Vizyon – Misyon

Vizyonumuz

Bölgenin İnnovasyon Parkı olan Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin vizyonu; bulunduğu bölgenin ekonomisinin inovasyona dayalı büyümesinde önemli rolü olan, uluslararası üne sahip, teknolojik üretim öncelikli bir teknopark olmaktır.


Misyonumuz

1. Ülkenin ve bölgenin öncelikleri, dinamikleri ve potansiyeli ile paydaşlarının beklentilerini göz önüne alarak oluşturduğu özgün teknopark yönetim modelini uygulayan,
2. Ortaklarının ve paydaşlarının istek ve beklentileri ile memnuniyet düzeyini izleyerek ürün ve hizmet kalitesini sürekli iyileştiren,
3. Bölgede etkin ve verimli çalışan bir inovasyon ekosisteminin kurulmasına öncelik tanıyan,
4. Bölgenin inovasyon talebinin artırılmasına ve bölgedeki inovasyon talebinin karşılanması için gerekli inovasyon arzının oluşturulmasına katkı sağlayan,
5. Yeni ve ileri teknoloji odaklı girişimciliği teşvik eden ve destekleyen girişimcilik programları uygulayan,
6. Bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesine ve Ar-Ge faaliyetleri ile geliştirilen ürünlerin üretilmesine öncelik veren, bu amaçla Ar-Ge, test ve teknolojik üretim faaliyetleri için gerekli imkan ve kaynakları sağlayan,
7. Bünyesindeki kuruluşların uluslararası işbirliklerini geliştirmeye destekleyen,
8. Üniversite-Kamu-Özel Sektör işbirliğini geliştirmeye odaklanan, bu kapsamda Üniversitelerde yürütülen Ar-Ge çalışmalarının kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesini sağlayan,
9. Teknoloji transferi faaliyetleri yürüterek bilginin kurum ve kuruluşlar arasında akışını sağlayan,  katma değere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasını sağlayan,
10. Bölgede orta ve ileri teknoloji ürünlerinin üretimi ve ihracatını artırmaya katkı sağlayan,
11. KOBİ’lerin yeni ve yüksek teknolojileri kullanmasına destek veren,
12. Bölgedeki inovasyon faaliyetlerini hızlandıracak inovasyon kümelenmeleri, planetary yapılar, işbirlikleri ve ağyapılar oluşturulmasına destek veren,
13. Nitelikli işgücünün istihdamını destekleyen,
14. İstihdam ettiği personelin uygun niteliklere sahip olmasına önem veren,
15. Bünyesinde tasarım merkezi, prototip üretim merkezi, açık inovasyon merkezi, finansman ve risk sermayesi sağlayıcı, araştırma merkezi, kümelenme merkezi, stratejik araştırma merkezi, teknoloji transfer ofisi, üniversite irtibat ofisi, laboratuvar vb. inovasyon ekosistemi aktörlerini barındıran
“Bölgenin İnovasyon Parkı” olmak.

 

Bizimle İletişime Geçin

E-Posta ve KEP

bilgi@innopark.com.tr

innopark@hs01.kep.tr

Faks

(+90) 332 999 1494

×

Merhaba :)

Sorularınız ve görüşleriniz için Whatsapp İletişim Hattı üzerinden ilgili birim uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?