Hakkımızda
Bölgenin İnovasyon Üssü - InnoPark
27 ORTAKLI TEKNOPARK

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Konya Sanayi Odası liderliğinde uygulamaya konulan bir güdümlü proje ile kurulan “Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi“, hizmetlerde etkinlik sağlama ve sürdürülebilirlik kaygılarıyla 2015 yılında Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesine dönüştürülmüştür.

Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 4691 Sayılı kanun kapsamında 24 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Bölgenin yönetimi, InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. tarafından yürütülmektedir.
InnoPark (Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi), Türkiye’nin 60. Teknoloji Geliştirme Bölgesidir. Konya TGB’nin yönetimi InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. tarafından üstlenilmiştir. Konya TGB’nin tescilli ticari markası “InnoPark”tır. InnoPark A.Ş.’nin ortakları; Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi Konya Ticaret Borsası, Konya Ticaret Odası, ve Konya’da faaliyet gösteren 15 sanayi kuruluşundan oluşmaktadır.
InnoPark; OSB içinde konumlanmış, 7 üniversitenin ortağı olduğu, yönetiminde özel sektörün ağırlığı olan, teknolojik üretim odaklı bir teknopark olma özellikleri ile öne çıkan özgün bir yapıya sahiptir.

5 Kamu Kuruluşunun Ortak Olduğu Teknopark
15 Sanayi Kuruluşunun Ortak Olduğu Teknopark
7 Üniversitenin Ortak Olduğu Teknopark
İYİ ÇALIŞAN BİR İNOVASYON EKOSİSTEMİ

İnovasyona dayalı sürdürülebilir gelişme için inovasyon ekosisteminin iki temel bileşeni olan inovasyon arzı ve inovasyon talebinin etkileşim içinde olması gereklidir. Konya ili, ülkemizin birçok iline göre inovasyon arzı/talebi yönünden daha iyi durumda ise de ildeki inovasyon talebi henüz istenilen düzeye ulaşamamıştır. Üstelik ildeki mevcut inovasyon arzı ve talebinin birbiri ile etkileşimini sağlayan yeni aktör ve mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, bölgedeki hem inovasyon arzının hem de inovasyon talebinin geliştirilmesini, ildeki inovasyon arz ve talebinin birbiri ile etkileşimini sağlayan yeni bir aktör olarak ilin sosyoekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.

InnoPark’ın tasarımı aşağıdaki 7 temel ilke üzerine kurulmuştur:

  • InnoPark, bilgi ve teknolojiye dayalı sürdürülebilir bölgesel kalkınma ve global rekabetçilik misyonlarına odaklanan, bölgedeki tüm paydaşların işbirliğine dayalı bir bölgesel inovasyon girişimidir
  • InnoPark, ülkemizdeki üniversite merkezli TGB’lerden farklı olarak coğrafi konumu itibarıyla üretim sektörü işletmelerinin ağırlık merkezinde konumlanan, bununla birlikte bölgedeki tüm üniversitelere ve inovasyon sürecine katkı sağlayan tüm unsurlar ve aktörlere coğrafi yakınlığı da sağlayabilen bir TGB modelidir
  • InnoPark, Konya’daki üretim sektörü kuruluşlarının öncülüğünde hayata geçirilmiş bir proje olması nedeniyle ülkemizdeki üniversite tabanlı TGB yönetim modellerden farklılıklar arz eden ihtiyaç ve pazar yönelimli özgün bir yapılanma ve yönetim modeline sahiptir
  • InnoPark, teknolojik ürünlerin seri üretim faaliyetlerinin yoğun olacağı bir bölge olarak kurulacak olup, bölgenin altyapı ve üstyapı planlaması üretim tesislerini içerecek şekilde yapılacaktır
  • InnoPark, sürdürülebilir gelişme için güçlü finansal yapı ve farklı ve sürdürülebilir gelir kaynaklarına sahip olacak şekilde yapılandırılmıştır
  • InnoPark, bölgenin ve bölgedeki paydaşların gücünün ve sinerjisinin sürdürülebilir büyüme ve gelişme için en etkin biçimde kullanılmasını sağlayacak bir yapıya sahiptir
  • InnoPark, bulunduğu bölgedeki ve ülkemizde inovasyon ve girişimcilik alanında faaliyet gösteren tüm kurumlar, aktörler ve unsurlarla yakın iletişim, işbirliği ve dayanışma içinde çalışmayı ve bu amaca yönelik ağyapılar kurmayı veya bu amaçla çalışan ulusal veya uluslararası ağyapılara katılmayı hedefler

InnoPark’ın kuruluşu ile Konya’daki ekonomik faaliyetlerde bir eksen değişikliği oluşturulması, ilde orta ve yüksek teknoloji odaklı üretim ve ihracatın payının artırılması, ildeki işletmelerin inovasyona dayalı büyüme ile sürdürülebilir rekabet gücü elde etmesini hedeflenmektedir. InnoPark, Ar-Ge ve yazılım geliştirme faaliyeti yürütmek isteyen ya da teknolojik ürünlerin seri üretimini yapmak isteyen kuruluşlara ofis, deney alanı, üretim alanı kiralamakta, isteyen kuruluşlara kendi binalarını inşa etmeleri için inşaat alanı tahsis etmektedir. InnoPark’ta faaliyet gösteren kuruluşlara 4691 ve 5746 sayılı kanunlara göre önemli vergi muafiyeleri ve destekler sağlanmaktadır.

InnoPark, Konya’da iyi çalışan bir inovasyon ekosistemi kuruluşuna önemli katkılar sağlayan yeni bir aktör olup geniş tabana yayılan güçlü ortaklık yapısı ile Konya Bölgesinde iyi çalışan bir “İnovasyon Ekosistemi” oluşturulmasına yoğunlaştıracaktır.

InnoPark, Konya’da orta ve ileri teknoloji ürünlerinin üretim ve ihracatına odaklanacak, bu amaçla” Teknolojik Üretim Odaklı bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olacaktır. InnoPark, bu hedef doğrultusunda bölgemizdeki üretim ve hizmet sektörü işletmelerinin inovasyona dayalı büyümesi için her türlü nitelikli hizmeti verecek olup InnoPark’ın kuruluşu ile bölgemizde orta ve yüksek teknoloji odaklı üretimin payının artırılması beklenilmektedir.

0
Faaliyete Başladığı Yıl
0
Metrekare Arazi
0
Metrekare Kapalı Alan
0
Blok

17. EN BAŞARILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Endeks Verilerine Göre
En Başarılı 63 TGB Listesinde
Kuluçka Faaliyetleri
Kriterinde
En İyi Gelişim Gösteren TGB
Kriterinde
Erken Aşama TGB
Kriterinde
Genel Sıralama
Kriterinde

Bizimle İletişime Geçin

E-Posta ve KEP

bilgi@innopark.com.tr

innopark@hs01.kep.tr

Faks

(+90) 332 999 1494

×

Merhaba :)

Sorularınız ve görüşleriniz için Whatsapp İletişim Hattı üzerinden ilgili birim uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?