ÜSİMP İnovasyon Karnesi, uluslararası örneklerden de yararlanılarak ülkemizdeki firmaların Ar-Ge ve inovasyon konularında kendi kendilerini değerlendirebilecekleri, ilgili konulardaki toplam 24 parametre ile mevcut durumlarını görebilecekleri bir “inovasyon özdeğerlendirme” çalışmasıdır. InnoPark TTO, ÜSİMP İnovasyon karnesini kullanma yetkisine sahip olan, bu aracı 100’e yakın işletmeye uygulamış bir kuruluştur.

InnoPark TTO, istemeleri halinde bölgemizdeki KOBİ’lerin inovasyon ve yenilikçilik alanındaki yetenek ve yeterlilik düzeyini ölçmek üzere İnovasyon Karnesi aracını uygulayarak özdeğerlendirme sonucunu bir rapor halinde sunmakta, elde edilen bulguları esas alarak işletmenin gelişmesi için bir yol haritası önermektedir.

Ali İhsan Ciğer

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI