Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 2020 Yılı Teknik Destek Programı Yayınlandı!

MEVLANA KALKINMA AJANSI (MEVKA) 2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI YAYINLANDI!

 

Mevlana Kalkınma Ajansı geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl ilk defa KOBİ’lerin de başvuru yapabileceği teknik destek programını yayınladı. InnoPark Teknoloji Transfer Ofisi, MEVKA projeleri için KOBİ’lere proje yazım, proje yürütme, danışmanlık, eğitim hizmetleri sunuyor. InnoPark sadece proje önerisi yazma hizmeti vermenin ötesinde bünyesindeki deneyimli akademisyenler ile projenizin doğru kurgulanması için danışmanlık hizmeti vererek MEVKA kurulunda projenizi sizinle birlikte savunuyor.

 

Programın Amacı:

“Yerelde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi” ve “İmalatçı KOBİ’lerde Kaynak Verimliliğinin ve Kurumsallaşmanın Sağlanması.”

 

Programdan Yararlanabilecek Kuruluşlar:

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ·           Kamu Kurum ve Kuruluşları,

·           Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri,

·           İl ve İlçe Özel İdareleri,

·           Üniversiteler,

·           Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları,

·           Sivil Toplum Kuruluşları, (vakıf, dernek vb.),Organize Sanayi

·           Bölge ve Sanayi Sitesi Yönetimleri,

·           Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri

·           Bölgeleri,

·           İş Geliştirme Merkezi Yönetimleri,

·           Birlik ve Kooperatifler,

ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Kar amacı güden kuruluşlar ·           KOBİ tanımına uyan ve imalat sanayinde üretim yapan bağımsız işletmeler.

 

Program Başvuru Tarihleri ve Süresi:

3 Dönem başvuru alınacak olan programda her dönem için son proje teslim tarihleri şu şekildedir:

Başvuru Dönemi Başvuru Son Teslim Tarihi
4. Dönem 31 Ağustos 2020
5. Dönem 30 Ekim 2020
6. Dönem 31 Aralık 2020

 

Program süresi en fazla altı (6) aydır.

 

 

Programın Öncelikleri ve Proje Sunulabilecek Konular:

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik Mevlana Kalkınma Ajansından talep edilebilecek teknik destek örnek konuları şu şekildedir:

 1. Yerel yönetimler ve diğer kamu kurumlarında kurumsal yapı ve işleyişin etkinleştirilmesini sağlanacak, planlama ve uygulama süreçleri başta olmak üzere kurumsal kapasite geliştirilmesine yönelik talepler,
 2. Bölgedeki kurum ve kuruluşlara ait yapı ve hizmetlerde enerji verimliliğine yönelik talepler,
 3. Bölgede kamu sağlığına yönelik önleyici, destekleyici ve/veya geliştirici faaliyetlere yönelik talepler,
 4. Bölgenin kültürel değerlerinin tiyatro, sinema, tasarım gibi yaratıcı endüstrilerinin, el sanatları, gastronomi, arkeolojik, inanç, sağlık vb. farklı turizm alanlarının tanıtımı ve/veya bu alanlarda gelir getirici faaliyetlere yönelik talepler,
 5. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların bölgedeki aile şirketlerinin kurumsallaşmalarına ve/veya imalat sanayinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesine, imalatta ve enerji kullanımında verimliliğe yönelik talepler desteklenecektir
 6. Bunlara ek olarak Ajans TR-52 (Karaman-Konya) Bölgesi için önemli gördüğü konular hakkında araştırma/analiz ve ön-fizibilite çalışmalarına destek vermeyi planlamaktadır:

Araştırma/Analiz Raporlama Konuları:

 1. COVID-19 sonrası her türlü üretim alanlarına (tarım, sanayi) yönelik eylem planı, ihtiyaç analizi vb çalışmalar,
 2. Bölgede Ortak kullanım alanlarına ilişkin (OSB/Sanayi Sitesi vb.) ihtiyaçların araştırılması,
 3. Bölgenin yatırım ortamının geliştirilmesi ve bölgeye yatırım çekme amacına yönelik sektör ve alt sektör bazlı ön fizibilite çalışmalarının desteklenmesi,
 4. Bölgedeki firmaların Ar-Ge ve teknoloji düzeylerinin araştırılması,
 5. Bölgedeki Yazılım firmalarının üretim kabiliyetlerinin tespitine yönelik araştırmalar,
 6. Tarımsal verimliliği artırıcı yöntemler (ürün bazında da olabilir),
 7. İl/İlçe tasarım rehberleri çalışmaları,
 8. TR52’de sosyal yapı analizi,
 9. Atıkların geri kazanılması yöntemleri,
 10. Gıda Makine Sektörü ve Makine Ekipmanları ile Savunma Sanayii Parça Eşleştirmesi Yatırım(lar)ı,
 11. Kurumların kaynak verimliliği çalışmaları (örneğin etkin su kullanma teknikleri, enerji verimliliği, sürdürülebilir üretim yöntemleri, Çevre dostu üretim yöntemleri vb. konular)

Ön-Fizibilite Konuları:

Sektör Konu Ön Fizibilitesinin Yapılması Beklenen Yatırım Fikirleri/Açıklamalar
Gıda ve Gıda İmalatı Zirai Ürünlerin İşlenmesi Yatırım(lar)ı ·      Aromatik ve endemik bitkileri işleme tesisi,

·      Bağcılık geliştirme ve pekmez üretim tesisi,

·      Büyükbaş entegre hayvancılık tesisi,

·      Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvancılık et ve süt yetiştiriciliği,

·      Ceviz, badem gibi sert kabuklu meyvelerin işlenmesi,

·      Dondurulmuş gıda tesisi,

·      Entegre süt ve süt ürünleri tesisi,

·      Gıda imalatının savunma sanayi’ne entegrasyonu ve MRE (meal ready to eat) ürün üretim tesisi,

·      Kanatlı et entegre tesisi – tavuk / broiler,

·      Kuru meyve suyu ve meyve kurutma tesisi,

·      Kültür Mantarı üretimine yönelik kompost vs. malzemelerin bölgede üretilmesi

·      Pektin üretimi,

·      Propolis imalatı tesisi,

·      Yumurta akı tozu üretimi,

·      Zeytinyağı işleme tesisi

Hizmet Av ve Doğa Sporları

Müzesi

Bölgenin av ve doğa potansiyelini kullanarak turizmde bölgeye yeni bir ürün sunulmasını amaçlayan bir fizibilite etüdünün yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
Hizmet Konaklama Yatırım(lar)ı 4 / 5 yıldızlı otel yatırımları: Konya İç Anadolu’nun en önemli turizm merkezlerinden biridir. Yılda yaklaşık 3 milyon ziyaretçi ağırlamaktadır. Bu bağlamda 4 ve/veya 5 yıldızlı otel yatırımlarına yönelik ön-fizibilite etüdünün yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
Özel Öğrenci Yurdu yatırımları: Bölge, beş üniversitesinde öğrenim gören 100.000 öğrenci ile Türkiye’nin önemli öğretim merkezlerinden biridir. Bu nedenle Özel Öğrenci Yurdu yatırımına yönelik bir ön-fizibilite etüdünün yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
Makine Ekipman İmalatı Biçerdöver Fabrikası Yatırım(lar)ı Biçerdöver Fabrikası: Konya Türkiye’nin en önde gelen tarım şehirlerinden biridir. Konya aynı zamanda otomotiv yedek parça sanayisinde de en gelişmiş şehirlerden biridir. En fazla biçerdövere sahip şehir olan Konya, Türkiye’ye hitap etme noktasında kendi başına da bir potansiyel pazardır. Konya, bu potansiyelleri bir araya getirerek biçerdöver imalatı için bir önfizibilite etüdünün yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
Makine Ekipman İmalatı Tarım Makineleri Boya Merkezi Konya Türkiye’nin en önde gelen tarım şehirlerinden biridir. Konya aynı zamanda otomotiv yedek parça sanayisinde de en gelişmiş şehirlerden biridir. Tarım Makineleri üretiminde Konya Türkiye’de ilk sıradadır. Konya, bu potansiyeli bir araya getirerek Tarım Makineleri Boya Merkezi için bir ön-fizibilite etüdünün yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
Makine Ekipman İmalatı Makine Ekipman İmalatı Yatırım(lar)ı ·      Ateşli silah imalatı tesisi (av tüfekleri),

·      Ayakkabı üretim fabrikası,

·      Doğru akım (DC) motorları ve jeneratör imalatı tesisi,

·      Kompresör imalatı tesisi,

·      Plastik geri dönüşüm tesisi,

·      Yeni nesil elektronik fren sistemi donanım ve yazılımları.

Yer altı kaynakları Maden ve Mermercilik Bölgenin madencilik ve mermercilik alanında potansiyelinin belirlenmesi ortaya konulması ve olası yatırımcıların planlama çalışmalarına katkı olacağı değerlendirilmektedir.

 

Kar amacı güden imalatçı KOBİ’lerde Enerji/Kaynak Verimliliğinin ve Kurumsallaşmanın (aile/ortaklık anayasası) Sağlanmasına yönelik Mevlana Kalkınma Ajansından talep edilebilecek teknik destek konuları şu şekildedir:

 1. Enerji Verimliliği Etüdü (Teknik şartmane olarak EK 9 (içindeki EK-1 gerekli değildir) kullanılmalıdır). Yıllık enerji tüketimleri 0-250 TPE olan işletmeler için Ön Etüd, 251 ve üzeri olan işletmler için ise Detaylı Etüd raporu hazırlanmalıdır.
 2. Yalın Üretim (Teknik şartmane olarak EK 9 kullanılmalıdır),
 3. Kurumsallaşmaya yönelik olarak Alile/Ortaklık Anayasası sisteminin kurgulanması (Teknik şartmane olarak EK 10 kullanılmalıdır).

 

Proje İçin Kullanılabilecek Destek Üst Limitleri:

Kar Amacı Gütmeyen Kurum Kuruluşlar İçin; En Fazla (TL)
Eğitim, program ve proje hazırlanması faaliyetlere yönelik danışman geçici uzman görevlendirme için, 20.000 TL

(KDV Dâhil)

Üniversitelerin “sürekli eğitim merkezlerinden” ve “federasyonlar” aracılığı ile sağlanan eğitimler için, 30.000 TL

(KDV Dâhil)

Araştırma/envanter/raporlama/tanıtım/tarama/danışmanlık/belediyelerin plan/proje işleri gibi faaliyetlere yönelik geçici uzman görevlendirilmesi için, 40.000 TL

(KDV Dâhil)

Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek savunma ve silah sanayinin geliştirilmesi, medikal ve tıbbi cihazlar, kırsal kalkınma, turizm ve çevreye yönelik çalışmalarda geçici uzman görevlendirme/danışmanlık sağlama için, 97.000 TL

(KDV Dâhil)

Başvuru rehberinin 1.4 bölümünde bulunan önfizibilite konuları öncelikli olup diğer ön-fizibilite konuları için 97.000 TL

(KDV Dâhil)

 

Kar Amacı Güden İmalatçı KOBİ’ler İçin; En Fazla (TL)
Kurumsallaşmaya yönelik olarak Aile/Ortaklık Anayasısı sisteminin kurgulanması için 50.000 TL

(KDV Dâhil)

Kaynak verimliliğine yönelik olarak yalın üretim hizmet alımı için 80.000 TL

(KDV Dâhil)

Kaynak/enerji verimliliği etüdü: Ön Etüd için 20.000 TL

(KDV Dâhil)

Kaynak/enerji verimliliği etüdü: Detaylı Etüd için 35.000 TL

(KDV Dâhil)

 

Bizimle İletişime Geçin

E-Posta ve KEP

bilgi@innopark.com.tr

innopark@hs01.kep.tr

Faks

(+90) 332 999 1494

×

Merhaba :)

Sorularınız ve görüşleriniz için Whatsapp İletişim Hattı üzerinden ilgili birim uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?