulması kararı alındı.
Ülkemizin bilimsel alandaki rekabet gücünü artırmak ve ulusal kaynaklarımızın da etkin ve verimli biçimde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan bu program ile  araştırma ve yeniliğe yönelik 2023 vizyonumuz, stratejimiz ve  planlarımızın etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Bu program ile Türkiye Araştırma Alanı’nın (TARAL), Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ile uyumlandırılması sağlanacak; Türkiye araştırma ve yenilik ekosisteminin AB Çerçeve Programlarındaki  kapasite ve performansının artırılmasına yönelik ulusal düzeyde gerçekleştirilecek faaliyetler desteklenecektir.
Program kapsamında;
  • Ufuk 2020 Programı’nda başarılı olmuş; ancak Programın bütçe kısıtı nedeniyle destek imkanı bulamamış KOBİ’lerin projelerine destek sağlanabilecek. Ayrıca yurtdışından ülkemizdeki bir üniversiteye, araştırma altyapısına veya sanayi kuruluşuna gelmek isteyen üst düzey araştırmacıların da projelerinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Böylelikle Uluslararası arenada kendisini kanıtlamış ancak bütçe kısıtı nedeniyle desteklenememiş projeler için kaynak sağlanacak.
  • Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak ve araştırmacıların önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli içeren projeleri için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)’den destek alabilmeleri amacıyla  Ulusal Lider Araştırmacı Programı’nın hayata geçirilecek.
  • AB Çerçeve Programlarındaki  başarıyı artırma odaklı mevcut destek ve ödül programlarının geliştirilecek ve yeni destek programları tasarlanacak.
  • Araştırma ve yenilik alanındaki Avrupa Ortak Girişimleri’nde ülkemiz araştırmacılarının faydalanabilmesini sağlayacak yeni üyelikler gerçekleştirilecek olup mevcut üyeliğimiz bulunan ortak girişimlerde de ulusal katkı miktarı artırılarak ulusal başarımızın yükselmesi hedeflenmektedir.
  • Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanı Yol Haritası’nın izleme süreçlerinin desteklenmesi ile açık bilim ve açık erişim çalışmalarının ulusal düzeyde yürütülmesi sağlanacak.

Bizimle İletişime Geçin

E-Posta ve KEP

bilgi@innopark.com.tr

innopark@hs01.kep.tr

Faks

(+90) 332 999 1494

×

Merhaba :)

Sorularınız ve görüşleriniz için Whatsapp İletişim Hattı üzerinden ilgili birim uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?