Patent Desteği

INNOPARK-PDP programının amacı bölgedeki gişrişimiclerin, araştırmacıların ve öğretim elemanlarının fikri mülkiyetlerin tescili konusunda bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi, bölgedeki ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların korunmasına ve teknoloji transferi yoluyla bilginin ticarileştirilmesine katkıda bulunulması.

INNOPARK-PDP programı kapsamında ulusal ve uluslararası patent başvuruları için sağlanan destekten; Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içinde faaliyet gösteren işletmeler ve/veya bu şirketlerde çalışan T.C. vatandaşı olan personel Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içinde yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının çıktısı olan buluşlar için, InnoPark ortağı olan üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencileri yürüttükleri proje veya araştırma çalışmaları kapsamında yaptıkları buluşlar için yararlanabiliyor.

INNOPARK-PDP patent başvurusu desteğinden Innopark bünyesindeki şirketler, Innopark ortağı olan öğretim üyeleri ve öğrenciler ve her yıl en çok 3 başvuru için yararlanabiliyor. İstisnai durumlarda Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. İcra Kurulu kararı ile Innopark ortağı olmayan üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencileri de bu destekten yararlanabilir, başvuru sınırı artırılabilir veya istisnalar yapılabilir.

Program kapsamında destek verilecek ulusal patent başvurularının Türk Patent Enstitüsüne, uluslararası Patent Başvurularnın, Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla ya da bireysel olarak Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonuna (WIPO) Patent İşbirliği Anlaşması hükümlerine göre veya Avrupa Patent Ofisine (EPO) Avrupa Patent Sözleşmesi hükümlerine göre yapılmış olması gereekiyor.

Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’ye ortaklık teklif edilen patent başvuruları INNOPARK-PDP kapsamında destekleniyor

BAŞVURU

Programa başvuru, InnoPark tarafından aakredite edilen bir patent vekili tarafından tanzim edilen INNOPARK-PDP Buluş Ön Araştırma Formunun Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’ye teslim edilmesi ile yapılır. InnoPark İcra Kurulunun desteklenmeye uygun gördüğü patent başvuruları için patent başvurusu yapan kişi/kuruluş INNOPARK-PDP Başvuru Formunu doldurarak Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’ye teslim eder. Desteklenmeye değer bulunan patent başvuruları için patent vekili ücreti InnoPark A.Ş. tarafından fatura karşılığında ilgili patent vekiline yapılır.

INNOPARK-PDP Buluş Ön Araştırma Formu
INNOPARK-PDP Başvuru Formu

BAŞVURUNUN İNCELENME SÜRECİ

Başvurulara ilişkin değerlendirme süreci en çok 2 ay sürer. Değerlendirme sonucu bu süre içinde başvuru sahibine e-posta yoluyla veya yazılı olarak bildirilir. Başvuruların değerlendirilmesi Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. İcra Kurulu tarafından yapılır. Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. İcra Kurulu gerektiğinde başvuruların değerlendirmesi için konuyla ilgili uzmanlardan oluşan komisyonlar oluşturabilir ve/veya müracaatla ilgili uzmanlardan görüş alabilir.

PROGRAM KAPSAMINDA SAĞLANACAK DESTEK

Programdan yararlanmaya hak kazanan kişi ve kuruluşlara

 • patent tescil başvurusu öncesi ücretsiz ön-araştırma ve süreç hakkında bilgilendirme,
 • TÜBİTAK 1602 Patent Teşvik programına müracaat için ücretsiz danışmanlık de teknik destek,
 • Ulusal patent başvuruları için geri ödemesiz: 1300 TL destek (KDV dahil),
 • Uluslararası/bölgesel patent başvuruları için geri ödemesiz: 2000 TL destek (KDV dahil)

sağlanacaktır.

DESTEK ALMAK İÇİN SUNULMASI GEREKEN BELGELER

Başvuru sahiplerinin, patent teşviki için başvurmadan önce patent başvurusunda bulunmuş ve patent başvuru ücretini ödemiş olmaları zorunludur.

Ulusal patent başvuruları için

 • INNOPARK-PDP Başvuru Formu
 • Şekli Uygunluk Belgesi: TPE tarafından verilen şekli eksikliğin olmadığına/ giderildiğine dair yazı
 • Nüfus Cüzdanı sureti / noter onaylı imza sirküleri: Gerçek kişiler için onaylı nüfus cüzdanı sureti/Tüzel kişiler için noter onaylı imza sirküleri
 • Taahhütname
 • Vekil varsa;
  • Vekilden alınan faturanın aslı (Kapalı Fatura)
  • Vekille yapılan sözleşmenin örneği

Uluslararası Başvurular İçin

 • Uluslararası başvuruya ait alındı yazısı (Aslı): PCT başvuruları için WIPO dan posta ile gelen belgenin aslı, EP başvuruları için EPC belgesi
 • Uluslararası başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge/dekont aslı veya fatura aslı
 • Nüfus Cüzdanı sureti / noter onaylı imza sirküleri: Gerçek kişiler için ilgili muhtarlıktan onaylı nüfus cüzdanı sureti/Tüzel kişiler için noter onaylı imza sirküleri
 • Taahhütname
 • Vekil varsa;
  • Vekilden alınan faturanın aslı (Kapalı Fatura)
  • Vekille yapılan sözleşmenin örneği

Bizimle İletişime Geçin

E-Posta ve KEP

bilgi@innopark.com.tr

innopark@hs01.kep.tr

Faks

(+90) 332 999 1494

×

Merhaba :)

Sorularınız ve görüşleriniz için Whatsapp İletişim Hattı üzerinden ilgili birim uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?