ICMPD- Startup Yatırımcı Buluşması Daveti

Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi
Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir göç politikalarının geliştirilmesini ve göç yönetiminde kapasite arttırmayı hedefleyen, 19 devletin üye olduğu ve 90 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluştur. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi” kapsamında, İş Dünyası Buluşmaları düzenlenmektedir.
2020 yılının ocak ayında başlatılan ve dört yıllık uygulama süresi bulunan ENHANCER Projesi’nin bütçesi 32,5 milyon avrodur. Projenin coğrafi kapsamı, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Mersin ve Şanlıurfa olmak üzere on bir ilden oluşmaktadır.
ENHANCER, sosyo-ekonomik uyuma katkıda bulunmak amacıyla girişimciliğin gelişmesini ve yeni iş imkânlarının oluşturulmasını desteklemektedir. Projenin genelinde, girişimci adaylarının iş kurma eğilimlerini artırmanın yanında yeni kurulan veya büyüme potansiyeli bulunan firmaların başarı ve büyüme imkânını yükseltmeye yönelik olarak aşağıda belirtilen hizmet ve destekler sağlanmaktadır:
• Girişimcilik Eğitimleri
• Mentörlük
• İş Dünyası buluşmaları
• Yatırımcı buluşmaları
• Başarılı projeleri alternatif finansmana eriştirme
• İş kurma (Start-up) hibeleri
• KOBİ’lere yönelik istihdam için büyüme hibeleri
• Kooperatiflere yönelik istihdam için büyüme hibeleri
Bu kapsamda ENHANCER, iş ilişkilerini kolaylaştırmak ve özellikle yeni pazarlama fırsatlarını keşfetmek için ulusal ve uluslararası yatırımcılar ile Türk ve Suriyeli girişimcileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, girişimcileri yatırımcılar ve finansman kanallarıyla bir araya getirecek olan Start-up ve Yatırımcı Buluşması 8 Haziran 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşecektir. Bu organizasyon hem kapasite geliştirme hem de alternatif finansmana erişim işlevleri taşıyacaktır.

 

 

 

 

Start-up ve Yatırımcı Buluşması Kapsamındaki Sektörler (8 Haziran 2022)
• Yüksek katma değerli yaratıcı sektörler
Start-up ve Yatırımcı Buluşması’nın amaçları şunlardır:
• Türk ve Suriyeli girişimcilerin yatırımcılara ve alternatif finansman kaynaklarına
erişimlerinin artırılması ve bu alanda kapasite geliştirme
• Girişimciler için alternatif finansman mekanizmaları konularında iş dünyası tecrübesiyle
yeni girişimlere bilgi ve deneyim aktarılması
Çevrimiçi etkinliğin gündemi aşağıdaki gibidir:
ENHANCER Start-up ve Yatırımcı Buluşması
10:00 – 10:20 – Açılış
• Tamer Kılıç (Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Koordinatörü, ICMPD)
• Dimitrina Karayotova (FRIT Bölümü Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu)
• Ahmet Şimşek (Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı)
10:20 – 10:30 – ENHANCER Projesi
• Pınar Yapanoğlu (Portfolyo Yöneticisi, ICMPD)
10:30 – 11:30 – Panel 1: Start-up’lar için Türkiye’de Alternatif Finansman Mekanizmaları
Moderatör: Filiz Alsaç (Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı, T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü)
11:30 – 12:00 – Ara
12:00 – 13:00 – Panel 2: Start-up Ekosisteminde Önemli Paydaşlar
Moderatör: Nuri Barış Tartıcı (Teknik Koordinatör, ICMPD)
13:00-13:30 Paralel Çevrimiçi Atölye Çalışmaları 1
13:00-13:30 Paralel Çevrimiçi Atölye Çalışmaları 2
13:00-13:30 Paralel Çevrimiçi Atölye Çalışmaları 3
13:30-13:35 Ayvanna Diplomacy’den Start-up’lara Davet, Samina Ansari
“Sosyal girişimcilik yoluyla dünyaları birleştirmek’’
13:35– 16:50 – Özel Oturum
Oda 1 Jüri üyeleri için Start-up Sunumları
(5 dakika sunum, toplam 15 dakika)

• Start-up 1/ 13:35 – 13:50
• Start-up 2/ 13:55 – 14:10
• Start-up 3/ 14:15 – 14:30

• Start-up 4/ 14:35 – 14:50
• Start-up 5/ 14:55 – 15:10
• Start-up 6/ 15:15 – 15:30
• Start-up 7/ 15:35 – 15:50
• Start-up 8/ 15:55 – 16:10
• Start-up 9/ 16:15 – 16:30
• Start-up 10/ 16:35 – 16:50
Oda 2 Jüri üyeleri için Start-up Sunumları
(5 dakika sunum, toplam 15 dakika)
• Start-up 11/ 13:35 – 13:50
• Start-up 12/ 13:55 – 14:10
• Start-up 13/ 14:15 – 14:30
• Start-up 14/ 14:35 – 14:50
• Start-up 15/ 14:55 – 15:10
• Start-up 16/ 15:15 – 15:30
• Start-up 17/ 15:35 – 15:50
• Start-up 18/ 15:55 – 16:10
• Start-up 19/ 16:15 – 16:30
• Start-up 20/ 16:35 – 16:50
17:00 – 17:30 Kapanış- ENHANCER Ödülleri
• Tamer Kılıç (Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Koordinatörü, ICMPD)

Bizimle İletişime Geçin

E-Posta ve KEP

bilgi@innopark.com.tr

innopark@hs01.kep.tr

Faks

(+90) 332 999 1494

×

Merhaba :)

Sorularınız ve görüşleriniz için Whatsapp İletişim Hattı üzerinden ilgili birim uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?