InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Tersine Mühendislik
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları
 • İş Yaşamında İletişim
 • Uluslararası Yayın Hazırlama ve Yayınlatma

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman