Ön-Kuluçka-Motivasyon Programları

Ön-Kuluçka Merkezleri; girişimci adaylarına, kendi girişimlerini kuruncaya kadar eğitim, mentörlük, danışmanlık vb. hizmetler ile hot-desk, ofis, laboratuvar, internet,erişimi vb. imkanları sunan merkezlerdir.

TÜBİTAK tarafından 2012 yılından bu yana uygulanmakta olan «1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı ” elde edilen deneyim ve sonuçlar esas alınarak yeniden düzenlenerek Bireysel Genç Girişimci programına evrildi. BİGG Programının ilk aşaması TÜBİTAK tarafından seçilerek yetkilendirilen BİGG Uygulayıcı Kuruluşları eliyle gerçekleştiriliyor.

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 01.12.2016 taraihinden itibaren BİGG Programı uygulayıcı kuruluşl statüsü kazandı. Türkiye’deki toplam BİGG Uygulayıcı kuruluş sayısı 20.

InnoPark’ın BİGG-Bireysel Genç Girişimci Uygulayıcı Kuruluşu olarak uygulayacağı programın adı : «Girişimci Rampası».

TÜBİTAK- Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Uygulayıcı Kuruluşlarının görevi; girişimci adaylarının sahip oldukları teknolojik iş fikirlerini iyi bir iş planına dönüştürmelerini sağlamak üzere adaylara eğitim, danışmanlık, mentörlük gibi hizmetleri ve ofis vb. imkanları sağlamak, programa katılan adayların hazırladığı iş planlarını değerlendirerek 2. aşamaya başvuracak iş planlarını seçmek.

TEKNOGİRİŞİM programına başvurmayı düşünen adaylar TEKNOGİRİŞİM Programı 1. aşama için InnoParka’a müracaat edebiliyorlar. BİGG programı uygulama esaslarına göre programa başvuruların bir Uygulayıcı Kuruluş üzerinden yapılması zorunlu.

TEKNOGİRİŞİM programına başvurmayı düşünMEYEN (Destek almak istemeyen, KOSGEB desteği almak isteyen vb.) Girişimci adayları da InnoPark’a Ön-Kuluçka hizmeti almak üzere başvurabiliyor.

Girişimci Rampası programına katılarak TEKNOGİRİŞİM Programı 2. aşamaya başvurmaya uygun bulunan iş planları TÜBİTAK tarafından seçilen uzman panelistlerce BİGG 2. aşama değerlendirmesine tabi tutulacak. TÜBİTAK, 2. aşama değerlendirmesini geçen iş planı sahiplerine kendi şirketlerini kurmaları ve iş fikirlerinin prototipini geliştirerek teknolojik doğrulamasını yapmaları için gerekli finansman desteğini sağlayacak.

Girişimciler şirketlerini kurduktan sonra TÜBİTAK’la proje sözleşmesi imzalayacaklar. Girişimciler bu sözleşme ile toplam 150.000 TL’ye varabilen TEKNOGİRİŞİM Sermaye desteğini alabilecek. Girişimcilerin projesi en fazla 18 ay sürebiliyor. Projelerini başarıyla tamamlayan TEKNOGİRİŞİM’ciler BİGG’in 3. aşaması olan TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar – Ge Başlangıç Destek Programına başvurabilecek.

Bireysel Genç Girişimci Programı aşamaları şöyle:

Aşama 1; (Uygulayıcı Kuruluşlar eliyle uygulanıyor) Girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler verdiği, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin ticari açıdan doğrulanması çalışmalarının yürütüldüğü aşamadır. Aşama 1, teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.

Aşama 2; iş planlarının bu Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlayan aşamadır. Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir. TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak proje desteği ve sermaye desteği sağlanır. Teknogirişim sermaye desteği ile kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları Aşama 2 dahilindedir. TEYDEB Aşama 2 süresince kuruluşun isteğine bağlı olarak rehber desteği sağlayabilir.

Aşama 3; kuruluşun bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını amaçlayan aşamadır. Aşama 3, kuruluşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Bu Uygulama Esasları kapsamında Aşama 2’yi tamamlayan veya 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihten sonraki 24 ay içerisinde Aşama 3 kapsamında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvuruda bulunabilir. Aşama 3 kapsamında projelerin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ait Uygulama Esasları hükümleri uygulanır.

Bizimle İletişime Geçin

E-Posta ve KEP

bilgi@innopark.com.tr

innopark@hs01.kep.tr

Faks

(+90) 332 999 1494

×

Merhaba :)

Sorularınız ve görüşleriniz için Whatsapp İletişim Hattı üzerinden ilgili birim uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?