EKOSİSTEMİN AKTÖRLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ. Prof.Dr. Fatih Mehmet BOTSALI Genel Müdür "Hedefimiz bölgenin en büyük inovasyon üssü olmaktır."
GENEL MÜDÜRÜN MESAJI
Biz büyük emelleri ile tutkulu ve deneyimli bir ekibiz.
Biz büyük emelleri ile tutkulu bir deneyimli ekibiz.

“Bulunduğu bölgenin yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği bir merkez olmasında önemli rolü olan, uluslararası üne sahip, teknolojik üretim öncelikli bir teknopark olma” vizyonuyla 2016 yılı başında faaliyete geçen InnoPark hızlı adımlarla büyüyor. 4691 sayılı kanuna göre Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi adıyla Türkiye’nin 50. Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak kurulan InnoPark’ın bünyesindeki firma sayısı hızla artıyor. InnoPark’ın hedefi 2019 yılında 150 Ar-Ge ve yazılım firmasına ev sahipliği yapmak.

InnoPark,  MEVKA desteğiyle inşa edilen mevcut binasının %100 doluluk oranına ulaşılmasından sonra 20.0000 m2 kapalı alana sahip 4 ek bloktan 3’ünün inşaatını tamamladı. Yeni blokların Haziran 2018’de kullanımda olacak.

Bilgi ekonomisinin hüküm sürdüğü günümüzde işletmeler ayakta kalabilmek ve büyümek için inovasyonu en önemli stratejik araç olarak kullanmak zorundadır. İnovasyon süreci iki temel fonksiyonu içermektedir. Birincisi bilgiyi üretmek, diğeri ise yeni bilgileri kullanarak katma değer üretmek.  InnoPark, ortağı olan 6 üniversitede üretilen bilginin endüstriye taşınarak teknolojiye ve katma değere dönüştürülmesine katkı sağlamak, Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yürütülen Ar-Ge/Tasarım faaliyetlerinin çıktısı olan yeni ve yüksek teknoloji odaklı ürünlerin bölge Konya TGB içinde üretilmesine destek sağlamak, bu sayede yeni ulusal markalar ve uluslararası markalar üretmek hedefi ile yola çıkmıştır.

Innopark, geniş tabana yayılan güçlü ortaklık yapısı ile Konya Bölgesinde iyi çalışan bir “İnovasyon Ekosistemi” oluşturulmasına önemli katkı sağlamıştır. Innopark, Konya’da orta ve ileri teknoloji ürünlerinin üretim ve ihracatına odaklanmış” Teknolojik Üretim Odaklı bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi”dir.  Innopark, bu amaç doğrultusunda bölgemizdeki üretim ve hizmet sektörü işletmelerinin inovasyona dayalı büyümesi için her türlü nitelikli hizmeti vermektedir. Innopark’ın kuruluşu ile ilimizdeki ekonomik faaliyetlerde bir eksen değişikliği oluşturulması, bölgemizde orta ve yüksek teknoloji odaklı üretimin ve ihracatın artırılması hedeflenmektedir.

InnoPark, bölgenin inovasyon Merkezi olma misyonu doğrultusunda bünyesinde çok farklı birimleri barındırmaktadır. InnoPark bünyesinde ; Girişimci Kabul ve İzleme Birimi, Teknoloji Transfer Ofisi, Ön-Kuluçka Birimi ve Kuluçka Biriminden oluşan Girişimcilik Merkezi,  Tahribatsız Muayene Laboratuvarı, Tasarım Merkezi, Kümelenme Merkezi, Yenilenebilir Enerji Teknoloji Merkezi bulunuyor. Bu merkezlere ek olarak prototip üretim merkezinin kuruluşu ve Tasarım merkezinin Tasarım Analiz ve Simülasyon Merkezine dönüştürülmesi çalışmaları devam etmektedir.

Bizimle İletişime Geçin

E-Posta ve KEP

bilgi@innopark.com.tr

innopark@hs01.kep.tr

Faks

(+90) 332 999 1494

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?