KOSGEB – KOBİGEL 2020 01 & 02 “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” Temalı Proje Teklif Çağrıları yayınlandı!

InnoPark Teknoloji Transfer Ofisi, KOBİGEL projeleri için KOBİ’lere proje yazım, proje yürütme, danışmanlık, eğitim hizmetleri sunuyor. InnoPark sadece proje önerisi yazma hizmeti vermenin ötesinde  bünyesindeki deneyimli akademisyenler ile projenizin doğru kurgulanması için danışmanlık  hizmeti vererek KOSGEB kurulunda projenizi sizinle birlikte savunuyor.

Proje Teklif Çağrılarının genel amacı:

  • Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,
  • İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle iş birliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.

Destek oranı, üst limitler ve çağrı bütçesi;

Proje süresi en az 8 ay en fazla 36 ay olmakla birlikte +4 ay uzatma verilebilir.

Destek oranı %60’tır. İşletme başına;
300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz,
700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere
Toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

*Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Eylül 2020 günü saat 23:59’da kapatılacaktır.

Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:

– 2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.

Sadece ticarileştirme (tanıtım – pazarlama – satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe  Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.

– 2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

– KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

  1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
  2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
  3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
  4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
  5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
  6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
  7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
  8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

(2020-01 veya 2020.-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir.)
* Teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin, proje konusu ürün / yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen bir işletmenin Satın Alma Niyet Beyanı ile başvuru yapmaları zorunludur.


* İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır.

* Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir

 Proje teklif çağrıları ile ilgili sorularınız ve proje başvuru süreçlerinde ihtiyaç duyduğunuz her türlü destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Bizimle İletişime Geçin

E-Posta ve KEP

bilgi@innopark.com.tr

innopark@hs01.kep.tr

Faks

(+90) 332 999 1494

×

Merhaba :)

Sorularınız ve görüşleriniz için Whatsapp İletişim Hattı üzerinden ilgili birim uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?