Innopark Girişimcilik Merkezi, bünyesindeki InnoGirişim Kuluçka Merkezi ön-kuluçka sürecinden geçerek veya ön-kuluçka süreci olmaksızın doğrudan kendi şirketini kuran 3 yaştan daha küçük teknoloji odaklı girişimcilere kuluçka süreci kapsamında düşük kiralı ofis ve deney alanı , ücretsiz sekreterlik, düşük maliyetli internet, telefon vb. iletişim imkanları, ücretsiz muhasebe hizmeti, ücretsiz finansal kaynaklara erişim danışmanlığı, ücretsiz hızlandırıcı/ booth camp, ücretsiz  mentörlük, melek yatırımcı ve çekirdek sermayeye erişim danışmanlığı, soft landing vb. hizmetleri ve imkanları sunuyor. Innopark A.Ş., yeni ve ileri teknoloji odaklı yeni girişimlere (start-up) yatırım yapmak üzere “Mavi Okyanus Bireysel (Melek) Yatırımcı Ağı” nın kuruluş çalışmalarına devam ediyor.


Yasemin METİN GÜLBAHÇE

İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI