MEVKA VE INNOPARK, KONYA VE KARAMANLI KOBİ’LERE MENTÖRLÜK DESTEĞİ VERECEK

Mevlana Kalkınma Ajansı ve Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi işbirliği ile TR52 Konya-Karaman Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lere yönelik olarak Ar-Ge, yenilikçilik ve kurumsallaşma gibi çeşitli alanlarda mentörlük desteği sağlanarak işletmelerin rekabet gücünün artırılması amacıyla yürütülen KOBİMentör Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı ve çok sayıda sanayici katılım sağladı.

Programın açılışında konuşan Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, “Kurum olarak bizler her konuda KOBİ’lerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz KOBİMentör projemizin ikincisini Mevlana Kalkınma Ajansımızın desteği ile hayata geçireceğiz. KOBİ’lere yönelik ar-ge, inovasyon, kurumsallaşma ve dijital dönüşüm gibi bölgemizin ihtiyaç duyduğu pek çok konuda verilecek mentörlük hizmetinin çok önemli çıktıları olacağına inanıyoruz” dedi.

Ardından kürsüye gelen Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı da, “Bölgemizde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin yenilikçi yaklaşımlarla, iyi uygulamalar geliştirerek Dünya’nın gelişmiş ülkelerindeki KOBİ’lerle rekabet edebilir hale gelmeleri; ülkemizin kalkınmasına bölge olarak katkıda bulunabilmemiz açısından büyük önem arz etmektedir. KOBİ’lerin küresel ölçekte rekabet edebilmesi ise ancak dijital teknolojiler, ar-ge ve yenilikçi uygulamalar ile mümkündür. Ülke olarak üretmemiz, bunun içinde üretimimizin belkemiği durumundaki KOBİ’lerimizi güçlendirmemiz ve desteklememiz gerekiyor. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler de bu doğrultuda; gerek uyguladığımız çeşitli destek mekanizmaları ile gerek hazırladığımız raporlarla ve gerekse de ücretsiz olarak sunduğumuz danışmanlık hizmetleri ile bölgemizde yer alan KOBİ’lerimizin yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Dünya üzerinde yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı olarak başta imalat sanayii olmak üzere her alanda hızlı bir dönüşümün yaşandığını hepimiz yakından müşahede ediyoruz.

Yaşanan bu dijital dönüşüm ile ar-ge ve yenilikçilik alanındaki gelişmeler, bu konularda ilerleme kaydetmiş ülkeler ve işletmeler açısından önemli fırsatlar sunarken, bu alanda adım atmamış olan ülke ve işletmeler açısından da bir tehdit oluşturmaktadır. Buradan hareketle başlattığımız KOBİmentör Projesi kapsamında; Konya ve Karaman illerimizde yer alan 30 KOBİ’ye sağlanacak olan ar-ge, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarındaki mentörlük desteğinin firmalarımızın ve bölgemizin rekabet gücünün artırılmasına önemli katkıları olacağına inancımız tamdır. Ajansımız tarafından finanse edilerek Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından 18 ay boyunca yürütülecek olan KOBİmentör projesi kapsamında, üretim sektöründeki 30 KOBİ’ye, atanacak mentörler vasıtası ile kurumsallaşma, yenilikçi ürünler geliştirme ve ticarileştirme, üretimde dijital dönüşüm, yeni hedef pazarlar tespit etme ve inovatif işletmeye dönüşüm gibi konularda gelişim göstermeleri için ücretsiz mentörlük ve danışmanlık hizmeti sunulacaktır. Mentörlük hizmeti sunulacak olan her bir KOBİ için mentörlük süreci başlangıcında; kurumsallaşma, dijital dönüşüm ve inovasyon düzeylerinde iyileşme, ticarileştirilen ürün sayısı, ciroda artış, ihracata başlama, ihracatta artış, mevcut pazar payında artış, yeni pazarlara giriş ve lisans satışı kriterlerinden en az 2 başarı ölçütü belirleneceğini ve mentörlük hizmetinin belirlenen başarı ölçütlerini karşılamak üzere yürütüleceğini de özellikle belirtmek istiyorum. Bugün tanıtımını yaptığımız proje; tasarım ve hazırlık aşamasında belki MEVKA ve Innopark’ın projesiydi, ancak bugünden sonra proje bizim projemiz değil KOBİ’lerimizin projesi. Bu noktada proje faydalanıcılarımız olan KOBİ’lerimizden projeyi sahiplenmeleri, gidişatıyla ilgili sürece dâhil olmaları ve sunulacak mentörlük ve danışmanlık hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmak için gayret göstermelerini bekliyoruz. Mentörlerin önemli bir kısmının akademisyenlerden oluşması hasebi ile bölgemizdeki üniversite-sanayi işbirliği sürecine de katkı sunmasını beklediğimiz bu proje fikrinin oluşturulmasında ve geliştirilmesindeki katkılarından dolayı Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı’ya ve Innopark çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu konuda Innopark’ın tecrübe ve uzmanlığından faydalanabiliyor olmayı bir fırsat olarak değerlendirdiğimizi, bu işbirliği sayesinde amaçlanan çıktılara ulaşma yolunda daha emin adımlarla yürüyeceğimize olan inancımızı belirtmek istiyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle, yürütülecek olan projenin KOBİ’lerimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akabinde söz alan Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü de, “Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgemiz tarafından, Mevlana Kalkınma Ajansımızın desteği ile hayata geçirilen KOBİMentör Projesi kapsamında TR52 Bölgesi illerimizden Konya’da 25, Karaman’da 5 olmak üzere toplam 30 üretici KOBİ’mize kurumsal yapısını güçlendirerek inovasyon odaklı büyümesi için ücretsiz mentörlük, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek. 18 ay sürecek proje kapsamında, önce programa kabul edilen KOBİ’lerin mevcut durumu 2 veya 3 kişilik tanılama heyetleri tarafından incelenerek, işletmelerin geleceğe yönelik büyüme ve gelişme stratejileri belirlenecek, ikinci aşamada ise her bir KOBİ’ye bir mentör atanacak. Programa katılan 30 KOBİ, bir yıl süre ile kendilerine atanan mentörün rehberliğinde işletmeleri için belirlenen büyüme stratejilerini uygulamaya koyacak. KOBİMentör projesine katılan işletmelerimiz bu sayede bilgi yoğun ürünler üreterek iç ve dış piyasalardaki rakiplerine üstünlük sağlama, kurumsallaşma düzeyini geliştirme ve dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm konularında da kendilerini geliştirme imkânı bulacaklar. Konya Sanayi Odası olarak KOBİMentör Projesi’ni ve bu projeden elde edilecek sonuçları gerçekten çok önemsiyoruz. Çünkü ülkemizdeki ve şehrimizdeki işletmelerin yüzde 99.8’ini oluşturan KOBİ’lerimizin, daha fazla inovasyona, daha fazla yüksek katma değer üretmeye ve daha rekabetçi olmaya ihtiyacı var. 2019 yılında KOBİMentör-1 projesi kapsamında Konya, Karaman, Niğde, Aksaray illerindeki 54 KOBİ’miz çok önemli kazanımlar elde etmişti. Bu KOBİMentör programı ise, daha önceki uygulamadan edinilen deneyimle geliştirilerek önemli iyileştirmeler yapıldı. KOBİMentör Projesinin MEVKA desteği ile yürütülecek 2. etabında bölgemiz adına, ülkemiz adına çok önemli başarılar beklediğimizi ifade etmek isterim. Bu vesileyle, KOBİMentör Programına katılan KOBİ’lerimizin yöneticilerine, programda mentör, danışman, eğitimci olarak görev alan değerli uzmanlara, bu projeyi hayata geçiren MEVKA ve Innopark’a tekrar teşekkür ediyorum. Innopark’taki firmalarımızın tamamı Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışıyor, stratejik öneme sahip teknolojik ürünleri yerli ve milli imkânlarla üretiyor, ihracat yapıyor, istihdam sağlıyorlar. Ben, KOBİMentör Projesi ile hem Innopark’ın hem de işletmelerimizin ve bölgemizin hedeflerine bir adım daha yaklaşacağına gönülden inanıyorum. Bu tür projelerle Konya’mızda her kuruşuyla gurur duyduğumuz ihracat rakamımız olan 3 Milyar Dolar yerine, çok daha yüksek ihracat rakamlarını konuşmaya başlayacağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, KOBİMentör Projesi’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Konya Valisi Özkan da, “Dünyadaki rekabet gücümüzü arttırmak için birlikte proje üretmenin çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Şehrimizde bu kültürün oluşması, bu iklimin oluşması hepimiz açısından önemli. Esas olan insana dokunmaktır. İnsanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Mevcut üretim modelimizi ve mevcut potansiyelimizi daha yüksek seviyelere çıkararak devam ettirmeliyiz. Dünyanın bütününde, bu rekabetin içinde olacağız.

Dolayısıyla hem bireysel yaşam kalitemizi arttırmak hem ailemizin yaşam kalitesini arttırmak hem şehrimizin ve ülkemizin maddi ve manevi kalkınması için her alanda yapmamız gerekenler var. Bu konuyla ilgili ulusal düzeyde devletimizin ortaya koymuş olduğu stratejik hedefler var. Bu hedeflere ulaşmak için de bize üşen Ulusal Sanayi Stratejimizde de belirtildiği üzere yüksek derecede katma değer oluşturan yeşil dostu ve küresel rekabet gücümüzü kavileştirecek bir düzlem içinde üretimin maksimizasyonunu sağlamaktır. Bilgi ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler karşısında hızla aksiyon alabilecek, yenilikçi ve rekabet gücü yüksek KOBİ’lerin sayısının artması ülkemizin gelecek hedefleri açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak bu sayede hem ekonomik hem de beşeri kalkınmayı sağlamış oluruz. Buradan hareketle projeci bir yaklaşımla projeye dâhil olan ve kendi potansiyelinin üzerine koymak için istekli olan tüm firmalarımızı ve bu firmalarımızı ortak paydada bir araya getiren Mevlana Kalkınma Ajansı ve Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi çalışanlarını kutlamak istiyorum” dedi. Şehrimizde hem belediyelerimiz hem meslek kuruluşlarımız, sanayi odamız, ticaret odamız ve borsamız tarafından yürütülen çalışmaların ve birlikteliğin üniversite-kamu-sanayi iş birliğine üst düzeyde katkı sunduğuna da değinen Vali Özkan, “Ulusal Sanayi Stratejimizin altını dolduracak projeler ve faaliyetlerle çaba ve gayret içerisinde olan ve şehrimizin her açıdan gelişimine katkı sunan tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Bugün bizleri bir araya getiren ve amaç ve hedefleri açısından büyük önem arz eden bu projenin, sonuçları itibariyle de üretim, ar-ge ve inovasyon, kurumsallaşma, ihracat ve istihdam gibi alanlarda şehrimize ve bölgemize büyük kazanımlar sağlayacağına olan inancımız tamdır. Bu temennilerle projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Program, açılış konuşmalarının ardından Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü ve KOBİMentör Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Hilmi Aksoy’un yaptığı sunun eşliğinde katılımcılara proje hakkında bilgiler aktarmasıyla son buldu.

Bizimle İletişime Geçin

E-Posta ve KEP

bilgi@innopark.com.tr

innopark@hs01.kep.tr

Faks

(+90) 332 999 1494

×

Merhaba :)

Sorularınız ve görüşleriniz için Whatsapp İletişim Hattı üzerinden ilgili birim uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?