InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinin dışında sıralanan, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

  • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
  • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
  • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
  • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
  • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
  • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
  • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
  • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
  • Horizon 2020/ Ufuk 2020

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI