Kümelenme

Innopark, bölgedeki kuruluşlar arasında inovasyon odaklı kümelenmeleroluşturulmasına büyük önem atfetmektedir. Bu amaçla, Innopark bünyesindeprofesyonel uzmanların istihdam edildiği bir Kümelenme Merkeziçalıştırılmaktadır. Kümelenme Merkezi, kümelenme konusunda yeni stratejilergeliştirmek, yeni projeler uygulamaya koymak, iyi uygulama örnekleri oluşturmaküzere inovasyon ekosistemi içindeki tüm aktörlerle etkileşim içindeçalışmaktadır.

Innopark’ta yer alacak bazı çapafirmalar etrafında tedarikçi firmaların toplanmmasını sağlayarak kendiplanetary sistemlerini geliştirecektir. Innopark’ta yer alacak ilk çapa firmaKonya Ticaret Borsası tarafından tohum geliştirme çalışmaları yürütmek üzerekurulacak Tohumculuk ve Gen Vadisi Projesinin yürütücü şirketi olacaktır. Buşirket, faaliyetlerini Konya’daki 60’ın üzerinde sayıya ulaşan tohumculukfirmaları ile birlikte yürütecek, bu firmaları bölgeye çekecektir.

Konya Sanayi Odası önderliğinde kurulan Konya Otomotiv Yan Sanayi Kümesi,Konya Döküm Kümesi, Konya Ayakkabı Kümesi ve Konya Tarım Makinaları Kümesibundan sonraki faaliyetlerini Konya TGB içinde yürütecek olup, bu durum Ar-Gefaaliyeti yürüten teknoloji firmalarını bölgeye cezbeden önemli bir unsurolacaktır.

Innopark, KONYA TGB içinde inovasyon ve Ar-Ge amaçlı kümelenmeleroluşturulmasına önem verecek, bu kapsamda Yazılım Kümelenmesi, BiyoteknolojiKümelenmesi, Savunma Sanayi Kümelenmesi, Enerji Kümelenmesinin kurulmasınaodaklanacaktır.

Bizimle İletişime Geçin

E-Posta ve KEP

bilgi@innopark.com.tr

innopark@hs01.kep.tr

Faks

(+90) 332 999 1494

×

Merhaba :)

Sorularınız ve görüşleriniz için Whatsapp İletişim Hattı üzerinden ilgili birim uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?