InnoPark bünyesinde kuruluş çalışmaları devam eden FABLAB InnoLab Prototip Üretim Merkezinde

  • InnoPark’taki firmalarının Ar-Ge/Tasarım faaliyetlerini tamamladıkları ürünlerin
  • InnoPark ortağı olan üniversitelerin öğretim elemanı ve öğrencilerinin patent veya endüstriyel tasarım tescili yaptırdıkları ürünlerin prototiplerinin

üretilmesi için gerekli prototip üretim imkanları bulunacaktır.
 


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI