Size Özel

3D Tarama / 3D Yazıcı Hizmetleri

Kısa zamanda önemli büyüme kaydeden InnoPark bünyesinde kurulan InnoPark Tasarım Merkezi, bölgemizdeki sanayi işletmelerinin tasarım ve ürün geliştirme faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları tersine mühendislik, tasarım, analiz ve simülasyon hizmetlerini sunuyor. Tasarım Merkezi, CAD/CAM yazılımları ile 3D printer ve 3D tarayıcı gibi tersine mühendislik araçlarını kullanarak numune ürünlerden katı model ve teknik resim çıkarıyor. CAD verisi çıkarılan veya CAD verisi hazır olan getirilen ürünlerin merkezdeki 3 boyutlu baskı sistemleri ile hızlı üretimi yapılabiliyor. Merkez, bölge sanayiine bünyesindeki CAD/CAM/CAE araçları ile mühendislik sistemlerinin analiz, simülasyon ve tasarım hizmetlerini sunuyor. InnoPark Tasarım Merkezi, sanayi ürünlerinin endüstriyel tasarımı konusunda da hizmet sunuyor.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Tasarım, Analiz , Simülasyon Merkezi

InnoPark bünyesinde Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile bir «Tasarım, Analiz ve Simülasyon Merkezi» kuruluyor. Kurulacak merkezdeki CAD/CAM/CAE yazılımları ve prototip üretim imkanları Konya TGB’deki Ar-Ge kuruluşlarının, öğretim elemanlarının ve Konya bölgesindeki sanayi kuruluşlarının erişimine açık olacak. Kurulacak merkezdeki CAE yazılımları bölgedeki KOBİ’lere kiralanabilecek veya talep edilmesi halinde  Ar-Ge, ürün/proses geliştirme projesi yürüten KOBİ’lere merkezdeki nitelikli insan kaynağı ve CAD/CAM/CAE yazılımları ile mühendislik sistemlerinin modellenmesi, analizi ve simülasyonu hizmetleri sunulacak.
Kurulacak merkezde

 • Modelleme, analiz ve simülasyonlarda kullanılacak workstationlar
 • Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim (CAD/CAM) yazılımları
 • Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) yazılımları
 • Tersine mühendislik araçları (3B tarayıcı ve 3B yazıcılar)
 • 3B Koodinat Ölçüm Makinası (CMM)
 • Modelleme, analiz ve simülasyonları gerçekleştirebilecek nitelikli personel bulunacaktır.

Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

FABLAB InnoLab /Prototip Merkezi

InnoPark bünyesinde kuruluş çalışmaları devam eden FABLAB InnoLab Prototip Üretim Merkezinde

 • InnoPark’taki firmalarının Ar-Ge/Tasarım faaliyetlerini tamamladıkları ürünlerin
 • InnoPark ortağı olan üniversitelerin öğretim elemanı ve öğrencilerinin patent veya endüstriyel tasarım tescili yaptırdıkları ürünlerin prototiplerinin

üretilmesi için gerekli prototip üretim imkanları bulunacaktır.
 


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Sektör Buluşmaları

InnoPark, bölgemizdeki farklı üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarının tems,ilcileri ile ilgili kamu kuruluşlarının ve üniversite öğretim elemanlarının  katıldığı  “Sektör Buluşmaları” düzenlemekte, toplantılardan elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgili kuruluşların dikkatine sunmaktadır. InnoPark, sektör buluşmalarında ortaya çıkan proje fikirlerinin hayata geçirilmesi için gerekli organizasyon ve işbirliği çalışmalarını yürütmektedir.
 


Yasemin METİN GÜLBAHÇE

İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

Networking İşbirlikleri

InnoPark ekosistemindeki firma ve kuruluşlar arasında etkileşim ve işbirliğini geliştirmek amacıyla her ayın ilk Salı günü InnoPark firmalarının yönetici ve çalışanlarının   katıldığı “InnoKahvaltı” ve “InnoŞölen” etkinlikleri ile istişare veya bilgilendirme toplantıları, sosyal etkinlikler ve spor müsabakaları düzenlemektedir.
Burakcan KARAMAN
BİLGİ AĞI VE DİJİTAL PAZARLAMA – TTO UZM. YRD.

Uluslararasılaşma

InnoPark, bünyesinde farklı ülkelerden gelen araştırmacı ve girişimcilerin bulunduğu, sınırları içinde yeni ve ileri teknoloji odaklı ürünler üretilen, ulusal ve uluslararası networklere dahil olmuş, iyi çalışan global ölçekte etkin bir teknopark olmak için yoğun çaba sarf etmektedir. InnoPark’ın hedefi; koridorlarında gezen insanların %30-40’ı yabancılar olan, ülkemizin yüksek teknoloji ürünleri üretim ve ihracatına ciddi katkılar sağlayan, güçlü uluslararası işbirlikleri olan, bünyesinde dünya markalarını barındıran, yüksek teknoloji ürünlerinin üretildiği evrensel bir teknopark olmaktır.
 
InnoPark TTO, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Geliştirme Faaliyetleri başlığı altında; Konya TGB’deki ve bölgedeki firmaların uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, Bölgedeki işletmeler, kurum ve kuruluşlar arasında ağyapılar, kümelenmeler, işbirlikleri ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması hizmetlerini veriyor.  Innopark TTO, bu kapsamda bögedeki üniversitelerle kamu/özel sektör kuruluşlarının müştereken veya münferiden EUREKA,  Horizon 2020, Eurostars, KAMAG vb. destek programlarına ve İkili İşbirliği Anlaşmaları kapsamında yürütülen Ar-Ge destek programlarına projeler sunması için eğitim, bilgilendirme ve işbirliği geliştirme faaliyetleri yürütüyor.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli Kariyer Programı

Bölgemizdeki Ar-GE/Tasarım Merkezlerinde ve sanayi kuruluşlarının Ar-Ge birimlerinde çalışan Ar-GE ve Tasarım Personelinin nitelik ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve InnoPark işbirliği ile bir dizi eğitimden oluşan “Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı” uygulamaya konulmuştur.  Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı ile Ar-Ge ve Tasarım konusunda çalışan personelin bilgi, yetenek ve yeterliliklerinin geliştirilmesi, bölgemizdeki nitelikli Ar-Ge va Tasarım personeli sayısının ve niteliklerinin artırlması bu  sayede bölgemizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.
Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı  Kapsamında verilen bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Proje Yönetimi
 • Topoloji Optimizasyonu
 • ANSYS Fluent
 • Tersine Mühendislik
 • MSC Adams
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygyulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Üretimde Dijital Dönüşüm

Buğra Karan

Girişimcilik Merkezi – UZMAN

Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler doğrultusunda inovasyon ve teknoloji yönetimi ile ilgili alanlarda genel eğitimler ve firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Proje Yönetimi
 • Topoloji Optimizasyonu
 • ANSYS Fluent
 • Tersine Mühendislik
 • MSC Adams
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygyulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Üretimde Dijital Dönüşüm
 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları
 • İş Yaşamında İletişim
 • Uluslararası Yayın Hazırlama ve Yayınlatma
 • Eureka, Eurostars, Ufuk 2020 Bilgi Günü
 • ITEA PO Days Tanıtım Toplantısı
 • EUREKA Brokerage Event
 • Akademisyenler ve Bireysel Araştırmacılar için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bilgi Günü
 • İDETEK Bilgilendirme Günü
 • Marie Curie MSCA Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri
 • Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği
 • Mühendislikte Problem Çözüm Yöntemleri

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Yönetici Geliştirme Eğitimleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler doğrultusunda yönetici yetiştirme ve geliştirme amacıyla genel eğitimler ve firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Üretimde Dijital Dönüşüm
 • İş Yaşamında İletişim
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Mavi Okyanus Stratejisi
 • Yeni Nesil Akıllı Kooperatifler
 • Lean Kanvas
 • Bilişim Sektöründe Stratejik Pazarlama
 • Etkin Yönetici Asistanlığı
 • Özel İşletme Çözümleri – FileMaker

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Bilgi Günleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinin Ar-Ge ve inovasyon ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla genel katılıma açık bilgi günleri düzenlemektedir.  InnoPark TTO’nun bu kapsamda düzenlediği bazı bilgi günleri:

 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü
 • Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü
 • Üretimde Dijital Dönüşüm Semineri
 • Eureka, Eurostars, Ufuk 2020 Bilgi Günü
 • ITEA PO Days Tanıtım Toplantısı
 • EUREKA Brokerage Event Tanıtım Etkinliği
 • Akademisyenler ve Bireysel Araştırmacılar için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bilgi Günü
 • İDETEK Bilgilendirme Günü
 • Marie Curie MSCA Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Teşvik ve Destek Programları Bilgilendirme

InnoPark TTO uzmanları, bölgemizdeki firma veya kuruluşların Ulusal ve Uluslararası Teşvik ve Destek Programlarından yararlanma konusundaki bilgi taleplerini  karşılamakta, hangi destek programına başvurabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.

H. Anıl Erkeç

TEŞVİK VE DESTEKLER – TTO UZMANI

Teşvik ve Destek Programları Eğitimleri

InnoPark ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanmak isteyen işletmeleri yararlanabilecekleri destek programları hakkında bilgi sunmak üzere eğitimler düzenlemektedir. Eğitimler herkese açık veya firmaya özel olarak verilebilmektedir. InnoPark TTO, bölgemizdeki çok sayıda Ar-Ge Merkezine ve işletmeye Teşvik ve Destek Programları Eğitimleri vermiş bulunmaktadır.

H. Anıl Erkeç

TEŞVİK VE DESTEKLER – TTO UZMANI

Proje Hazırlama Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinin dışında kalan aşağıda sıralanan, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Proje Hazırlama Eğitimleri

InnoPark ulusal ve uluslararası destek programlarına proje sunmak isteyenlerin eğitimi amacıyla proje hazırlama eğitimleri düzenlemektedir. Eğitimler herkese açık veya firmaya özel olarak verilebilmektedir. InnoPark TTO, bölgemizdeki çok sayıda Ar-Ge Merkezine ve işletmeye Proje Hazırlama Eğitimleri vermiş bulunmaktadır.
 

Proje Hazırlama Desteği

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinin dışında sıralanan, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Patent-Endüstriyel Tasarım-Marka Tescil Desteği

InnoPark TTO, InnoPark, ortağı olan üniversitelerdeki akademisyenlerin ve öğrencilerin ve InnoPark bünyesinde faaliyet gösteren işletme ve kuruluşların  buluşlarının korumaya alınması için patent, endüstriyel tasarım ve marka tescil tescil desteği sunuyor.

Patent, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Desteği programının amacı: Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki araştırmacıların ve girişimcilerin ve üniversite öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin patent başvurusu yapma konusunda bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi, bölgedeki ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların korunmasına ve teknoloji transferi yoluyla bilginin ticarileştirilmesine katkıda bulunulması.
Ulusal ve uluslararası patent, endüstriyel tasarım ve marka başvuruları için sağlanan destekten; Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içinde faaliyet gösteren işletmeler/kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan T.C. vatandaşı olan personel Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içinde yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının çıktısı olan buluşlar için,  InnoPark ortağı olan üniversitelerin  öğretim elemanları ve öğrencileri yürüttükleri proje veya araştırma çalışmaları kapsamında yaptıkları buluşlar için yararlanabiliyor.
Patent, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Destek Programı kapsamında; InnoPark İcra Kurulunun onayladığı başvurular için aşağıdaki destekler veriliyor:

 • Ulusal Patent Başvuruları 1200 TL+KDV Patent Vekili Ücreti desteği
 • Uluslararası Patent Başvuruları 2000 TL+KDV Patent Vekili Ücreti desteği
 • Endüstriyel Tasarım Tescil başvurularına başvuru bazında 800TL+KDV tasarım tescil desteği
 • Ticari marka başvurularına başvuru bazında 400 TL+KDV marka vekili desteği (InnoPark’ta faaliyet gösteren firmaların bölge içinde geliştirdikleri/geliştirecekleri ürünler için verilir)

Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Sınai Mülkiyet Hakkı Ticarileştirme

InnoPark TTO, bölgemizdeki öğretim elemanlarının, işletmelerin, araştırmacıların, buluş sahiplerinin buluş, endüstriyel tasarım vb. sınai mülkiyet haklarını ticarileştirmeleri konusunda danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.
Buluş sahiplerinin ticarileştirilecek patentleri innoparktto.com sayfasındaki Teknoloji linkinde ilan edilmektedir.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Ar-Ge Proje Hazırlama Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının aşağıda sıralanan Ar-Ge, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge Destek Programları
 • KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020
 • EUREKA, Eurostars

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.


H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

InnoVadi Girişimcilik Merkezi

Innopark TTO bünyesindeki InnoVadi Girişimcilik Merkezi, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve inovatif fikirlere sahip bireyleri eğiterek girişimci olma yönünde motive ve teşvik ediyor; bölgede yeni ve yüksek teknoloji odaklı inovatif işletmelerin kurulmasını sağlayarak bölge sanayiine dinamizm kazandırıyor. InnoVadi Girişimcilik Merkezinde aşağıdaki programlar uygulanıyor:

 • InnoVersity-Girişimcilik Motivasyon Programı
 • Girişimci Rampası TÜBİTAK BİGG Destekli Ön-Kuluçka Programı
 • InnoGaraj-Ön Kuluçka Programı
 • InnoGirişim Kuluçka Programı
 • InnoStar-Girişim Hızlandırma Programı

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – UZMAN

Girişimci Rampası Ön-Kuluçka Programı

InnoPark Girişimcilik Merkezi bünyesindeki TÜBİTAK 1601 Programı tarafından desteklenen “Girişimci Rampası” adlı Ön-Kuluçka Merkezi; girişimci olmak isteyen adayları iş hayatına hazırlayarak kendi girişimlerini kurmalarını sağlıyor. Girişimöci Rampası, girişimci adaylarına kendi işletmelerini kurmaları için ücretsiz eğitim, mentörlük, danışmanlık hizmetleri sunuyor. InnoPark Ön-Kuluçka Merkezi, ülkemizdeki TÜBİTAK BİGG- Bireysel Genç Girişim (1512 Teknogirişim Sermayesi Destek) programı 1. Aşama başvurularını alma ve değerlendirme konusunda  TÜBİTAK tarafından yetkilendirilmiş 20 Uygulayıcı Kuruluştan biri. InnoPark’ın “Girişimci Rampası” isimli Ön Kuluçka süreci kapsamında girişimci adaylarına; InnoDesk: Girişimci Adayı Hot Desk Sistemi, InnoOfis : Girişimci Adayı Ofis Tahsis Sistemi, InnoStaj : Girişimci adaylarını yetiştirmek üzere staj yeri temini hizmetinden yararlanma, InnoGirişim Akademi: Girişimcilik Eğitimleri, Innopark Yurt ve barınma yeri temini desteğinden yararlanma, InnoLab Açık Fabrika: Prototip Atölyesinden ve Innopark tasarım merkezindeki 3D printer, 3D tarama, CAD/CAM/CAE yazılımları ve iş istasyonlarından yararlanma, InnoPara : Fikirden Projeye Geçiş için InnoPark ve iş dünyası tarafından sponsorluk yapılan mikrofinans sisteminden yararlanma, InnoPatent: Ücretsiz Patent vekilliği ve TÜBİTAK Patent Desteği temin desteğinden yararlanma, InnoMentor : Mentörlük Sisteminden yararlanma, InnoDanışman : Danışmanlık Sisteminden yararlanma (Hukuk, pazarlama, vergi, finansman, finasmana erişim, teknik konular), Demoday sunumlarına ve InnoYıldız İnovatif Girişimcilik Ödül Programına katılım, InnoKamp: Ulusal ve Uluslararası Girişimci Adayı Öğrenci Etkileşim ve İşbirliği Kampları vb. hizmetler ve imkanlar sunuluyor.

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – UZMAN 

InnoGaraj Ön-Kuluçka Programı

“InnoGaraj” isimli Ön Kuluçka Programı, TÜBİTAK destekli olan “Girişimci Rampası” programına başvurama şartlarını taşımayan girişimci adaylarına yönelik bir ön kuluçka programıdır. Bu programa kabul edilen tüm adaylara “Girişimci Rampası” programında sunulan aynı hizmetler ve imkanlar sunulmaktadır.

“InnoGaraj” Ön Kuluçka Programı,  kapsamında girişimci adaylarına; InnoDesk: Girişimci Adayı Hot Desk Sistemi, InnoOfis : Girişimci Adayı Ofis Tahsis Sistemi, InnoStaj : Girişimci adaylarını yetiştirmek üzere staj yeri temini hizmetinden yararlanma, InnoGirişim Akademi: Girişimcilik Eğitimleri, Innopark Yurt ve barınma yeri temini desteğinden yararlanma, InnoLab Açık Fabrika: Prototip Atölyesinden ve Innopark tasarım merkezindeki 3D printer, 3D tarama, CAD/CAM/CAE yazılımları ve iş istasyonlarından yararlanma, InnoPara : Fikirden Projeye Geçiş için InnoPark ve iş dünyası tarafından sponsorluk yapılan mikrofinans sisteminden yararlanma, InnoPatent: Ücretsiz Patent vekilliği ve TÜBİTAK Patent Desteği temin desteğinden yararlanma, InnoMentor : Mentörlük Sisteminden yararlanma, InnoDanışman : Danışmanlık Sisteminden yararlanma (Hukuk, pazarlama, vergi, finansman, finasmana erişim, teknik konular), Demoday sunumlarına ve InnoYıldız İnovatif Girişimcilik Ödül Programına katılım, InnoKamp: Ulusal ve Uluslararası Girişimci

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – UZMAN

Mentörlük

Mentörlük «Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı” olup «Bilge bir kişinin bilgeliğini başka bir kişinin kendi bilgeliğini geliştirmesi için o kişinin hizmetine sunması ile oluşan bir öğrenme modeli” olarak tanımlanmaktadır. InnoPark, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine ve KOBİ’lere rekabetçilik kapasitelerini ve yeteneklerini geliştirmelerine ve sürdürebilmelerine destek sağlayacak, inovasyon yetenek ve yeterliliklerini geliştirecek mentörlük hizmeti sunmaktadır.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

3D Tarama / 3D Yazıcı Hizmetleri

Kısa zamanda önemli büyüme kaydeden InnoPark bünyesinde kurulan InnoPark Tasarım Merkezi, bölgemizdeki sanayi işletmelerinin tasarım ve ürün geliştirme faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları tersine mühendislik, tasarım, analiz ve simülasyon hizmetlerini sunuyor. Tasarım Merkezi, CAD/CAM yazılımları ile 3D printer ve 3D tarayıcı gibi tersine mühendislik araçlarını kullanarak numune ürünlerden katı model ve teknik resim çıkarıyor. CAD verisi çıkarılan veya CAD verisi hazır olan getirilen ürünlerin merkezdeki 3 boyutlu baskı sistemleri ile hızlı üretimi yapılabiliyor. Merkez, bölge sanayiine bünyesindeki CAD/CAM/CAE araçları ile mühendislik sistemlerinin analiz, simülasyon ve tasarım hizmetlerini sunuyor. InnoPark Tasarım Merkezi, sanayi ürünlerinin endüstriyel tasarımı konusunda da hizmet sunuyor.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Tasarım, Analiz , Simülasyon Merkezi

InnoPark bünyesinde Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile bir «Tasarım, Analiz ve Simülasyon Merkezi» kuruluyor. Kurulacak merkezdeki CAD/CAM/CAE yazılımları ve prototip üretim imkanları Konya TGB’deki Ar-Ge kuruluşlarının, öğretim elemanlarının ve Konya bölgesindeki sanayi kuruluşlarının erişimine açık olacak. Kurulacak merkezdeki CAE yazılımları bölgedeki KOBİ’lere kiralanabilecek veya talep edilmesi halinde  Ar-Ge, ürün/proses geliştirme projesi yürüten KOBİ’lere merkezdeki nitelikli insan kaynağı ve CAD/CAM/CAE yazılımları ile mühendislik sistemlerinin modellenmesi, analizi ve simülasyonu hizmetleri sunulacak.
Kurulacak merkezde

 • Modelleme, analiz ve simülasyonlarda kullanılacak workstationlar
 • Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim (CAD/CAM) yazılımları
 • Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) yazılımları
 • Tersine mühendislik araçları (3B tarayıcı ve 3B yazıcılar)
 • 3B Koodinat Ölçüm Makinası (CMM)
 • Modelleme, analiz ve simülasyonları gerçekleştirebilecek nitelikli personel bulunacaktır.

Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

FABLAB InnoLab /Prototip Merkezi

InnoPark bünyesinde kuruluş çalışmaları devam eden FABLAB InnoLab Prototip Üretim Merkezinde

 • InnoPark’taki firmalarının Ar-Ge/Tasarım faaliyetlerini tamamladıkları ürünlerin
 • InnoPark ortağı olan üniversitelerin öğretim elemanı ve öğrencilerinin patent veya endüstriyel tasarım tescili yaptırdıkları ürünlerin prototiplerinin

üretilmesi için gerekli prototip üretim imkanları bulunacaktır.
 


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Kümelenme

Innopark, bölgedeki kuruluşlar arasında inovasyon odaklı kümelenmeler oluşturulmasına büyük önem atfediyor. Innopark TTO, bölgemizde kümelenme konusunda yeni stratejiler geliştirmek, yeni projeler uygulamaya koymak, iyi uygulama örnekleri oluşturmak üzere inovasyon ekosistemi içindeki tüm aktörlerle etkileşim içinde çalışmalarını sürdürüyor. Konya Sanayi Odası önderliğinde kurulan Konya Otomotiv Yan Sanayi Kümesi,Konya Döküm Kümesi, Konya Ayakkabı Kümesi ve Konya Tarım Makinaları Kümesi faaliyetlerini Konya TGB içinde yürütüyor. Konya Sanayi Odası tarafından InnoPark içinde Konya Savunma Sanayii Kümesi kurulması çalışmaları devam ediyor.


Yasemin METİN GÜLBAHÇE

İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

Yenilenebilir Enerji Teknoloji Merkezi

Innopark TTO bünyesindeki “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi”, ülkemizin yenilenebilir enerji alanında kendi teknolojilerini geliştirmesi için üniversite-sanayi-kamu işbirliği sağlamayı hedefliyor. InnoPark TTO Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi, ilgili kesimlerin işbirliği ile yenilenebilir enerji üretimi alanında stratejiler ve projeler üretimine odaklanıyor, bu kapsamda Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılayacak girişimlerin ve işbirliklerini oluşturulmasına öncelik veriyor.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Sektör Buluşmaları

InnoPark, bölgemizdeki farklı üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarının tems,ilcileri ile ilgili kamu kuruluşlarının ve üniversite öğretim elemanlarının  katıldığı  “Sektör Buluşmaları” düzenlemekte, toplantılardan elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgili kuruluşların dikkatine sunmaktadır. InnoPark, sektör buluşmalarında ortaya çıkan proje fikirlerinin hayata geçirilmesi için gerekli organizasyon ve işbirliği çalışmalarını yürütmektedir.
 


Yasemin METİN GÜLBAHÇE

İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

Networking İşbirlikleri

InnoPark ekosistemindeki firma ve kuruluşlar arasında etkileşim ve işbirliğini geliştirmek amacıyla her ayın ilk Salı günü InnoPark firmalarının yönetici ve çalışanlarının   katıldığı “InnoKahvaltı” ve “InnoŞölen” etkinlikleri ile istişare veya bilgilendirme toplantıları, sosyal etkinlikler ve spor müsabakaları düzenlemektedir.
Burakcan KARAMAN
BİLGİ AĞI VE DİJİTAL PAZARLAMA – TTO UZM. YRD.

Uluslararasılaşma

InnoPark, bünyesinde farklı ülkelerden gelen araştırmacı ve girişimcilerin bulunduğu, sınırları içinde yeni ve ileri teknoloji odaklı ürünler üretilen, ulusal ve uluslararası networklere dahil olmuş, iyi çalışan global ölçekte etkin bir teknopark olmak için yoğun çaba sarf etmektedir. InnoPark’ın hedefi; koridorlarında gezen insanların %30-40’ı yabancılar olan, ülkemizin yüksek teknoloji ürünleri üretim ve ihracatına ciddi katkılar sağlayan, güçlü uluslararası işbirlikleri olan, bünyesinde dünya markalarını barındıran, yüksek teknoloji ürünlerinin üretildiği evrensel bir teknopark olmaktır.
 
InnoPark TTO, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Geliştirme Faaliyetleri başlığı altında; Konya TGB’deki ve bölgedeki firmaların uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, Bölgedeki işletmeler, kurum ve kuruluşlar arasında ağyapılar, kümelenmeler, işbirlikleri ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması hizmetlerini veriyor.  Innopark TTO, bu kapsamda bögedeki üniversitelerle kamu/özel sektör kuruluşlarının müştereken veya münferiden EUREKA,  Horizon 2020, Eurostars, KAMAG vb. destek programlarına ve İkili İşbirliği Anlaşmaları kapsamında yürütülen Ar-Ge destek programlarına projeler sunması için eğitim, bilgilendirme ve işbirliği geliştirme faaliyetleri yürütüyor.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli Kariyer Programı

Bölgemizdeki Ar-GE/Tasarım Merkezlerinde ve sanayi kuruluşlarının Ar-Ge birimlerinde çalışan Ar-GE ve Tasarım Personelinin nitelik ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve InnoPark işbirliği ile bir dizi eğitimden oluşan “Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı” uygulamaya konulmuştur.  Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı ile Ar-Ge ve Tasarım konusunda çalışan personelin bilgi, yetenek ve yeterliliklerinin geliştirilmesi, bölgemizdeki nitelikli Ar-Ge va Tasarım personeli sayısının ve niteliklerinin artırlması bu  sayede bölgemizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.
Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı  Kapsamında verilen bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Proje Yönetimi
 • Topoloji Optimizasyonu
 • ANSYS Fluent
 • Tersine Mühendislik
 • MSC Adams
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygyulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Üretimde Dijital Dönüşüm

Buğra Karan

Girişimcilik Merkezi – UZMAN

Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler doğrultusunda inovasyon ve teknoloji yönetimi ile ilgili alanlarda genel eğitimler ve firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Proje Yönetimi
 • Topoloji Optimizasyonu
 • ANSYS Fluent
 • Tersine Mühendislik
 • MSC Adams
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygyulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Üretimde Dijital Dönüşüm
 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları
 • İş Yaşamında İletişim
 • Uluslararası Yayın Hazırlama ve Yayınlatma
 • Eureka, Eurostars, Ufuk 2020 Bilgi Günü
 • ITEA PO Days Tanıtım Toplantısı
 • EUREKA Brokerage Event
 • Akademisyenler ve Bireysel Araştırmacılar için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bilgi Günü
 • İDETEK Bilgilendirme Günü
 • Marie Curie MSCA Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri
 • Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği
 • Mühendislikte Problem Çözüm Yöntemleri

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Yönetici Geliştirme Eğitimleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler doğrultusunda yönetici yetiştirme ve geliştirme amacıyla genel eğitimler ve firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Üretimde Dijital Dönüşüm
 • İş Yaşamında İletişim
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Mavi Okyanus Stratejisi
 • Yeni Nesil Akıllı Kooperatifler
 • Lean Kanvas
 • Bilişim Sektöründe Stratejik Pazarlama
 • Etkin Yönetici Asistanlığı
 • Özel İşletme Çözümleri – FileMaker

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Kuruluşunuza Özel Eğitimler

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Tersine Mühendislik
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları
 • İş Yaşamında İletişim
 • Uluslararası Yayın Hazırlama ve Yayınlatma

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Bilgi Günleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinin Ar-Ge ve inovasyon ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla genel katılıma açık bilgi günleri düzenlemektedir.  InnoPark TTO’nun bu kapsamda düzenlediği bazı bilgi günleri:

 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü
 • Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü
 • Üretimde Dijital Dönüşüm Semineri
 • Eureka, Eurostars, Ufuk 2020 Bilgi Günü
 • ITEA PO Days Tanıtım Toplantısı
 • EUREKA Brokerage Event Tanıtım Etkinliği
 • Akademisyenler ve Bireysel Araştırmacılar için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bilgi Günü
 • İDETEK Bilgilendirme Günü
 • Marie Curie MSCA Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Teşvik ve Destek Programları Bilgilendirme

InnoPark TTO uzmanları, bölgemizdeki firma veya kuruluşların Ulusal ve Uluslararası Teşvik ve Destek Programlarından yararlanma konusundaki bilgi taleplerini  karşılamakta, hangi destek programına başvurabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.

H. Anıl Erkeç

TEŞVİK VE DESTEKLER – TTO UZMANI

Teşvik ve Destek Programları Eğitimleri

InnoPark ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanmak isteyen işletmeleri yararlanabilecekleri destek programları hakkında bilgi sunmak üzere eğitimler düzenlemektedir. Eğitimler herkese açık veya firmaya özel olarak verilebilmektedir. InnoPark TTO, bölgemizdeki çok sayıda Ar-Ge Merkezine ve işletmeye Teşvik ve Destek Programları Eğitimleri vermiş bulunmaktadır.

H. Anıl Erkeç

TEŞVİK VE DESTEKLER – TTO UZMANI

Proje Hazırlama Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinin dışında kalan aşağıda sıralanan, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Proje Hazırlama Eğitimleri

InnoPark ulusal ve uluslararası destek programlarına proje sunmak isteyenlerin eğitimi amacıyla proje hazırlama eğitimleri düzenlemektedir. Eğitimler herkese açık veya firmaya özel olarak verilebilmektedir. InnoPark TTO, bölgemizdeki çok sayıda Ar-Ge Merkezine ve işletmeye Proje Hazırlama Eğitimleri vermiş bulunmaktadır.
 

Proje Hazırlama Desteği

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinin dışında sıralanan, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Patent-Endüstriyel Tasarım-Marka Tescil Desteği

InnoPark TTO, InnoPark, ortağı olan üniversitelerdeki akademisyenlerin ve öğrencilerin ve InnoPark bünyesinde faaliyet gösteren işletme ve kuruluşların  buluşlarının korumaya alınması için patent, endüstriyel tasarım ve marka tescil tescil desteği sunuyor.

Patent, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Desteği programının amacı: Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki araştırmacıların ve girişimcilerin ve üniversite öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin patent başvurusu yapma konusunda bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi, bölgedeki ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların korunmasına ve teknoloji transferi yoluyla bilginin ticarileştirilmesine katkıda bulunulması.
Ulusal ve uluslararası patent, endüstriyel tasarım ve marka başvuruları için sağlanan destekten; Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içinde faaliyet gösteren işletmeler/kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan T.C. vatandaşı olan personel Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içinde yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının çıktısı olan buluşlar için,  InnoPark ortağı olan üniversitelerin  öğretim elemanları ve öğrencileri yürüttükleri proje veya araştırma çalışmaları kapsamında yaptıkları buluşlar için yararlanabiliyor.
Patent, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Destek Programı kapsamında; InnoPark İcra Kurulunun onayladığı başvurular için aşağıdaki destekler veriliyor:

 • Ulusal Patent Başvuruları 1200 TL+KDV Patent Vekili Ücreti desteği
 • Uluslararası Patent Başvuruları 2000 TL+KDV Patent Vekili Ücreti desteği
 • Endüstriyel Tasarım Tescil başvurularına başvuru bazında 800TL+KDV tasarım tescil desteği
 • Ticari marka başvurularına başvuru bazında 400 TL+KDV marka vekili desteği (InnoPark’ta faaliyet gösteren firmaların bölge içinde geliştirdikleri/geliştirecekleri ürünler için verilir)

Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Sınai Mülkiyet Hakkı Ticarileştirme

InnoPark TTO, bölgemizdeki öğretim elemanlarının, işletmelerin, araştırmacıların, buluş sahiplerinin buluş, endüstriyel tasarım vb. sınai mülkiyet haklarını ticarileştirmeleri konusunda danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.
Buluş sahiplerinin ticarileştirilecek patentleri innoparktto.com sayfasındaki Teknoloji linkinde ilan edilmektedir.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Ar-Ge Proje Hazırlama Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının aşağıda sıralanan Ar-Ge, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge Destek Programları
 • KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020
 • EUREKA, Eurostars

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.


H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

InnoVadi Girişimcilik Merkezi

Innopark TTO bünyesindeki InnoVadi Girişimcilik Merkezi, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve inovatif fikirlere sahip bireyleri eğiterek girişimci olma yönünde motive ve teşvik ediyor; bölgede yeni ve yüksek teknoloji odaklı inovatif işletmelerin kurulmasını sağlayarak bölge sanayiine dinamizm kazandırıyor. InnoVadi Girişimcilik Merkezinde aşağıdaki programlar uygulanıyor:

 • InnoVersity-Girişimcilik Motivasyon Programı
 • Girişimci Rampası TÜBİTAK BİGG Destekli Ön-Kuluçka Programı
 • InnoGaraj-Ön Kuluçka Programı
 • InnoGirişim Kuluçka Programı
 • InnoStar-Girişim Hızlandırma Programı

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – UZMAN

Akademik Danışman Temini

InnoPark TTO, üniversite öğretim üyelerinin Konya TGB’deki firmaların Ar-Ge projelerinde ve Konya bölgesindeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinde danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmesi konusunda arayüz görevi yapmaktadır. Bu kapsamda görevlendirilen öğretim üyeleri için ilgili üniversitelerden resmi görevlendirme talep edilmektedir.

Kadir Dedemevi

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZM. YRD.

Danışmanlık Hizmetleri

InnoPark TTO, bölgemizdeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının Ar-Ge faaliyeti dışındaki konulardaki teknik danışmanlık taleplerini karşılamakta, bu hizmeti kısmen kendi insan kaynakları ile kısmen de ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile üniversitelerden temin ettiği konusunda uzman danışmanlar marifetiyle vermektedir.

Kadir Dedemevi

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZM. YRD.

Sertifikasyon Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki işletmelerin TSE’den Türk Standardına Uygunluk Belgesi ve TSEK Kalite Uygunluk Belgesi, TÜV, GOST vb. kalite beşgeleri ile CE sertifikasyonu almaları konusunda  danışmanlık hizmetleri vermektedir. Danışmanlık hizmetleri bu konularda deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

InnoGirişim Kuluçka Programı

Innopark Girişimcilik Merkezi, bünyesindeki InnoGirişim Kuluçka Merkezi ön-kuluçka sürecinden geçerek veya ön-kuluçka süreci olmaksızın doğrudan kendi şirketini kuran 3 yaştan daha küçük teknoloji odaklı girişimcilere kuluçka süreci kapsamında düşük kiralı ofis ve deney alanı , ücretsiz sekreterlik, düşük maliyetli internet, telefon vb. iletişim imkanları, ücretsiz muhasebe hizmeti, ücretsiz finansal kaynaklara erişim danışmanlığı, ücretsiz hızlandırıcı/ booth camp, ücretsiz  mentörlük, melek yatırımcı ve çekirdek sermayeye erişim danışmanlığı, soft landing vb. hizmetleri ve imkanları sunuyor. Innopark A.Ş., yeni ve ileri teknoloji odaklı yeni girişimlere (start-up) yatırım yapmak üzere “Mavi Okyanus Bireysel (Melek) Yatırımcı Ağı” nın kuruluş çalışmalarına devam ediyor.


Yasemin METİN GÜLBAHÇE

İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

Mentörlük

Mentörlük «Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı” olup «Bilge bir kişinin bilgeliğini başka bir kişinin kendi bilgeliğini geliştirmesi için o kişinin hizmetine sunması ile oluşan bir öğrenme modeli” olarak tanımlanmaktadır. InnoPark, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine ve KOBİ’lere rekabetçilik kapasitelerini ve yeteneklerini geliştirmelerine ve sürdürebilmelerine destek sağlayacak, inovasyon yetenek ve yeterliliklerini geliştirecek mentörlük hizmeti sunmaktadır.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

InnoStar Hızlandırıcı Programı

InnoStar, InnoPark’ın kuruluş dönemini tamamlayan start-up’ların  yatırım alarak ve/veya global pazarlara açılarak hızlı biçimde büyümesini sağlayama amacıyla uygulamaya koyulan bir hızlandırıcı (accelerator) programıdır.

Teknik Rapor Hazırlama

InnoPark TTO, fizibilite raporu, araştırma raporu, teknik rapor, test raporu vb. teknik rapor hazırlama taleplerini gerektiğinde üniversitelerden destek alarak karşılamaktadır.

Ali İhsan Ciğer

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Mavi Okyanus Melek Yatırım Ağı

MAVİOKYANUS, Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Yönetici şirketi olan InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından “Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre kurulan Melek Yatırımcı Ağı’dır.
MAVİOKYANUS, ağırlıklı olarak Anadolu’da kurulmuş olan, yüksek katma değer sağlama ve/veya hızlı büyüme potansiyeline sahip yeni girişimlere erken aşamada yatırım yapmak misyonunu üstlenmiştir. Diğer yandan, MAVİOKYANUS; ülkemizde yatırım yapan yabancı girişimcilere ve yurt dışından kesin dönüş yapan teknoloji odaklı girişimcilere de yatırım yapmayı hedeflemektedir.
Bilgi için: maviokyanus.com.tr


Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – UZMAN

Üniversite Laboratuvarlarından Yararlanma

InnoPark TTO, sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının üniversitelerin test ve deney laboratuvarlarından yararlanması için arayüz görevi yapmakta, bu konudaki başvuruları ilgili üniversitelere ileterek  üniversite laboratuvarlarının sanayinin hizmetine sunulması konusunda önemli bir rol üstlenmektedir.

Kadir Dedemevi

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZM. YRD.

3D Tarama / 3D Yazıcı Hizmetleri

Kısa zamanda önemli büyüme kaydeden InnoPark bünyesinde kurulan InnoPark Tasarım Merkezi, bölgemizdeki sanayi işletmelerinin tasarım ve ürün geliştirme faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları tersine mühendislik, tasarım, analiz ve simülasyon hizmetlerini sunuyor. Tasarım Merkezi, CAD/CAM yazılımları ile 3D printer ve 3D tarayıcı gibi tersine mühendislik araçlarını kullanarak numune ürünlerden katı model ve teknik resim çıkarıyor. CAD verisi çıkarılan veya CAD verisi hazır olan getirilen ürünlerin merkezdeki 3 boyutlu baskı sistemleri ile hızlı üretimi yapılabiliyor. Merkez, bölge sanayiine bünyesindeki CAD/CAM/CAE araçları ile mühendislik sistemlerinin analiz, simülasyon ve tasarım hizmetlerini sunuyor. InnoPark Tasarım Merkezi, sanayi ürünlerinin endüstriyel tasarımı konusunda da hizmet sunuyor.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Tasarım, Analiz , Simülasyon Merkezi

InnoPark bünyesinde Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile bir «Tasarım, Analiz ve Simülasyon Merkezi» kuruluyor. Kurulacak merkezdeki CAD/CAM/CAE yazılımları ve prototip üretim imkanları Konya TGB’deki Ar-Ge kuruluşlarının, öğretim elemanlarının ve Konya bölgesindeki sanayi kuruluşlarının erişimine açık olacak. Kurulacak merkezdeki CAE yazılımları bölgedeki KOBİ’lere kiralanabilecek veya talep edilmesi halinde  Ar-Ge, ürün/proses geliştirme projesi yürüten KOBİ’lere merkezdeki nitelikli insan kaynağı ve CAD/CAM/CAE yazılımları ile mühendislik sistemlerinin modellenmesi, analizi ve simülasyonu hizmetleri sunulacak.
Kurulacak merkezde

 • Modelleme, analiz ve simülasyonlarda kullanılacak workstationlar
 • Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim (CAD/CAM) yazılımları
 • Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) yazılımları
 • Tersine mühendislik araçları (3B tarayıcı ve 3B yazıcılar)
 • 3B Koodinat Ölçüm Makinası (CMM)
 • Modelleme, analiz ve simülasyonları gerçekleştirebilecek nitelikli personel bulunacaktır.

Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

FABLAB InnoLab /Prototip Merkezi

InnoPark bünyesinde kuruluş çalışmaları devam eden FABLAB InnoLab Prototip Üretim Merkezinde

 • InnoPark’taki firmalarının Ar-Ge/Tasarım faaliyetlerini tamamladıkları ürünlerin
 • InnoPark ortağı olan üniversitelerin öğretim elemanı ve öğrencilerinin patent veya endüstriyel tasarım tescili yaptırdıkları ürünlerin prototiplerinin

üretilmesi için gerekli prototip üretim imkanları bulunacaktır.
 


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Yenilenebilir Enerji Teknoloji Merkezi

Innopark TTO bünyesindeki “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi”, ülkemizin yenilenebilir enerji alanında kendi teknolojilerini geliştirmesi için üniversite-sanayi-kamu işbirliği sağlamayı hedefliyor. InnoPark TTO Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi, ilgili kesimlerin işbirliği ile yenilenebilir enerji üretimi alanında stratejiler ve projeler üretimine odaklanıyor, bu kapsamda Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılayacak girişimlerin ve işbirliklerini oluşturulmasına öncelik veriyor.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Sektör Buluşmaları

InnoPark, bölgemizdeki farklı üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarının tems,ilcileri ile ilgili kamu kuruluşlarının ve üniversite öğretim elemanlarının  katıldığı  “Sektör Buluşmaları” düzenlemekte, toplantılardan elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgili kuruluşların dikkatine sunmaktadır. InnoPark, sektör buluşmalarında ortaya çıkan proje fikirlerinin hayata geçirilmesi için gerekli organizasyon ve işbirliği çalışmalarını yürütmektedir.
 


Yasemin METİN GÜLBAHÇE

İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

Networking İşbirlikleri

InnoPark ekosistemindeki firma ve kuruluşlar arasında etkileşim ve işbirliğini geliştirmek amacıyla her ayın ilk Salı günü InnoPark firmalarının yönetici ve çalışanlarının   katıldığı “InnoKahvaltı” ve “InnoŞölen” etkinlikleri ile istişare veya bilgilendirme toplantıları, sosyal etkinlikler ve spor müsabakaları düzenlemektedir.
Burakcan KARAMAN
BİLGİ AĞI VE DİJİTAL PAZARLAMA – TTO UZM. YRD.

Uluslararasılaşma

InnoPark, bünyesinde farklı ülkelerden gelen araştırmacı ve girişimcilerin bulunduğu, sınırları içinde yeni ve ileri teknoloji odaklı ürünler üretilen, ulusal ve uluslararası networklere dahil olmuş, iyi çalışan global ölçekte etkin bir teknopark olmak için yoğun çaba sarf etmektedir. InnoPark’ın hedefi; koridorlarında gezen insanların %30-40’ı yabancılar olan, ülkemizin yüksek teknoloji ürünleri üretim ve ihracatına ciddi katkılar sağlayan, güçlü uluslararası işbirlikleri olan, bünyesinde dünya markalarını barındıran, yüksek teknoloji ürünlerinin üretildiği evrensel bir teknopark olmaktır.
 
InnoPark TTO, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Geliştirme Faaliyetleri başlığı altında; Konya TGB’deki ve bölgedeki firmaların uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, Bölgedeki işletmeler, kurum ve kuruluşlar arasında ağyapılar, kümelenmeler, işbirlikleri ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması hizmetlerini veriyor.  Innopark TTO, bu kapsamda bögedeki üniversitelerle kamu/özel sektör kuruluşlarının müştereken veya münferiden EUREKA,  Horizon 2020, Eurostars, KAMAG vb. destek programlarına ve İkili İşbirliği Anlaşmaları kapsamında yürütülen Ar-Ge destek programlarına projeler sunması için eğitim, bilgilendirme ve işbirliği geliştirme faaliyetleri yürütüyor.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli Kariyer Programı

Bölgemizdeki Ar-GE/Tasarım Merkezlerinde ve sanayi kuruluşlarının Ar-Ge birimlerinde çalışan Ar-GE ve Tasarım Personelinin nitelik ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve InnoPark işbirliği ile bir dizi eğitimden oluşan “Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı” uygulamaya konulmuştur.  Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı ile Ar-Ge ve Tasarım konusunda çalışan personelin bilgi, yetenek ve yeterliliklerinin geliştirilmesi, bölgemizdeki nitelikli Ar-Ge va Tasarım personeli sayısının ve niteliklerinin artırlması bu  sayede bölgemizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.
Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı  Kapsamında verilen bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Proje Yönetimi
 • Topoloji Optimizasyonu
 • ANSYS Fluent
 • Tersine Mühendislik
 • MSC Adams
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygyulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Üretimde Dijital Dönüşüm

Buğra Karan

Girişimcilik Merkezi – UZMAN

Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler doğrultusunda inovasyon ve teknoloji yönetimi ile ilgili alanlarda genel eğitimler ve firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Proje Yönetimi
 • Topoloji Optimizasyonu
 • ANSYS Fluent
 • Tersine Mühendislik
 • MSC Adams
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygyulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Üretimde Dijital Dönüşüm
 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları
 • İş Yaşamında İletişim
 • Uluslararası Yayın Hazırlama ve Yayınlatma
 • Eureka, Eurostars, Ufuk 2020 Bilgi Günü
 • ITEA PO Days Tanıtım Toplantısı
 • EUREKA Brokerage Event
 • Akademisyenler ve Bireysel Araştırmacılar için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bilgi Günü
 • İDETEK Bilgilendirme Günü
 • Marie Curie MSCA Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri
 • Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği
 • Mühendislikte Problem Çözüm Yöntemleri

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Yönetici Geliştirme Eğitimleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler doğrultusunda yönetici yetiştirme ve geliştirme amacıyla genel eğitimler ve firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Üretimde Dijital Dönüşüm
 • İş Yaşamında İletişim
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Mavi Okyanus Stratejisi
 • Yeni Nesil Akıllı Kooperatifler
 • Lean Kanvas
 • Bilişim Sektöründe Stratejik Pazarlama
 • Etkin Yönetici Asistanlığı
 • Özel İşletme Çözümleri – FileMaker

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Bilgi Günleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinin Ar-Ge ve inovasyon ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla genel katılıma açık bilgi günleri düzenlemektedir.  InnoPark TTO’nun bu kapsamda düzenlediği bazı bilgi günleri:

 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü
 • Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü
 • Üretimde Dijital Dönüşüm Semineri
 • Eureka, Eurostars, Ufuk 2020 Bilgi Günü
 • ITEA PO Days Tanıtım Toplantısı
 • EUREKA Brokerage Event Tanıtım Etkinliği
 • Akademisyenler ve Bireysel Araştırmacılar için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bilgi Günü
 • İDETEK Bilgilendirme Günü
 • Marie Curie MSCA Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Teşvik ve Destek Programları Bilgilendirme

InnoPark TTO uzmanları, bölgemizdeki firma veya kuruluşların Ulusal ve Uluslararası Teşvik ve Destek Programlarından yararlanma konusundaki bilgi taleplerini  karşılamakta, hangi destek programına başvurabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.

H. Anıl Erkeç

TEŞVİK VE DESTEKLER – TTO UZMANI

Teşvik ve Destek Programları Eğitimleri

InnoPark ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanmak isteyen işletmeleri yararlanabilecekleri destek programları hakkında bilgi sunmak üzere eğitimler düzenlemektedir. Eğitimler herkese açık veya firmaya özel olarak verilebilmektedir. InnoPark TTO, bölgemizdeki çok sayıda Ar-Ge Merkezine ve işletmeye Teşvik ve Destek Programları Eğitimleri vermiş bulunmaktadır.

H. Anıl Erkeç

TEŞVİK VE DESTEKLER – TTO UZMANI

Proje Hazırlama Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinin dışında kalan aşağıda sıralanan, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Proje Hazırlama Eğitimleri

InnoPark ulusal ve uluslararası destek programlarına proje sunmak isteyenlerin eğitimi amacıyla proje hazırlama eğitimleri düzenlemektedir. Eğitimler herkese açık veya firmaya özel olarak verilebilmektedir. InnoPark TTO, bölgemizdeki çok sayıda Ar-Ge Merkezine ve işletmeye Proje Hazırlama Eğitimleri vermiş bulunmaktadır.
 

Proje Hazırlama Desteği

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinin dışında sıralanan, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Patent-Endüstriyel Tasarım-Marka Tescil Desteği

InnoPark TTO, InnoPark, ortağı olan üniversitelerdeki akademisyenlerin ve öğrencilerin ve InnoPark bünyesinde faaliyet gösteren işletme ve kuruluşların  buluşlarının korumaya alınması için patent, endüstriyel tasarım ve marka tescil tescil desteği sunuyor.

Patent, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Desteği programının amacı: Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki araştırmacıların ve girişimcilerin ve üniversite öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin patent başvurusu yapma konusunda bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi, bölgedeki ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların korunmasına ve teknoloji transferi yoluyla bilginin ticarileştirilmesine katkıda bulunulması.
Ulusal ve uluslararası patent, endüstriyel tasarım ve marka başvuruları için sağlanan destekten; Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içinde faaliyet gösteren işletmeler/kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan T.C. vatandaşı olan personel Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içinde yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının çıktısı olan buluşlar için,  InnoPark ortağı olan üniversitelerin  öğretim elemanları ve öğrencileri yürüttükleri proje veya araştırma çalışmaları kapsamında yaptıkları buluşlar için yararlanabiliyor.
Patent, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Destek Programı kapsamında; InnoPark İcra Kurulunun onayladığı başvurular için aşağıdaki destekler veriliyor:

 • Ulusal Patent Başvuruları 1200 TL+KDV Patent Vekili Ücreti desteği
 • Uluslararası Patent Başvuruları 2000 TL+KDV Patent Vekili Ücreti desteği
 • Endüstriyel Tasarım Tescil başvurularına başvuru bazında 800TL+KDV tasarım tescil desteği
 • Ticari marka başvurularına başvuru bazında 400 TL+KDV marka vekili desteği (InnoPark’ta faaliyet gösteren firmaların bölge içinde geliştirdikleri/geliştirecekleri ürünler için verilir)

Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Sınai Mülkiyet Hakkı Ticarileştirme

InnoPark TTO, bölgemizdeki öğretim elemanlarının, işletmelerin, araştırmacıların, buluş sahiplerinin buluş, endüstriyel tasarım vb. sınai mülkiyet haklarını ticarileştirmeleri konusunda danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.
Buluş sahiplerinin ticarileştirilecek patentleri innoparktto.com sayfasındaki Teknoloji linkinde ilan edilmektedir.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

InnoVadi Girişimcilik Merkezi

Innopark TTO bünyesindeki InnoVadi Girişimcilik Merkezi, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve inovatif fikirlere sahip bireyleri eğiterek girişimci olma yönünde motive ve teşvik ediyor; bölgede yeni ve yüksek teknoloji odaklı inovatif işletmelerin kurulmasını sağlayarak bölge sanayiine dinamizm kazandırıyor. InnoVadi Girişimcilik Merkezinde aşağıdaki programlar uygulanıyor:

 • InnoVersity-Girişimcilik Motivasyon Programı
 • Girişimci Rampası TÜBİTAK BİGG Destekli Ön-Kuluçka Programı
 • InnoGaraj-Ön Kuluçka Programı
 • InnoGirişim Kuluçka Programı
 • InnoStar-Girişim Hızlandırma Programı

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – UZMAN

Girişimci Rampası Ön-Kuluçka Programı

InnoPark Girişimcilik Merkezi bünyesindeki TÜBİTAK 1601 Programı tarafından desteklenen “Girişimci Rampası” adlı Ön-Kuluçka Merkezi; girişimci olmak isteyen adayları iş hayatına hazırlayarak kendi girişimlerini kurmalarını sağlıyor. Girişimöci Rampası, girişimci adaylarına kendi işletmelerini kurmaları için ücretsiz eğitim, mentörlük, danışmanlık hizmetleri sunuyor. InnoPark Ön-Kuluçka Merkezi, ülkemizdeki TÜBİTAK BİGG- Bireysel Genç Girişim (1512 Teknogirişim Sermayesi Destek) programı 1. Aşama başvurularını alma ve değerlendirme konusunda  TÜBİTAK tarafından yetkilendirilmiş 20 Uygulayıcı Kuruluştan biri. InnoPark’ın “Girişimci Rampası” isimli Ön Kuluçka süreci kapsamında girişimci adaylarına; InnoDesk: Girişimci Adayı Hot Desk Sistemi, InnoOfis : Girişimci Adayı Ofis Tahsis Sistemi, InnoStaj : Girişimci adaylarını yetiştirmek üzere staj yeri temini hizmetinden yararlanma, InnoGirişim Akademi: Girişimcilik Eğitimleri, Innopark Yurt ve barınma yeri temini desteğinden yararlanma, InnoLab Açık Fabrika: Prototip Atölyesinden ve Innopark tasarım merkezindeki 3D printer, 3D tarama, CAD/CAM/CAE yazılımları ve iş istasyonlarından yararlanma, InnoPara : Fikirden Projeye Geçiş için InnoPark ve iş dünyası tarafından sponsorluk yapılan mikrofinans sisteminden yararlanma, InnoPatent: Ücretsiz Patent vekilliği ve TÜBİTAK Patent Desteği temin desteğinden yararlanma, InnoMentor : Mentörlük Sisteminden yararlanma, InnoDanışman : Danışmanlık Sisteminden yararlanma (Hukuk, pazarlama, vergi, finansman, finasmana erişim, teknik konular), Demoday sunumlarına ve InnoYıldız İnovatif Girişimcilik Ödül Programına katılım, InnoKamp: Ulusal ve Uluslararası Girişimci Adayı Öğrenci Etkileşim ve İşbirliği Kampları vb. hizmetler ve imkanlar sunuluyor.

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – UZMAN 

Akademik Danışman Temini

InnoPark TTO, üniversite öğretim üyelerinin Konya TGB’deki firmaların Ar-Ge projelerinde ve Konya bölgesindeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinde danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmesi konusunda arayüz görevi yapmaktadır. Bu kapsamda görevlendirilen öğretim üyeleri için ilgili üniversitelerden resmi görevlendirme talep edilmektedir.

Kadir Dedemevi

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZM. YRD.

InnoGaraj Ön-Kuluçka Programı

“InnoGaraj” isimli Ön Kuluçka Programı, TÜBİTAK destekli olan “Girişimci Rampası” programına başvurama şartlarını taşımayan girişimci adaylarına yönelik bir ön kuluçka programıdır. Bu programa kabul edilen tüm adaylara “Girişimci Rampası” programında sunulan aynı hizmetler ve imkanlar sunulmaktadır.

“InnoGaraj” Ön Kuluçka Programı,  kapsamında girişimci adaylarına; InnoDesk: Girişimci Adayı Hot Desk Sistemi, InnoOfis : Girişimci Adayı Ofis Tahsis Sistemi, InnoStaj : Girişimci adaylarını yetiştirmek üzere staj yeri temini hizmetinden yararlanma, InnoGirişim Akademi: Girişimcilik Eğitimleri, Innopark Yurt ve barınma yeri temini desteğinden yararlanma, InnoLab Açık Fabrika: Prototip Atölyesinden ve Innopark tasarım merkezindeki 3D printer, 3D tarama, CAD/CAM/CAE yazılımları ve iş istasyonlarından yararlanma, InnoPara : Fikirden Projeye Geçiş için InnoPark ve iş dünyası tarafından sponsorluk yapılan mikrofinans sisteminden yararlanma, InnoPatent: Ücretsiz Patent vekilliği ve TÜBİTAK Patent Desteği temin desteğinden yararlanma, InnoMentor : Mentörlük Sisteminden yararlanma, InnoDanışman : Danışmanlık Sisteminden yararlanma (Hukuk, pazarlama, vergi, finansman, finasmana erişim, teknik konular), Demoday sunumlarına ve InnoYıldız İnovatif Girişimcilik Ödül Programına katılım, InnoKamp: Ulusal ve Uluslararası Girişimci

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – UZMAN

Mentörlük

Mentörlük «Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı” olup «Bilge bir kişinin bilgeliğini başka bir kişinin kendi bilgeliğini geliştirmesi için o kişinin hizmetine sunması ile oluşan bir öğrenme modeli” olarak tanımlanmaktadır. InnoPark, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine ve KOBİ’lere rekabetçilik kapasitelerini ve yeteneklerini geliştirmelerine ve sürdürebilmelerine destek sağlayacak, inovasyon yetenek ve yeterliliklerini geliştirecek mentörlük hizmeti sunmaktadır.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

3D Tarama / 3D Yazıcı Hizmetleri

Kısa zamanda önemli büyüme kaydeden InnoPark bünyesinde kurulan InnoPark Tasarım Merkezi, bölgemizdeki sanayi işletmelerinin tasarım ve ürün geliştirme faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları tersine mühendislik, tasarım, analiz ve simülasyon hizmetlerini sunuyor. Tasarım Merkezi, CAD/CAM yazılımları ile 3D printer ve 3D tarayıcı gibi tersine mühendislik araçlarını kullanarak numune ürünlerden katı model ve teknik resim çıkarıyor. CAD verisi çıkarılan veya CAD verisi hazır olan getirilen ürünlerin merkezdeki 3 boyutlu baskı sistemleri ile hızlı üretimi yapılabiliyor. Merkez, bölge sanayiine bünyesindeki CAD/CAM/CAE araçları ile mühendislik sistemlerinin analiz, simülasyon ve tasarım hizmetlerini sunuyor. InnoPark Tasarım Merkezi, sanayi ürünlerinin endüstriyel tasarımı konusunda da hizmet sunuyor.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Tasarım, Analiz , Simülasyon Merkezi

InnoPark bünyesinde Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile bir «Tasarım, Analiz ve Simülasyon Merkezi» kuruluyor. Kurulacak merkezdeki CAD/CAM/CAE yazılımları ve prototip üretim imkanları Konya TGB’deki Ar-Ge kuruluşlarının, öğretim elemanlarının ve Konya bölgesindeki sanayi kuruluşlarının erişimine açık olacak. Kurulacak merkezdeki CAE yazılımları bölgedeki KOBİ’lere kiralanabilecek veya talep edilmesi halinde  Ar-Ge, ürün/proses geliştirme projesi yürüten KOBİ’lere merkezdeki nitelikli insan kaynağı ve CAD/CAM/CAE yazılımları ile mühendislik sistemlerinin modellenmesi, analizi ve simülasyonu hizmetleri sunulacak.
Kurulacak merkezde

 • Modelleme, analiz ve simülasyonlarda kullanılacak workstationlar
 • Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim (CAD/CAM) yazılımları
 • Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) yazılımları
 • Tersine mühendislik araçları (3B tarayıcı ve 3B yazıcılar)
 • 3B Koodinat Ölçüm Makinası (CMM)
 • Modelleme, analiz ve simülasyonları gerçekleştirebilecek nitelikli personel bulunacaktır.

Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

FABLAB InnoLab /Prototip Merkezi

InnoPark bünyesinde kuruluş çalışmaları devam eden FABLAB InnoLab Prototip Üretim Merkezinde

 • InnoPark’taki firmalarının Ar-Ge/Tasarım faaliyetlerini tamamladıkları ürünlerin
 • InnoPark ortağı olan üniversitelerin öğretim elemanı ve öğrencilerinin patent veya endüstriyel tasarım tescili yaptırdıkları ürünlerin prototiplerinin

üretilmesi için gerekli prototip üretim imkanları bulunacaktır.
 


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Yenilenebilir Enerji Teknoloji Merkezi

Innopark TTO bünyesindeki “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi”, ülkemizin yenilenebilir enerji alanında kendi teknolojilerini geliştirmesi için üniversite-sanayi-kamu işbirliği sağlamayı hedefliyor. InnoPark TTO Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi, ilgili kesimlerin işbirliği ile yenilenebilir enerji üretimi alanında stratejiler ve projeler üretimine odaklanıyor, bu kapsamda Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılayacak girişimlerin ve işbirliklerini oluşturulmasına öncelik veriyor.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Sektör Buluşmaları

InnoPark, bölgemizdeki farklı üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarının tems,ilcileri ile ilgili kamu kuruluşlarının ve üniversite öğretim elemanlarının  katıldığı  “Sektör Buluşmaları” düzenlemekte, toplantılardan elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgili kuruluşların dikkatine sunmaktadır. InnoPark, sektör buluşmalarında ortaya çıkan proje fikirlerinin hayata geçirilmesi için gerekli organizasyon ve işbirliği çalışmalarını yürütmektedir.
 


Yasemin METİN GÜLBAHÇE

İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

Networking İşbirlikleri

InnoPark ekosistemindeki firma ve kuruluşlar arasında etkileşim ve işbirliğini geliştirmek amacıyla her ayın ilk Salı günü InnoPark firmalarının yönetici ve çalışanlarının   katıldığı “InnoKahvaltı” ve “InnoŞölen” etkinlikleri ile istişare veya bilgilendirme toplantıları, sosyal etkinlikler ve spor müsabakaları düzenlemektedir.
Burakcan KARAMAN
BİLGİ AĞI VE DİJİTAL PAZARLAMA – TTO UZM. YRD.

Uluslararasılaşma

InnoPark, bünyesinde farklı ülkelerden gelen araştırmacı ve girişimcilerin bulunduğu, sınırları içinde yeni ve ileri teknoloji odaklı ürünler üretilen, ulusal ve uluslararası networklere dahil olmuş, iyi çalışan global ölçekte etkin bir teknopark olmak için yoğun çaba sarf etmektedir. InnoPark’ın hedefi; koridorlarında gezen insanların %30-40’ı yabancılar olan, ülkemizin yüksek teknoloji ürünleri üretim ve ihracatına ciddi katkılar sağlayan, güçlü uluslararası işbirlikleri olan, bünyesinde dünya markalarını barındıran, yüksek teknoloji ürünlerinin üretildiği evrensel bir teknopark olmaktır.
 
InnoPark TTO, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Geliştirme Faaliyetleri başlığı altında; Konya TGB’deki ve bölgedeki firmaların uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, Bölgedeki işletmeler, kurum ve kuruluşlar arasında ağyapılar, kümelenmeler, işbirlikleri ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması hizmetlerini veriyor.  Innopark TTO, bu kapsamda bögedeki üniversitelerle kamu/özel sektör kuruluşlarının müştereken veya münferiden EUREKA,  Horizon 2020, Eurostars, KAMAG vb. destek programlarına ve İkili İşbirliği Anlaşmaları kapsamında yürütülen Ar-Ge destek programlarına projeler sunması için eğitim, bilgilendirme ve işbirliği geliştirme faaliyetleri yürütüyor.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli Kariyer Programı

Bölgemizdeki Ar-GE/Tasarım Merkezlerinde ve sanayi kuruluşlarının Ar-Ge birimlerinde çalışan Ar-GE ve Tasarım Personelinin nitelik ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve InnoPark işbirliği ile bir dizi eğitimden oluşan “Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı” uygulamaya konulmuştur.  Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı ile Ar-Ge ve Tasarım konusunda çalışan personelin bilgi, yetenek ve yeterliliklerinin geliştirilmesi, bölgemizdeki nitelikli Ar-Ge va Tasarım personeli sayısının ve niteliklerinin artırlması bu  sayede bölgemizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.
Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı  Kapsamında verilen bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Proje Yönetimi
 • Topoloji Optimizasyonu
 • ANSYS Fluent
 • Tersine Mühendislik
 • MSC Adams
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygyulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Üretimde Dijital Dönüşüm

Buğra Karan

Girişimcilik Merkezi – UZMAN

Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler doğrultusunda inovasyon ve teknoloji yönetimi ile ilgili alanlarda genel eğitimler ve firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Proje Yönetimi
 • Topoloji Optimizasyonu
 • ANSYS Fluent
 • Tersine Mühendislik
 • MSC Adams
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygyulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Üretimde Dijital Dönüşüm
 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları
 • İş Yaşamında İletişim
 • Uluslararası Yayın Hazırlama ve Yayınlatma
 • Eureka, Eurostars, Ufuk 2020 Bilgi Günü
 • ITEA PO Days Tanıtım Toplantısı
 • EUREKA Brokerage Event
 • Akademisyenler ve Bireysel Araştırmacılar için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bilgi Günü
 • İDETEK Bilgilendirme Günü
 • Marie Curie MSCA Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri
 • Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği
 • Mühendislikte Problem Çözüm Yöntemleri

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Yönetici Geliştirme Eğitimleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler doğrultusunda yönetici yetiştirme ve geliştirme amacıyla genel eğitimler ve firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Üretimde Dijital Dönüşüm
 • İş Yaşamında İletişim
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Mavi Okyanus Stratejisi
 • Yeni Nesil Akıllı Kooperatifler
 • Lean Kanvas
 • Bilişim Sektöründe Stratejik Pazarlama
 • Etkin Yönetici Asistanlığı
 • Özel İşletme Çözümleri – FileMaker

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Bilgi Günleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinin Ar-Ge ve inovasyon ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla genel katılıma açık bilgi günleri düzenlemektedir.  InnoPark TTO’nun bu kapsamda düzenlediği bazı bilgi günleri:

 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü
 • Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü
 • Üretimde Dijital Dönüşüm Semineri
 • Eureka, Eurostars, Ufuk 2020 Bilgi Günü
 • ITEA PO Days Tanıtım Toplantısı
 • EUREKA Brokerage Event Tanıtım Etkinliği
 • Akademisyenler ve Bireysel Araştırmacılar için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bilgi Günü
 • İDETEK Bilgilendirme Günü
 • Marie Curie MSCA Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Teşvik ve Destek Programları Bilgilendirme

InnoPark TTO uzmanları, bölgemizdeki firma veya kuruluşların Ulusal ve Uluslararası Teşvik ve Destek Programlarından yararlanma konusundaki bilgi taleplerini  karşılamakta, hangi destek programına başvurabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.

H. Anıl Erkeç

TEŞVİK VE DESTEKLER – TTO UZMANI

Teşvik ve Destek Programları Eğitimleri

InnoPark ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanmak isteyen işletmeleri yararlanabilecekleri destek programları hakkında bilgi sunmak üzere eğitimler düzenlemektedir. Eğitimler herkese açık veya firmaya özel olarak verilebilmektedir. InnoPark TTO, bölgemizdeki çok sayıda Ar-Ge Merkezine ve işletmeye Teşvik ve Destek Programları Eğitimleri vermiş bulunmaktadır.

H. Anıl Erkeç

TEŞVİK VE DESTEKLER – TTO UZMANI

Proje Hazırlama Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinin dışında kalan aşağıda sıralanan, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Proje Hazırlama Eğitimleri

InnoPark ulusal ve uluslararası destek programlarına proje sunmak isteyenlerin eğitimi amacıyla proje hazırlama eğitimleri düzenlemektedir. Eğitimler herkese açık veya firmaya özel olarak verilebilmektedir. InnoPark TTO, bölgemizdeki çok sayıda Ar-Ge Merkezine ve işletmeye Proje Hazırlama Eğitimleri vermiş bulunmaktadır.
 

Proje Hazırlama Desteği

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinin dışında sıralanan, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Patent-Endüstriyel Tasarım-Marka Tescil Desteği

InnoPark TTO, InnoPark, ortağı olan üniversitelerdeki akademisyenlerin ve öğrencilerin ve InnoPark bünyesinde faaliyet gösteren işletme ve kuruluşların  buluşlarının korumaya alınması için patent, endüstriyel tasarım ve marka tescil tescil desteği sunuyor.

Patent, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Desteği programının amacı: Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki araştırmacıların ve girişimcilerin ve üniversite öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin patent başvurusu yapma konusunda bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi, bölgedeki ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların korunmasına ve teknoloji transferi yoluyla bilginin ticarileştirilmesine katkıda bulunulması.
Ulusal ve uluslararası patent, endüstriyel tasarım ve marka başvuruları için sağlanan destekten; Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içinde faaliyet gösteren işletmeler/kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan T.C. vatandaşı olan personel Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içinde yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının çıktısı olan buluşlar için,  InnoPark ortağı olan üniversitelerin  öğretim elemanları ve öğrencileri yürüttükleri proje veya araştırma çalışmaları kapsamında yaptıkları buluşlar için yararlanabiliyor.
Patent, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Destek Programı kapsamında; InnoPark İcra Kurulunun onayladığı başvurular için aşağıdaki destekler veriliyor:

 • Ulusal Patent Başvuruları 1200 TL+KDV Patent Vekili Ücreti desteği
 • Uluslararası Patent Başvuruları 2000 TL+KDV Patent Vekili Ücreti desteği
 • Endüstriyel Tasarım Tescil başvurularına başvuru bazında 800TL+KDV tasarım tescil desteği
 • Ticari marka başvurularına başvuru bazında 400 TL+KDV marka vekili desteği (InnoPark’ta faaliyet gösteren firmaların bölge içinde geliştirdikleri/geliştirecekleri ürünler için verilir)

Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Sınai Mülkiyet Hakkı Ticarileştirme

InnoPark TTO, bölgemizdeki öğretim elemanlarının, işletmelerin, araştırmacıların, buluş sahiplerinin buluş, endüstriyel tasarım vb. sınai mülkiyet haklarını ticarileştirmeleri konusunda danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.
Buluş sahiplerinin ticarileştirilecek patentleri innoparktto.com sayfasındaki Teknoloji linkinde ilan edilmektedir.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

InnoVadi Girişimcilik Merkezi

Innopark TTO bünyesindeki InnoVadi Girişimcilik Merkezi, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve inovatif fikirlere sahip bireyleri eğiterek girişimci olma yönünde motive ve teşvik ediyor; bölgede yeni ve yüksek teknoloji odaklı inovatif işletmelerin kurulmasını sağlayarak bölge sanayiine dinamizm kazandırıyor. InnoVadi Girişimcilik Merkezinde aşağıdaki programlar uygulanıyor:

 • InnoVersity-Girişimcilik Motivasyon Programı
 • Girişimci Rampası TÜBİTAK BİGG Destekli Ön-Kuluçka Programı
 • InnoGaraj-Ön Kuluçka Programı
 • InnoGirişim Kuluçka Programı
 • InnoStar-Girişim Hızlandırma Programı

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – UZMAN

Girişimci Rampası Ön-Kuluçka Programı

InnoPark Girişimcilik Merkezi bünyesindeki TÜBİTAK 1601 Programı tarafından desteklenen “Girişimci Rampası” adlı Ön-Kuluçka Merkezi; girişimci olmak isteyen adayları iş hayatına hazırlayarak kendi girişimlerini kurmalarını sağlıyor. Girişimöci Rampası, girişimci adaylarına kendi işletmelerini kurmaları için ücretsiz eğitim, mentörlük, danışmanlık hizmetleri sunuyor. InnoPark Ön-Kuluçka Merkezi, ülkemizdeki TÜBİTAK BİGG- Bireysel Genç Girişim (1512 Teknogirişim Sermayesi Destek) programı 1. Aşama başvurularını alma ve değerlendirme konusunda  TÜBİTAK tarafından yetkilendirilmiş 20 Uygulayıcı Kuruluştan biri. InnoPark’ın “Girişimci Rampası” isimli Ön Kuluçka süreci kapsamında girişimci adaylarına; InnoDesk: Girişimci Adayı Hot Desk Sistemi, InnoOfis : Girişimci Adayı Ofis Tahsis Sistemi, InnoStaj : Girişimci adaylarını yetiştirmek üzere staj yeri temini hizmetinden yararlanma, InnoGirişim Akademi: Girişimcilik Eğitimleri, Innopark Yurt ve barınma yeri temini desteğinden yararlanma, InnoLab Açık Fabrika: Prototip Atölyesinden ve Innopark tasarım merkezindeki 3D printer, 3D tarama, CAD/CAM/CAE yazılımları ve iş istasyonlarından yararlanma, InnoPara : Fikirden Projeye Geçiş için InnoPark ve iş dünyası tarafından sponsorluk yapılan mikrofinans sisteminden yararlanma, InnoPatent: Ücretsiz Patent vekilliği ve TÜBİTAK Patent Desteği temin desteğinden yararlanma, InnoMentor : Mentörlük Sisteminden yararlanma, InnoDanışman : Danışmanlık Sisteminden yararlanma (Hukuk, pazarlama, vergi, finansman, finasmana erişim, teknik konular), Demoday sunumlarına ve InnoYıldız İnovatif Girişimcilik Ödül Programına katılım, InnoKamp: Ulusal ve Uluslararası Girişimci Adayı Öğrenci Etkileşim ve İşbirliği Kampları vb. hizmetler ve imkanlar sunuluyor.

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – UZMAN 

InnoGaraj Ön-Kuluçka Programı

“InnoGaraj” isimli Ön Kuluçka Programı, TÜBİTAK destekli olan “Girişimci Rampası” programına başvurama şartlarını taşımayan girişimci adaylarına yönelik bir ön kuluçka programıdır. Bu programa kabul edilen tüm adaylara “Girişimci Rampası” programında sunulan aynı hizmetler ve imkanlar sunulmaktadır.

“InnoGaraj” Ön Kuluçka Programı,  kapsamında girişimci adaylarına; InnoDesk: Girişimci Adayı Hot Desk Sistemi, InnoOfis : Girişimci Adayı Ofis Tahsis Sistemi, InnoStaj : Girişimci adaylarını yetiştirmek üzere staj yeri temini hizmetinden yararlanma, InnoGirişim Akademi: Girişimcilik Eğitimleri, Innopark Yurt ve barınma yeri temini desteğinden yararlanma, InnoLab Açık Fabrika: Prototip Atölyesinden ve Innopark tasarım merkezindeki 3D printer, 3D tarama, CAD/CAM/CAE yazılımları ve iş istasyonlarından yararlanma, InnoPara : Fikirden Projeye Geçiş için InnoPark ve iş dünyası tarafından sponsorluk yapılan mikrofinans sisteminden yararlanma, InnoPatent: Ücretsiz Patent vekilliği ve TÜBİTAK Patent Desteği temin desteğinden yararlanma, InnoMentor : Mentörlük Sisteminden yararlanma, InnoDanışman : Danışmanlık Sisteminden yararlanma (Hukuk, pazarlama, vergi, finansman, finasmana erişim, teknik konular), Demoday sunumlarına ve InnoYıldız İnovatif Girişimcilik Ödül Programına katılım, InnoKamp: Ulusal ve Uluslararası Girişimci

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – UZMAN

Mentörlük

Mentörlük «Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı” olup «Bilge bir kişinin bilgeliğini başka bir kişinin kendi bilgeliğini geliştirmesi için o kişinin hizmetine sunması ile oluşan bir öğrenme modeli” olarak tanımlanmaktadır. InnoPark, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine ve KOBİ’lere rekabetçilik kapasitelerini ve yeteneklerini geliştirmelerine ve sürdürebilmelerine destek sağlayacak, inovasyon yetenek ve yeterliliklerini geliştirecek mentörlük hizmeti sunmaktadır.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Staj Yeri Temini

Konya TGB’deki firmalarda staj yapmak isteyen üniversite öğrencileri ile staj yeri bulmak için bir CV göndererek başvuruda bulunabilirler. Stak başvuruları InnoPark’taki girişimcilere iletilerek stajyer arayan firmaların staj yeri başvurusu yapan öğrenciler ile iletişime geçmesi sağlanmaktadır. Başvurular bilgi@innopark.com.tr elektronik posta adresine yapılabilmektedir.

Yasemin METİN GÜLBAHÇE

İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

3D Tarama / 3D Yazıcı Hizmetleri

Kısa zamanda önemli büyüme kaydeden InnoPark bünyesinde kurulan InnoPark Tasarım Merkezi, bölgemizdeki sanayi işletmelerinin tasarım ve ürün geliştirme faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları tersine mühendislik, tasarım, analiz ve simülasyon hizmetlerini sunuyor. Tasarım Merkezi, CAD/CAM yazılımları ile 3D printer ve 3D tarayıcı gibi tersine mühendislik araçlarını kullanarak numune ürünlerden katı model ve teknik resim çıkarıyor. CAD verisi çıkarılan veya CAD verisi hazır olan getirilen ürünlerin merkezdeki 3 boyutlu baskı sistemleri ile hızlı üretimi yapılabiliyor. Merkez, bölge sanayiine bünyesindeki CAD/CAM/CAE araçları ile mühendislik sistemlerinin analiz, simülasyon ve tasarım hizmetlerini sunuyor. InnoPark Tasarım Merkezi, sanayi ürünlerinin endüstriyel tasarımı konusunda da hizmet sunuyor.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Tasarım, Analiz , Simülasyon Merkezi

InnoPark bünyesinde Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile bir «Tasarım, Analiz ve Simülasyon Merkezi» kuruluyor. Kurulacak merkezdeki CAD/CAM/CAE yazılımları ve prototip üretim imkanları Konya TGB’deki Ar-Ge kuruluşlarının, öğretim elemanlarının ve Konya bölgesindeki sanayi kuruluşlarının erişimine açık olacak. Kurulacak merkezdeki CAE yazılımları bölgedeki KOBİ’lere kiralanabilecek veya talep edilmesi halinde  Ar-Ge, ürün/proses geliştirme projesi yürüten KOBİ’lere merkezdeki nitelikli insan kaynağı ve CAD/CAM/CAE yazılımları ile mühendislik sistemlerinin modellenmesi, analizi ve simülasyonu hizmetleri sunulacak.
Kurulacak merkezde

 • Modelleme, analiz ve simülasyonlarda kullanılacak workstationlar
 • Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim (CAD/CAM) yazılımları
 • Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) yazılımları
 • Tersine mühendislik araçları (3B tarayıcı ve 3B yazıcılar)
 • 3B Koodinat Ölçüm Makinası (CMM)
 • Modelleme, analiz ve simülasyonları gerçekleştirebilecek nitelikli personel bulunacaktır.

Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

FABLAB InnoLab /Prototip Merkezi

InnoPark bünyesinde kuruluş çalışmaları devam eden FABLAB InnoLab Prototip Üretim Merkezinde

 • InnoPark’taki firmalarının Ar-Ge/Tasarım faaliyetlerini tamamladıkları ürünlerin
 • InnoPark ortağı olan üniversitelerin öğretim elemanı ve öğrencilerinin patent veya endüstriyel tasarım tescili yaptırdıkları ürünlerin prototiplerinin

üretilmesi için gerekli prototip üretim imkanları bulunacaktır.
 


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Kümelenme

Innopark, bölgedeki kuruluşlar arasında inovasyon odaklı kümelenmeler oluşturulmasına büyük önem atfediyor. Innopark TTO, bölgemizde kümelenme konusunda yeni stratejiler geliştirmek, yeni projeler uygulamaya koymak, iyi uygulama örnekleri oluşturmak üzere inovasyon ekosistemi içindeki tüm aktörlerle etkileşim içinde çalışmalarını sürdürüyor. Konya Sanayi Odası önderliğinde kurulan Konya Otomotiv Yan Sanayi Kümesi,Konya Döküm Kümesi, Konya Ayakkabı Kümesi ve Konya Tarım Makinaları Kümesi faaliyetlerini Konya TGB içinde yürütüyor. Konya Sanayi Odası tarafından InnoPark içinde Konya Savunma Sanayii Kümesi kurulması çalışmaları devam ediyor.


Yasemin METİN GÜLBAHÇE

İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

Yenilenebilir Enerji Teknoloji Merkezi

Innopark TTO bünyesindeki “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi”, ülkemizin yenilenebilir enerji alanında kendi teknolojilerini geliştirmesi için üniversite-sanayi-kamu işbirliği sağlamayı hedefliyor. InnoPark TTO Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi, ilgili kesimlerin işbirliği ile yenilenebilir enerji üretimi alanında stratejiler ve projeler üretimine odaklanıyor, bu kapsamda Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılayacak girişimlerin ve işbirliklerini oluşturulmasına öncelik veriyor.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Sektör Buluşmaları

InnoPark, bölgemizdeki farklı üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarının tems,ilcileri ile ilgili kamu kuruluşlarının ve üniversite öğretim elemanlarının  katıldığı  “Sektör Buluşmaları” düzenlemekte, toplantılardan elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgili kuruluşların dikkatine sunmaktadır. InnoPark, sektör buluşmalarında ortaya çıkan proje fikirlerinin hayata geçirilmesi için gerekli organizasyon ve işbirliği çalışmalarını yürütmektedir.
 


Yasemin METİN GÜLBAHÇE

İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

Networking İşbirlikleri

InnoPark ekosistemindeki firma ve kuruluşlar arasında etkileşim ve işbirliğini geliştirmek amacıyla her ayın ilk Salı günü InnoPark firmalarının yönetici ve çalışanlarının   katıldığı “InnoKahvaltı” ve “InnoŞölen” etkinlikleri ile istişare veya bilgilendirme toplantıları, sosyal etkinlikler ve spor müsabakaları düzenlemektedir.
Burakcan KARAMAN
BİLGİ AĞI VE DİJİTAL PAZARLAMA – TTO UZM. YRD.

Uluslararasılaşma

InnoPark, bünyesinde farklı ülkelerden gelen araştırmacı ve girişimcilerin bulunduğu, sınırları içinde yeni ve ileri teknoloji odaklı ürünler üretilen, ulusal ve uluslararası networklere dahil olmuş, iyi çalışan global ölçekte etkin bir teknopark olmak için yoğun çaba sarf etmektedir. InnoPark’ın hedefi; koridorlarında gezen insanların %30-40’ı yabancılar olan, ülkemizin yüksek teknoloji ürünleri üretim ve ihracatına ciddi katkılar sağlayan, güçlü uluslararası işbirlikleri olan, bünyesinde dünya markalarını barındıran, yüksek teknoloji ürünlerinin üretildiği evrensel bir teknopark olmaktır.
 
InnoPark TTO, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Geliştirme Faaliyetleri başlığı altında; Konya TGB’deki ve bölgedeki firmaların uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, Bölgedeki işletmeler, kurum ve kuruluşlar arasında ağyapılar, kümelenmeler, işbirlikleri ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması hizmetlerini veriyor.  Innopark TTO, bu kapsamda bögedeki üniversitelerle kamu/özel sektör kuruluşlarının müştereken veya münferiden EUREKA,  Horizon 2020, Eurostars, KAMAG vb. destek programlarına ve İkili İşbirliği Anlaşmaları kapsamında yürütülen Ar-Ge destek programlarına projeler sunması için eğitim, bilgilendirme ve işbirliği geliştirme faaliyetleri yürütüyor.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli Kariyer Programı

Bölgemizdeki Ar-GE/Tasarım Merkezlerinde ve sanayi kuruluşlarının Ar-Ge birimlerinde çalışan Ar-GE ve Tasarım Personelinin nitelik ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve InnoPark işbirliği ile bir dizi eğitimden oluşan “Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı” uygulamaya konulmuştur.  Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı ile Ar-Ge ve Tasarım konusunda çalışan personelin bilgi, yetenek ve yeterliliklerinin geliştirilmesi, bölgemizdeki nitelikli Ar-Ge va Tasarım personeli sayısının ve niteliklerinin artırlması bu  sayede bölgemizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.
Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı  Kapsamında verilen bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Proje Yönetimi
 • Topoloji Optimizasyonu
 • ANSYS Fluent
 • Tersine Mühendislik
 • MSC Adams
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygyulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Üretimde Dijital Dönüşüm

Buğra Karan

Girişimcilik Merkezi – UZMAN

Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler doğrultusunda inovasyon ve teknoloji yönetimi ile ilgili alanlarda genel eğitimler ve firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Proje Yönetimi
 • Topoloji Optimizasyonu
 • ANSYS Fluent
 • Tersine Mühendislik
 • MSC Adams
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygyulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Üretimde Dijital Dönüşüm
 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları
 • İş Yaşamında İletişim
 • Uluslararası Yayın Hazırlama ve Yayınlatma
 • Eureka, Eurostars, Ufuk 2020 Bilgi Günü
 • ITEA PO Days Tanıtım Toplantısı
 • EUREKA Brokerage Event
 • Akademisyenler ve Bireysel Araştırmacılar için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bilgi Günü
 • İDETEK Bilgilendirme Günü
 • Marie Curie MSCA Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri
 • Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği
 • Mühendislikte Problem Çözüm Yöntemleri

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Yönetici Geliştirme Eğitimleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler doğrultusunda yönetici yetiştirme ve geliştirme amacıyla genel eğitimler ve firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Üretimde Dijital Dönüşüm
 • İş Yaşamında İletişim
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Mavi Okyanus Stratejisi
 • Yeni Nesil Akıllı Kooperatifler
 • Lean Kanvas
 • Bilişim Sektöründe Stratejik Pazarlama
 • Etkin Yönetici Asistanlığı
 • Özel İşletme Çözümleri – FileMaker

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Kuruluşunuza Özel Eğitimler

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Tersine Mühendislik
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları
 • İş Yaşamında İletişim
 • Uluslararası Yayın Hazırlama ve Yayınlatma

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Bilgi Günleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinin Ar-Ge ve inovasyon ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla genel katılıma açık bilgi günleri düzenlemektedir.  InnoPark TTO’nun bu kapsamda düzenlediği bazı bilgi günleri:

 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü
 • Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü
 • Üretimde Dijital Dönüşüm Semineri
 • Eureka, Eurostars, Ufuk 2020 Bilgi Günü
 • ITEA PO Days Tanıtım Toplantısı
 • EUREKA Brokerage Event Tanıtım Etkinliği
 • Akademisyenler ve Bireysel Araştırmacılar için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bilgi Günü
 • İDETEK Bilgilendirme Günü
 • Marie Curie MSCA Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Teşvik ve Destek Programları Bilgilendirme

InnoPark TTO uzmanları, bölgemizdeki firma veya kuruluşların Ulusal ve Uluslararası Teşvik ve Destek Programlarından yararlanma konusundaki bilgi taleplerini  karşılamakta, hangi destek programına başvurabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.

H. Anıl Erkeç

TEŞVİK VE DESTEKLER – TTO UZMANI

Teşvik ve Destek Programları Eğitimleri

InnoPark ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanmak isteyen işletmeleri yararlanabilecekleri destek programları hakkında bilgi sunmak üzere eğitimler düzenlemektedir. Eğitimler herkese açık veya firmaya özel olarak verilebilmektedir. InnoPark TTO, bölgemizdeki çok sayıda Ar-Ge Merkezine ve işletmeye Teşvik ve Destek Programları Eğitimleri vermiş bulunmaktadır.

H. Anıl Erkeç

TEŞVİK VE DESTEKLER – TTO UZMANI

Proje Hazırlama Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinin dışında kalan aşağıda sıralanan, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Proje Hazırlama Eğitimleri

InnoPark ulusal ve uluslararası destek programlarına proje sunmak isteyenlerin eğitimi amacıyla proje hazırlama eğitimleri düzenlemektedir. Eğitimler herkese açık veya firmaya özel olarak verilebilmektedir. InnoPark TTO, bölgemizdeki çok sayıda Ar-Ge Merkezine ve işletmeye Proje Hazırlama Eğitimleri vermiş bulunmaktadır.
 

Proje Hazırlama Desteği

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinin dışında sıralanan, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Ar-Ge Tasarım Merkezi Kuruluşu Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sayısının  ve niteliğinin artırılması amacıyla Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kuruluşu danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Ar-Ge / Tasarım Merkezleri konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından sunulan bu hizmet kapsamında kurulacak merkezde çalışacak personelin eğitimleri deneyimli eğitimciler tarafından sağlanmaktadır.
InnoPark TTO desteği ile kurulan AR-Ge / Tasarım Merkezleri kuruşluş anından itibaren etkili ve verimli çalışan merkezler olarak faaliyet göstermektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Ar-Ge Tasarım Merkezi İdame Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere  Ar-Ge Tasarım Merkezi Mentörlüğü ve Vergi Mevzuatı  Danışmanlığı desteği vermeye başlamıştır. InnoPark TTO, bu kapsamda bölgemizdeki çok sayıda Ar-Ge Merkezi ile danışmanlık sözleşmeleri akdetmiştir. Ar-Ge merkezlerine danışmanlık hizmeti konuyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde deneyimi olan öğretim üyeleri ve danışman ve uzmanlar tarafından verilmektedir.

Konya’daki ve ülkemizdeki bir çok üniversiteden öğretim üyeleri bu hizmet kapsamında Konya Bölgesindeki Ar-Ge merkezlerinde görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Kadir Dedemevi

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZM. YRD.

Patent-Endüstriyel Tasarım-Marka Tescil Desteği

InnoPark TTO, InnoPark, ortağı olan üniversitelerdeki akademisyenlerin ve öğrencilerin ve InnoPark bünyesinde faaliyet gösteren işletme ve kuruluşların  buluşlarının korumaya alınması için patent, endüstriyel tasarım ve marka tescil tescil desteği sunuyor.

Patent, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Desteği programının amacı: Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki araştırmacıların ve girişimcilerin ve üniversite öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin patent başvurusu yapma konusunda bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi, bölgedeki ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların korunmasına ve teknoloji transferi yoluyla bilginin ticarileştirilmesine katkıda bulunulması.
Ulusal ve uluslararası patent, endüstriyel tasarım ve marka başvuruları için sağlanan destekten; Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içinde faaliyet gösteren işletmeler/kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan T.C. vatandaşı olan personel Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içinde yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının çıktısı olan buluşlar için,  InnoPark ortağı olan üniversitelerin  öğretim elemanları ve öğrencileri yürüttükleri proje veya araştırma çalışmaları kapsamında yaptıkları buluşlar için yararlanabiliyor.
Patent, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Destek Programı kapsamında; InnoPark İcra Kurulunun onayladığı başvurular için aşağıdaki destekler veriliyor:

 • Ulusal Patent Başvuruları 1200 TL+KDV Patent Vekili Ücreti desteği
 • Uluslararası Patent Başvuruları 2000 TL+KDV Patent Vekili Ücreti desteği
 • Endüstriyel Tasarım Tescil başvurularına başvuru bazında 800TL+KDV tasarım tescil desteği
 • Ticari marka başvurularına başvuru bazında 400 TL+KDV marka vekili desteği (InnoPark’ta faaliyet gösteren firmaların bölge içinde geliştirdikleri/geliştirecekleri ürünler için verilir)

Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Sınai Mülkiyet Hakkı Ticarileştirme

InnoPark TTO, bölgemizdeki öğretim elemanlarının, işletmelerin, araştırmacıların, buluş sahiplerinin buluş, endüstriyel tasarım vb. sınai mülkiyet haklarını ticarileştirmeleri konusunda danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.
Buluş sahiplerinin ticarileştirilecek patentleri innoparktto.com sayfasındaki Teknoloji linkinde ilan edilmektedir.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Ar-Ge Proje Hazırlama Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının aşağıda sıralanan Ar-Ge, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge Destek Programları
 • KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020
 • EUREKA, Eurostars

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.


H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Akademik Danışman Temini

InnoPark TTO, üniversite öğretim üyelerinin Konya TGB’deki firmaların Ar-Ge projelerinde ve Konya bölgesindeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinde danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmesi konusunda arayüz görevi yapmaktadır. Bu kapsamda görevlendirilen öğretim üyeleri için ilgili üniversitelerden resmi görevlendirme talep edilmektedir.

Kadir Dedemevi

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZM. YRD.

Danışmanlık Hizmetleri

InnoPark TTO, bölgemizdeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının Ar-Ge faaliyeti dışındaki konulardaki teknik danışmanlık taleplerini karşılamakta, bu hizmeti kısmen kendi insan kaynakları ile kısmen de ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile üniversitelerden temin ettiği konusunda uzman danışmanlar marifetiyle vermektedir.

Kadir Dedemevi

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZM. YRD.

Sertifikasyon Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki işletmelerin TSE’den Türk Standardına Uygunluk Belgesi ve TSEK Kalite Uygunluk Belgesi, TÜV, GOST vb. kalite beşgeleri ile CE sertifikasyonu almaları konusunda  danışmanlık hizmetleri vermektedir. Danışmanlık hizmetleri bu konularda deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

İnovasyon Karnesi Uygulaması

ÜSİMP İnovasyon Karnesi, uluslararası örneklerden de yararlanılarak ülkemizdeki firmaların Ar-Ge ve inovasyon konularında kendi kendilerini değerlendirebilecekleri, ilgili konulardaki toplam 24 parametre ile mevcut durumlarını görebilecekleri bir “inovasyon özdeğerlendirme” çalışmasıdır. InnoPark TTO, ÜSİMP İnovasyon karnesini kullanma yetkisine sahip olan, bu aracı 100’e yakın işletmeye uygulamış bir kuruluştur.

InnoPark TTO, istemeleri halinde bölgemizdeki KOBİ’lerin inovasyon ve yenilikçilik alanındaki yetenek ve yeterlilik düzeyini ölçmek üzere İnovasyon Karnesi aracını uygulayarak özdeğerlendirme sonucunu bir rapor halinde sunmakta, elde edilen bulguları esas alarak işletmenin gelişmesi için bir yol haritası önermektedir.

Ali İhsan Ciğer

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Mentörlük

Mentörlük «Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı” olup «Bilge bir kişinin bilgeliğini başka bir kişinin kendi bilgeliğini geliştirmesi için o kişinin hizmetine sunması ile oluşan bir öğrenme modeli” olarak tanımlanmaktadır. InnoPark, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine ve KOBİ’lere rekabetçilik kapasitelerini ve yeteneklerini geliştirmelerine ve sürdürebilmelerine destek sağlayacak, inovasyon yetenek ve yeterliliklerini geliştirecek mentörlük hizmeti sunmaktadır.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

InnoStar Hızlandırıcı Programı

InnoStar, InnoPark’ın kuruluş dönemini tamamlayan start-up’ların  yatırım alarak ve/veya global pazarlara açılarak hızlı biçimde büyümesini sağlayama amacıyla uygulamaya koyulan bir hızlandırıcı (accelerator) programıdır.

Teknik Rapor Hazırlama

InnoPark TTO, fizibilite raporu, araştırma raporu, teknik rapor, test raporu vb. teknik rapor hazırlama taleplerini gerektiğinde üniversitelerden destek alarak karşılamaktadır.

Ali İhsan Ciğer

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Mavi Okyanus Melek Yatırım Ağı

MAVİOKYANUS, Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Yönetici şirketi olan InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından “Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre kurulan Melek Yatırımcı Ağı’dır.
MAVİOKYANUS, ağırlıklı olarak Anadolu’da kurulmuş olan, yüksek katma değer sağlama ve/veya hızlı büyüme potansiyeline sahip yeni girişimlere erken aşamada yatırım yapmak misyonunu üstlenmiştir. Diğer yandan, MAVİOKYANUS; ülkemizde yatırım yapan yabancı girişimcilere ve yurt dışından kesin dönüş yapan teknoloji odaklı girişimcilere de yatırım yapmayı hedeflemektedir.
Bilgi için: maviokyanus.com.tr


Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – UZMAN

Üniversite Laboratuvarlarından Yararlanma

InnoPark TTO, sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının üniversitelerin test ve deney laboratuvarlarından yararlanması için arayüz görevi yapmakta, bu konudaki başvuruları ilgili üniversitelere ileterek  üniversite laboratuvarlarının sanayinin hizmetine sunulması konusunda önemli bir rol üstlenmektedir.

Kadir Dedemevi

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZM. YRD.

3D Tarama / 3D Yazıcı Hizmetleri

Kısa zamanda önemli büyüme kaydeden InnoPark bünyesinde kurulan InnoPark Tasarım Merkezi, bölgemizdeki sanayi işletmelerinin tasarım ve ürün geliştirme faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları tersine mühendislik, tasarım, analiz ve simülasyon hizmetlerini sunuyor. Tasarım Merkezi, CAD/CAM yazılımları ile 3D printer ve 3D tarayıcı gibi tersine mühendislik araçlarını kullanarak numune ürünlerden katı model ve teknik resim çıkarıyor. CAD verisi çıkarılan veya CAD verisi hazır olan getirilen ürünlerin merkezdeki 3 boyutlu baskı sistemleri ile hızlı üretimi yapılabiliyor. Merkez, bölge sanayiine bünyesindeki CAD/CAM/CAE araçları ile mühendislik sistemlerinin analiz, simülasyon ve tasarım hizmetlerini sunuyor. InnoPark Tasarım Merkezi, sanayi ürünlerinin endüstriyel tasarımı konusunda da hizmet sunuyor.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Tasarım, Analiz , Simülasyon Merkezi

InnoPark bünyesinde Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile bir «Tasarım, Analiz ve Simülasyon Merkezi» kuruluyor. Kurulacak merkezdeki CAD/CAM/CAE yazılımları ve prototip üretim imkanları Konya TGB’deki Ar-Ge kuruluşlarının, öğretim elemanlarının ve Konya bölgesindeki sanayi kuruluşlarının erişimine açık olacak. Kurulacak merkezdeki CAE yazılımları bölgedeki KOBİ’lere kiralanabilecek veya talep edilmesi halinde  Ar-Ge, ürün/proses geliştirme projesi yürüten KOBİ’lere merkezdeki nitelikli insan kaynağı ve CAD/CAM/CAE yazılımları ile mühendislik sistemlerinin modellenmesi, analizi ve simülasyonu hizmetleri sunulacak.
Kurulacak merkezde

 • Modelleme, analiz ve simülasyonlarda kullanılacak workstationlar
 • Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim (CAD/CAM) yazılımları
 • Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) yazılımları
 • Tersine mühendislik araçları (3B tarayıcı ve 3B yazıcılar)
 • 3B Koodinat Ölçüm Makinası (CMM)
 • Modelleme, analiz ve simülasyonları gerçekleştirebilecek nitelikli personel bulunacaktır.

Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

FABLAB InnoLab /Prototip Merkezi

InnoPark bünyesinde kuruluş çalışmaları devam eden FABLAB InnoLab Prototip Üretim Merkezinde

 • InnoPark’taki firmalarının Ar-Ge/Tasarım faaliyetlerini tamamladıkları ürünlerin
 • InnoPark ortağı olan üniversitelerin öğretim elemanı ve öğrencilerinin patent veya endüstriyel tasarım tescili yaptırdıkları ürünlerin prototiplerinin

üretilmesi için gerekli prototip üretim imkanları bulunacaktır.
 


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Kümelenme

Innopark, bölgedeki kuruluşlar arasında inovasyon odaklı kümelenmeler oluşturulmasına büyük önem atfediyor. Innopark TTO, bölgemizde kümelenme konusunda yeni stratejiler geliştirmek, yeni projeler uygulamaya koymak, iyi uygulama örnekleri oluşturmak üzere inovasyon ekosistemi içindeki tüm aktörlerle etkileşim içinde çalışmalarını sürdürüyor. Konya Sanayi Odası önderliğinde kurulan Konya Otomotiv Yan Sanayi Kümesi,Konya Döküm Kümesi, Konya Ayakkabı Kümesi ve Konya Tarım Makinaları Kümesi faaliyetlerini Konya TGB içinde yürütüyor. Konya Sanayi Odası tarafından InnoPark içinde Konya Savunma Sanayii Kümesi kurulması çalışmaları devam ediyor.


Yasemin METİN GÜLBAHÇE

İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

Yenilenebilir Enerji Teknoloji Merkezi

Innopark TTO bünyesindeki “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi”, ülkemizin yenilenebilir enerji alanında kendi teknolojilerini geliştirmesi için üniversite-sanayi-kamu işbirliği sağlamayı hedefliyor. InnoPark TTO Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi, ilgili kesimlerin işbirliği ile yenilenebilir enerji üretimi alanında stratejiler ve projeler üretimine odaklanıyor, bu kapsamda Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılayacak girişimlerin ve işbirliklerini oluşturulmasına öncelik veriyor.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Sektör Buluşmaları

InnoPark, bölgemizdeki farklı üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarının tems,ilcileri ile ilgili kamu kuruluşlarının ve üniversite öğretim elemanlarının  katıldığı  “Sektör Buluşmaları” düzenlemekte, toplantılardan elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgili kuruluşların dikkatine sunmaktadır. InnoPark, sektör buluşmalarında ortaya çıkan proje fikirlerinin hayata geçirilmesi için gerekli organizasyon ve işbirliği çalışmalarını yürütmektedir.
 


Yasemin METİN GÜLBAHÇE

İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

Networking İşbirlikleri

InnoPark ekosistemindeki firma ve kuruluşlar arasında etkileşim ve işbirliğini geliştirmek amacıyla her ayın ilk Salı günü InnoPark firmalarının yönetici ve çalışanlarının   katıldığı “InnoKahvaltı” ve “InnoŞölen” etkinlikleri ile istişare veya bilgilendirme toplantıları, sosyal etkinlikler ve spor müsabakaları düzenlemektedir.
Burakcan KARAMAN
BİLGİ AĞI VE DİJİTAL PAZARLAMA – TTO UZM. YRD.

Uluslararasılaşma

InnoPark, bünyesinde farklı ülkelerden gelen araştırmacı ve girişimcilerin bulunduğu, sınırları içinde yeni ve ileri teknoloji odaklı ürünler üretilen, ulusal ve uluslararası networklere dahil olmuş, iyi çalışan global ölçekte etkin bir teknopark olmak için yoğun çaba sarf etmektedir. InnoPark’ın hedefi; koridorlarında gezen insanların %30-40’ı yabancılar olan, ülkemizin yüksek teknoloji ürünleri üretim ve ihracatına ciddi katkılar sağlayan, güçlü uluslararası işbirlikleri olan, bünyesinde dünya markalarını barındıran, yüksek teknoloji ürünlerinin üretildiği evrensel bir teknopark olmaktır.
 
InnoPark TTO, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Geliştirme Faaliyetleri başlığı altında; Konya TGB’deki ve bölgedeki firmaların uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, Bölgedeki işletmeler, kurum ve kuruluşlar arasında ağyapılar, kümelenmeler, işbirlikleri ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması hizmetlerini veriyor.  Innopark TTO, bu kapsamda bögedeki üniversitelerle kamu/özel sektör kuruluşlarının müştereken veya münferiden EUREKA,  Horizon 2020, Eurostars, KAMAG vb. destek programlarına ve İkili İşbirliği Anlaşmaları kapsamında yürütülen Ar-Ge destek programlarına projeler sunması için eğitim, bilgilendirme ve işbirliği geliştirme faaliyetleri yürütüyor.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli Kariyer Programı

Bölgemizdeki Ar-GE/Tasarım Merkezlerinde ve sanayi kuruluşlarının Ar-Ge birimlerinde çalışan Ar-GE ve Tasarım Personelinin nitelik ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve InnoPark işbirliği ile bir dizi eğitimden oluşan “Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı” uygulamaya konulmuştur.  Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı ile Ar-Ge ve Tasarım konusunda çalışan personelin bilgi, yetenek ve yeterliliklerinin geliştirilmesi, bölgemizdeki nitelikli Ar-Ge va Tasarım personeli sayısının ve niteliklerinin artırlması bu  sayede bölgemizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.
Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı  Kapsamında verilen bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Proje Yönetimi
 • Topoloji Optimizasyonu
 • ANSYS Fluent
 • Tersine Mühendislik
 • MSC Adams
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygyulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Üretimde Dijital Dönüşüm

Buğra Karan

Girişimcilik Merkezi – UZMAN

Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler doğrultusunda inovasyon ve teknoloji yönetimi ile ilgili alanlarda genel eğitimler ve firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Proje Yönetimi
 • Topoloji Optimizasyonu
 • ANSYS Fluent
 • Tersine Mühendislik
 • MSC Adams
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygyulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Üretimde Dijital Dönüşüm
 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları
 • İş Yaşamında İletişim
 • Uluslararası Yayın Hazırlama ve Yayınlatma
 • Eureka, Eurostars, Ufuk 2020 Bilgi Günü
 • ITEA PO Days Tanıtım Toplantısı
 • EUREKA Brokerage Event
 • Akademisyenler ve Bireysel Araştırmacılar için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bilgi Günü
 • İDETEK Bilgilendirme Günü
 • Marie Curie MSCA Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri
 • Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği
 • Mühendislikte Problem Çözüm Yöntemleri

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Yönetici Geliştirme Eğitimleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler doğrultusunda yönetici yetiştirme ve geliştirme amacıyla genel eğitimler ve firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Üretimde Dijital Dönüşüm
 • İş Yaşamında İletişim
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Mavi Okyanus Stratejisi
 • Yeni Nesil Akıllı Kooperatifler
 • Lean Kanvas
 • Bilişim Sektöründe Stratejik Pazarlama
 • Etkin Yönetici Asistanlığı
 • Özel İşletme Çözümleri – FileMaker

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Kuruluşunuza Özel Eğitimler

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Tersine Mühendislik
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları
 • İş Yaşamında İletişim
 • Uluslararası Yayın Hazırlama ve Yayınlatma

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Bilgi Günleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinin Ar-Ge ve inovasyon ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla genel katılıma açık bilgi günleri düzenlemektedir.  InnoPark TTO’nun bu kapsamda düzenlediği bazı bilgi günleri:

 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü
 • Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü
 • Üretimde Dijital Dönüşüm Semineri
 • Eureka, Eurostars, Ufuk 2020 Bilgi Günü
 • ITEA PO Days Tanıtım Toplantısı
 • EUREKA Brokerage Event Tanıtım Etkinliği
 • Akademisyenler ve Bireysel Araştırmacılar için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bilgi Günü
 • İDETEK Bilgilendirme Günü
 • Marie Curie MSCA Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Teşvik ve Destek Programları Bilgilendirme

InnoPark TTO uzmanları, bölgemizdeki firma veya kuruluşların Ulusal ve Uluslararası Teşvik ve Destek Programlarından yararlanma konusundaki bilgi taleplerini  karşılamakta, hangi destek programına başvurabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.

H. Anıl Erkeç

TEŞVİK VE DESTEKLER – TTO UZMANI

Teşvik ve Destek Programları Eğitimleri

InnoPark ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanmak isteyen işletmeleri yararlanabilecekleri destek programları hakkında bilgi sunmak üzere eğitimler düzenlemektedir. Eğitimler herkese açık veya firmaya özel olarak verilebilmektedir. InnoPark TTO, bölgemizdeki çok sayıda Ar-Ge Merkezine ve işletmeye Teşvik ve Destek Programları Eğitimleri vermiş bulunmaktadır.

H. Anıl Erkeç

TEŞVİK VE DESTEKLER – TTO UZMANI

Proje Hazırlama Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinin dışında kalan aşağıda sıralanan, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Proje Hazırlama Eğitimleri

InnoPark ulusal ve uluslararası destek programlarına proje sunmak isteyenlerin eğitimi amacıyla proje hazırlama eğitimleri düzenlemektedir. Eğitimler herkese açık veya firmaya özel olarak verilebilmektedir. InnoPark TTO, bölgemizdeki çok sayıda Ar-Ge Merkezine ve işletmeye Proje Hazırlama Eğitimleri vermiş bulunmaktadır.
 

Proje Hazırlama Desteği

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinin dışında sıralanan, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Ar-Ge Tasarım Merkezi Kuruluşu Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sayısının  ve niteliğinin artırılması amacıyla Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kuruluşu danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Ar-Ge / Tasarım Merkezleri konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından sunulan bu hizmet kapsamında kurulacak merkezde çalışacak personelin eğitimleri deneyimli eğitimciler tarafından sağlanmaktadır.
InnoPark TTO desteği ile kurulan AR-Ge / Tasarım Merkezleri kuruşluş anından itibaren etkili ve verimli çalışan merkezler olarak faaliyet göstermektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Ar-Ge Tasarım Merkezi İdame Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere  Ar-Ge Tasarım Merkezi Mentörlüğü ve Vergi Mevzuatı  Danışmanlığı desteği vermeye başlamıştır. InnoPark TTO, bu kapsamda bölgemizdeki çok sayıda Ar-Ge Merkezi ile danışmanlık sözleşmeleri akdetmiştir. Ar-Ge merkezlerine danışmanlık hizmeti konuyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde deneyimi olan öğretim üyeleri ve danışman ve uzmanlar tarafından verilmektedir.

Konya’daki ve ülkemizdeki bir çok üniversiteden öğretim üyeleri bu hizmet kapsamında Konya Bölgesindeki Ar-Ge merkezlerinde görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Kadir Dedemevi

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZM. YRD.

Sınai Mülkiyet Hakkı Ticarileştirme

InnoPark TTO, bölgemizdeki öğretim elemanlarının, işletmelerin, araştırmacıların, buluş sahiplerinin buluş, endüstriyel tasarım vb. sınai mülkiyet haklarını ticarileştirmeleri konusunda danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.
Buluş sahiplerinin ticarileştirilecek patentleri innoparktto.com sayfasındaki Teknoloji linkinde ilan edilmektedir.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Ar-Ge Proje Hazırlama Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının aşağıda sıralanan Ar-Ge, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge Destek Programları
 • KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020
 • EUREKA, Eurostars

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.


H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Akademik Danışman Temini

InnoPark TTO, üniversite öğretim üyelerinin Konya TGB’deki firmaların Ar-Ge projelerinde ve Konya bölgesindeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinde danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmesi konusunda arayüz görevi yapmaktadır. Bu kapsamda görevlendirilen öğretim üyeleri için ilgili üniversitelerden resmi görevlendirme talep edilmektedir.

Kadir Dedemevi

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZM. YRD.

Danışmanlık Hizmetleri

InnoPark TTO, bölgemizdeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının Ar-Ge faaliyeti dışındaki konulardaki teknik danışmanlık taleplerini karşılamakta, bu hizmeti kısmen kendi insan kaynakları ile kısmen de ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile üniversitelerden temin ettiği konusunda uzman danışmanlar marifetiyle vermektedir.

Kadir Dedemevi

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZM. YRD.

Sertifikasyon Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki işletmelerin TSE’den Türk Standardına Uygunluk Belgesi ve TSEK Kalite Uygunluk Belgesi, TÜV, GOST vb. kalite beşgeleri ile CE sertifikasyonu almaları konusunda  danışmanlık hizmetleri vermektedir. Danışmanlık hizmetleri bu konularda deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

İnovasyon Karnesi Uygulaması

ÜSİMP İnovasyon Karnesi, uluslararası örneklerden de yararlanılarak ülkemizdeki firmaların Ar-Ge ve inovasyon konularında kendi kendilerini değerlendirebilecekleri, ilgili konulardaki toplam 24 parametre ile mevcut durumlarını görebilecekleri bir “inovasyon özdeğerlendirme” çalışmasıdır. InnoPark TTO, ÜSİMP İnovasyon karnesini kullanma yetkisine sahip olan, bu aracı 100’e yakın işletmeye uygulamış bir kuruluştur.

InnoPark TTO, istemeleri halinde bölgemizdeki KOBİ’lerin inovasyon ve yenilikçilik alanındaki yetenek ve yeterlilik düzeyini ölçmek üzere İnovasyon Karnesi aracını uygulayarak özdeğerlendirme sonucunu bir rapor halinde sunmakta, elde edilen bulguları esas alarak işletmenin gelişmesi için bir yol haritası önermektedir.

Ali İhsan Ciğer

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

InnoGirişim Kuluçka Programı

Innopark Girişimcilik Merkezi, bünyesindeki InnoGirişim Kuluçka Merkezi ön-kuluçka sürecinden geçerek veya ön-kuluçka süreci olmaksızın doğrudan kendi şirketini kuran 3 yaştan daha küçük teknoloji odaklı girişimcilere kuluçka süreci kapsamında düşük kiralı ofis ve deney alanı , ücretsiz sekreterlik, düşük maliyetli internet, telefon vb. iletişim imkanları, ücretsiz muhasebe hizmeti, ücretsiz finansal kaynaklara erişim danışmanlığı, ücretsiz hızlandırıcı/ booth camp, ücretsiz  mentörlük, melek yatırımcı ve çekirdek sermayeye erişim danışmanlığı, soft landing vb. hizmetleri ve imkanları sunuyor. Innopark A.Ş., yeni ve ileri teknoloji odaklı yeni girişimlere (start-up) yatırım yapmak üzere “Mavi Okyanus Bireysel (Melek) Yatırımcı Ağı” nın kuruluş çalışmalarına devam ediyor.


Yasemin METİN GÜLBAHÇE

İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

InnoStar Hızlandırıcı Programı

InnoStar, InnoPark’ın kuruluş dönemini tamamlayan start-up’ların  yatırım alarak ve/veya global pazarlara açılarak hızlı biçimde büyümesini sağlayama amacıyla uygulamaya koyulan bir hızlandırıcı (accelerator) programıdır.

Teknik Rapor Hazırlama

InnoPark TTO, fizibilite raporu, araştırma raporu, teknik rapor, test raporu vb. teknik rapor hazırlama taleplerini gerektiğinde üniversitelerden destek alarak karşılamaktadır.

Ali İhsan Ciğer

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Mavi Okyanus Melek Yatırım Ağı

MAVİOKYANUS, Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Yönetici şirketi olan InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından “Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre kurulan Melek Yatırımcı Ağı’dır.
MAVİOKYANUS, ağırlıklı olarak Anadolu’da kurulmuş olan, yüksek katma değer sağlama ve/veya hızlı büyüme potansiyeline sahip yeni girişimlere erken aşamada yatırım yapmak misyonunu üstlenmiştir. Diğer yandan, MAVİOKYANUS; ülkemizde yatırım yapan yabancı girişimcilere ve yurt dışından kesin dönüş yapan teknoloji odaklı girişimcilere de yatırım yapmayı hedeflemektedir.
Bilgi için: maviokyanus.com.tr


Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – UZMAN

Üniversite Laboratuvarlarından Yararlanma

InnoPark TTO, sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının üniversitelerin test ve deney laboratuvarlarından yararlanması için arayüz görevi yapmakta, bu konudaki başvuruları ilgili üniversitelere ileterek  üniversite laboratuvarlarının sanayinin hizmetine sunulması konusunda önemli bir rol üstlenmektedir.

Kadir Dedemevi

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZM. YRD.

Kümelenme

Innopark, bölgedeki kuruluşlar arasında inovasyon odaklı kümelenmeler oluşturulmasına büyük önem atfediyor. Innopark TTO, bölgemizde kümelenme konusunda yeni stratejiler geliştirmek, yeni projeler uygulamaya koymak, iyi uygulama örnekleri oluşturmak üzere inovasyon ekosistemi içindeki tüm aktörlerle etkileşim içinde çalışmalarını sürdürüyor. Konya Sanayi Odası önderliğinde kurulan Konya Otomotiv Yan Sanayi Kümesi,Konya Döküm Kümesi, Konya Ayakkabı Kümesi ve Konya Tarım Makinaları Kümesi faaliyetlerini Konya TGB içinde yürütüyor. Konya Sanayi Odası tarafından InnoPark içinde Konya Savunma Sanayii Kümesi kurulması çalışmaları devam ediyor.


Yasemin METİN GÜLBAHÇE

İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

Yenilenebilir Enerji Teknoloji Merkezi

Innopark TTO bünyesindeki “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi”, ülkemizin yenilenebilir enerji alanında kendi teknolojilerini geliştirmesi için üniversite-sanayi-kamu işbirliği sağlamayı hedefliyor. InnoPark TTO Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi, ilgili kesimlerin işbirliği ile yenilenebilir enerji üretimi alanında stratejiler ve projeler üretimine odaklanıyor, bu kapsamda Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılayacak girişimlerin ve işbirliklerini oluşturulmasına öncelik veriyor.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Sektör Buluşmaları

InnoPark, bölgemizdeki farklı üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarının tems,ilcileri ile ilgili kamu kuruluşlarının ve üniversite öğretim elemanlarının  katıldığı  “Sektör Buluşmaları” düzenlemekte, toplantılardan elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgili kuruluşların dikkatine sunmaktadır. InnoPark, sektör buluşmalarında ortaya çıkan proje fikirlerinin hayata geçirilmesi için gerekli organizasyon ve işbirliği çalışmalarını yürütmektedir.
 


Yasemin METİN GÜLBAHÇE

İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

Networking İşbirlikleri

InnoPark ekosistemindeki firma ve kuruluşlar arasında etkileşim ve işbirliğini geliştirmek amacıyla her ayın ilk Salı günü InnoPark firmalarının yönetici ve çalışanlarının   katıldığı “InnoKahvaltı” ve “InnoŞölen” etkinlikleri ile istişare veya bilgilendirme toplantıları, sosyal etkinlikler ve spor müsabakaları düzenlemektedir.
Burakcan KARAMAN
BİLGİ AĞI VE DİJİTAL PAZARLAMA – TTO UZM. YRD.

Uluslararasılaşma

InnoPark, bünyesinde farklı ülkelerden gelen araştırmacı ve girişimcilerin bulunduğu, sınırları içinde yeni ve ileri teknoloji odaklı ürünler üretilen, ulusal ve uluslararası networklere dahil olmuş, iyi çalışan global ölçekte etkin bir teknopark olmak için yoğun çaba sarf etmektedir. InnoPark’ın hedefi; koridorlarında gezen insanların %30-40’ı yabancılar olan, ülkemizin yüksek teknoloji ürünleri üretim ve ihracatına ciddi katkılar sağlayan, güçlü uluslararası işbirlikleri olan, bünyesinde dünya markalarını barındıran, yüksek teknoloji ürünlerinin üretildiği evrensel bir teknopark olmaktır.
 
InnoPark TTO, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Geliştirme Faaliyetleri başlığı altında; Konya TGB’deki ve bölgedeki firmaların uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, Bölgedeki işletmeler, kurum ve kuruluşlar arasında ağyapılar, kümelenmeler, işbirlikleri ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması hizmetlerini veriyor.  Innopark TTO, bu kapsamda bögedeki üniversitelerle kamu/özel sektör kuruluşlarının müştereken veya münferiden EUREKA,  Horizon 2020, Eurostars, KAMAG vb. destek programlarına ve İkili İşbirliği Anlaşmaları kapsamında yürütülen Ar-Ge destek programlarına projeler sunması için eğitim, bilgilendirme ve işbirliği geliştirme faaliyetleri yürütüyor.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli Kariyer Programı

Bölgemizdeki Ar-GE/Tasarım Merkezlerinde ve sanayi kuruluşlarının Ar-Ge birimlerinde çalışan Ar-GE ve Tasarım Personelinin nitelik ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve InnoPark işbirliği ile bir dizi eğitimden oluşan “Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı” uygulamaya konulmuştur.  Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı ile Ar-Ge ve Tasarım konusunda çalışan personelin bilgi, yetenek ve yeterliliklerinin geliştirilmesi, bölgemizdeki nitelikli Ar-Ge va Tasarım personeli sayısının ve niteliklerinin artırlması bu  sayede bölgemizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.
Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı  Kapsamında verilen bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Proje Yönetimi
 • Topoloji Optimizasyonu
 • ANSYS Fluent
 • Tersine Mühendislik
 • MSC Adams
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygyulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Üretimde Dijital Dönüşüm

Buğra Karan

Girişimcilik Merkezi – UZMAN

Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler doğrultusunda inovasyon ve teknoloji yönetimi ile ilgili alanlarda genel eğitimler ve firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Proje Yönetimi
 • Topoloji Optimizasyonu
 • ANSYS Fluent
 • Tersine Mühendislik
 • MSC Adams
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygyulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Üretimde Dijital Dönüşüm
 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları
 • İş Yaşamında İletişim
 • Uluslararası Yayın Hazırlama ve Yayınlatma
 • Eureka, Eurostars, Ufuk 2020 Bilgi Günü
 • ITEA PO Days Tanıtım Toplantısı
 • EUREKA Brokerage Event
 • Akademisyenler ve Bireysel Araştırmacılar için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bilgi Günü
 • İDETEK Bilgilendirme Günü
 • Marie Curie MSCA Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri
 • Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği
 • Mühendislikte Problem Çözüm Yöntemleri

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Yönetici Geliştirme Eğitimleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler doğrultusunda yönetici yetiştirme ve geliştirme amacıyla genel eğitimler ve firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Üretimde Dijital Dönüşüm
 • İş Yaşamında İletişim
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Mavi Okyanus Stratejisi
 • Yeni Nesil Akıllı Kooperatifler
 • Lean Kanvas
 • Bilişim Sektöründe Stratejik Pazarlama
 • Etkin Yönetici Asistanlığı
 • Özel İşletme Çözümleri – FileMaker

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Bilgi Günleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinin Ar-Ge ve inovasyon ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla genel katılıma açık bilgi günleri düzenlemektedir.  InnoPark TTO’nun bu kapsamda düzenlediği bazı bilgi günleri:

 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü
 • Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü
 • Üretimde Dijital Dönüşüm Semineri
 • Eureka, Eurostars, Ufuk 2020 Bilgi Günü
 • ITEA PO Days Tanıtım Toplantısı
 • EUREKA Brokerage Event Tanıtım Etkinliği
 • Akademisyenler ve Bireysel Araştırmacılar için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bilgi Günü
 • İDETEK Bilgilendirme Günü
 • Marie Curie MSCA Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Teşvik ve Destek Programları Bilgilendirme

InnoPark TTO uzmanları, bölgemizdeki firma veya kuruluşların Ulusal ve Uluslararası Teşvik ve Destek Programlarından yararlanma konusundaki bilgi taleplerini  karşılamakta, hangi destek programına başvurabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.

H. Anıl Erkeç

TEŞVİK VE DESTEKLER – TTO UZMANI

Teşvik ve Destek Programları Eğitimleri

InnoPark ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanmak isteyen işletmeleri yararlanabilecekleri destek programları hakkında bilgi sunmak üzere eğitimler düzenlemektedir. Eğitimler herkese açık veya firmaya özel olarak verilebilmektedir. InnoPark TTO, bölgemizdeki çok sayıda Ar-Ge Merkezine ve işletmeye Teşvik ve Destek Programları Eğitimleri vermiş bulunmaktadır.

H. Anıl Erkeç

TEŞVİK VE DESTEKLER – TTO UZMANI

Proje Hazırlama Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinin dışında kalan aşağıda sıralanan, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Proje Hazırlama Eğitimleri

InnoPark ulusal ve uluslararası destek programlarına proje sunmak isteyenlerin eğitimi amacıyla proje hazırlama eğitimleri düzenlemektedir. Eğitimler herkese açık veya firmaya özel olarak verilebilmektedir. InnoPark TTO, bölgemizdeki çok sayıda Ar-Ge Merkezine ve işletmeye Proje Hazırlama Eğitimleri vermiş bulunmaktadır.
 

Proje Hazırlama Desteği

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinin dışında sıralanan, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Sınai Mülkiyet Hakkı Ticarileştirme

InnoPark TTO, bölgemizdeki öğretim elemanlarının, işletmelerin, araştırmacıların, buluş sahiplerinin buluş, endüstriyel tasarım vb. sınai mülkiyet haklarını ticarileştirmeleri konusunda danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.
Buluş sahiplerinin ticarileştirilecek patentleri innoparktto.com sayfasındaki Teknoloji linkinde ilan edilmektedir.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

InnoVadi Girişimcilik Merkezi

Innopark TTO bünyesindeki InnoVadi Girişimcilik Merkezi, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve inovatif fikirlere sahip bireyleri eğiterek girişimci olma yönünde motive ve teşvik ediyor; bölgede yeni ve yüksek teknoloji odaklı inovatif işletmelerin kurulmasını sağlayarak bölge sanayiine dinamizm kazandırıyor. InnoVadi Girişimcilik Merkezinde aşağıdaki programlar uygulanıyor:

 • InnoVersity-Girişimcilik Motivasyon Programı
 • Girişimci Rampası TÜBİTAK BİGG Destekli Ön-Kuluçka Programı
 • InnoGaraj-Ön Kuluçka Programı
 • InnoGirişim Kuluçka Programı
 • InnoStar-Girişim Hızlandırma Programı

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – UZMAN

Girişimci Rampası Ön-Kuluçka Programı

InnoPark Girişimcilik Merkezi bünyesindeki TÜBİTAK 1601 Programı tarafından desteklenen “Girişimci Rampası” adlı Ön-Kuluçka Merkezi; girişimci olmak isteyen adayları iş hayatına hazırlayarak kendi girişimlerini kurmalarını sağlıyor. Girişimöci Rampası, girişimci adaylarına kendi işletmelerini kurmaları için ücretsiz eğitim, mentörlük, danışmanlık hizmetleri sunuyor. InnoPark Ön-Kuluçka Merkezi, ülkemizdeki TÜBİTAK BİGG- Bireysel Genç Girişim (1512 Teknogirişim Sermayesi Destek) programı 1. Aşama başvurularını alma ve değerlendirme konusunda  TÜBİTAK tarafından yetkilendirilmiş 20 Uygulayıcı Kuruluştan biri. InnoPark’ın “Girişimci Rampası” isimli Ön Kuluçka süreci kapsamında girişimci adaylarına; InnoDesk: Girişimci Adayı Hot Desk Sistemi, InnoOfis : Girişimci Adayı Ofis Tahsis Sistemi, InnoStaj : Girişimci adaylarını yetiştirmek üzere staj yeri temini hizmetinden yararlanma, InnoGirişim Akademi: Girişimcilik Eğitimleri, Innopark Yurt ve barınma yeri temini desteğinden yararlanma, InnoLab Açık Fabrika: Prototip Atölyesinden ve Innopark tasarım merkezindeki 3D printer, 3D tarama, CAD/CAM/CAE yazılımları ve iş istasyonlarından yararlanma, InnoPara : Fikirden Projeye Geçiş için InnoPark ve iş dünyası tarafından sponsorluk yapılan mikrofinans sisteminden yararlanma, InnoPatent: Ücretsiz Patent vekilliği ve TÜBİTAK Patent Desteği temin desteğinden yararlanma, InnoMentor : Mentörlük Sisteminden yararlanma, InnoDanışman : Danışmanlık Sisteminden yararlanma (Hukuk, pazarlama, vergi, finansman, finasmana erişim, teknik konular), Demoday sunumlarına ve InnoYıldız İnovatif Girişimcilik Ödül Programına katılım, InnoKamp: Ulusal ve Uluslararası Girişimci Adayı Öğrenci Etkileşim ve İşbirliği Kampları vb. hizmetler ve imkanlar sunuluyor.

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – UZMAN 

InnoGaraj Ön-Kuluçka Programı

“InnoGaraj” isimli Ön Kuluçka Programı, TÜBİTAK destekli olan “Girişimci Rampası” programına başvurama şartlarını taşımayan girişimci adaylarına yönelik bir ön kuluçka programıdır. Bu programa kabul edilen tüm adaylara “Girişimci Rampası” programında sunulan aynı hizmetler ve imkanlar sunulmaktadır.

“InnoGaraj” Ön Kuluçka Programı,  kapsamında girişimci adaylarına; InnoDesk: Girişimci Adayı Hot Desk Sistemi, InnoOfis : Girişimci Adayı Ofis Tahsis Sistemi, InnoStaj : Girişimci adaylarını yetiştirmek üzere staj yeri temini hizmetinden yararlanma, InnoGirişim Akademi: Girişimcilik Eğitimleri, Innopark Yurt ve barınma yeri temini desteğinden yararlanma, InnoLab Açık Fabrika: Prototip Atölyesinden ve Innopark tasarım merkezindeki 3D printer, 3D tarama, CAD/CAM/CAE yazılımları ve iş istasyonlarından yararlanma, InnoPara : Fikirden Projeye Geçiş için InnoPark ve iş dünyası tarafından sponsorluk yapılan mikrofinans sisteminden yararlanma, InnoPatent: Ücretsiz Patent vekilliği ve TÜBİTAK Patent Desteği temin desteğinden yararlanma, InnoMentor : Mentörlük Sisteminden yararlanma, InnoDanışman : Danışmanlık Sisteminden yararlanma (Hukuk, pazarlama, vergi, finansman, finasmana erişim, teknik konular), Demoday sunumlarına ve InnoYıldız İnovatif Girişimcilik Ödül Programına katılım, InnoKamp: Ulusal ve Uluslararası Girişimci

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – UZMAN

InnoGirişim Kuluçka Programı

Innopark Girişimcilik Merkezi, bünyesindeki InnoGirişim Kuluçka Merkezi ön-kuluçka sürecinden geçerek veya ön-kuluçka süreci olmaksızın doğrudan kendi şirketini kuran 3 yaştan daha küçük teknoloji odaklı girişimcilere kuluçka süreci kapsamında düşük kiralı ofis ve deney alanı , ücretsiz sekreterlik, düşük maliyetli internet, telefon vb. iletişim imkanları, ücretsiz muhasebe hizmeti, ücretsiz finansal kaynaklara erişim danışmanlığı, ücretsiz hızlandırıcı/ booth camp, ücretsiz  mentörlük, melek yatırımcı ve çekirdek sermayeye erişim danışmanlığı, soft landing vb. hizmetleri ve imkanları sunuyor. Innopark A.Ş., yeni ve ileri teknoloji odaklı yeni girişimlere (start-up) yatırım yapmak üzere “Mavi Okyanus Bireysel (Melek) Yatırımcı Ağı” nın kuruluş çalışmalarına devam ediyor.


Yasemin METİN GÜLBAHÇE

İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

Mentörlük

Mentörlük «Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı” olup «Bilge bir kişinin bilgeliğini başka bir kişinin kendi bilgeliğini geliştirmesi için o kişinin hizmetine sunması ile oluşan bir öğrenme modeli” olarak tanımlanmaktadır. InnoPark, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine ve KOBİ’lere rekabetçilik kapasitelerini ve yeteneklerini geliştirmelerine ve sürdürebilmelerine destek sağlayacak, inovasyon yetenek ve yeterliliklerini geliştirecek mentörlük hizmeti sunmaktadır.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Mavi Okyanus Melek Yatırım Ağı

MAVİOKYANUS, Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Yönetici şirketi olan InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından “Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre kurulan Melek Yatırımcı Ağı’dır.
MAVİOKYANUS, ağırlıklı olarak Anadolu’da kurulmuş olan, yüksek katma değer sağlama ve/veya hızlı büyüme potansiyeline sahip yeni girişimlere erken aşamada yatırım yapmak misyonunu üstlenmiştir. Diğer yandan, MAVİOKYANUS; ülkemizde yatırım yapan yabancı girişimcilere ve yurt dışından kesin dönüş yapan teknoloji odaklı girişimcilere de yatırım yapmayı hedeflemektedir.
Bilgi için: maviokyanus.com.tr


Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – UZMAN

3D Tarama / 3D Yazıcı Hizmetleri

Kısa zamanda önemli büyüme kaydeden InnoPark bünyesinde kurulan InnoPark Tasarım Merkezi, bölgemizdeki sanayi işletmelerinin tasarım ve ürün geliştirme faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları tersine mühendislik, tasarım, analiz ve simülasyon hizmetlerini sunuyor. Tasarım Merkezi, CAD/CAM yazılımları ile 3D printer ve 3D tarayıcı gibi tersine mühendislik araçlarını kullanarak numune ürünlerden katı model ve teknik resim çıkarıyor. CAD verisi çıkarılan veya CAD verisi hazır olan getirilen ürünlerin merkezdeki 3 boyutlu baskı sistemleri ile hızlı üretimi yapılabiliyor. Merkez, bölge sanayiine bünyesindeki CAD/CAM/CAE araçları ile mühendislik sistemlerinin analiz, simülasyon ve tasarım hizmetlerini sunuyor. InnoPark Tasarım Merkezi, sanayi ürünlerinin endüstriyel tasarımı konusunda da hizmet sunuyor.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Tasarım, Analiz , Simülasyon Merkezi

InnoPark bünyesinde Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile bir «Tasarım, Analiz ve Simülasyon Merkezi» kuruluyor. Kurulacak merkezdeki CAD/CAM/CAE yazılımları ve prototip üretim imkanları Konya TGB’deki Ar-Ge kuruluşlarının, öğretim elemanlarının ve Konya bölgesindeki sanayi kuruluşlarının erişimine açık olacak. Kurulacak merkezdeki CAE yazılımları bölgedeki KOBİ’lere kiralanabilecek veya talep edilmesi halinde  Ar-Ge, ürün/proses geliştirme projesi yürüten KOBİ’lere merkezdeki nitelikli insan kaynağı ve CAD/CAM/CAE yazılımları ile mühendislik sistemlerinin modellenmesi, analizi ve simülasyonu hizmetleri sunulacak.
Kurulacak merkezde

 • Modelleme, analiz ve simülasyonlarda kullanılacak workstationlar
 • Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim (CAD/CAM) yazılımları
 • Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) yazılımları
 • Tersine mühendislik araçları (3B tarayıcı ve 3B yazıcılar)
 • 3B Koodinat Ölçüm Makinası (CMM)
 • Modelleme, analiz ve simülasyonları gerçekleştirebilecek nitelikli personel bulunacaktır.

Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

FABLAB InnoLab /Prototip Merkezi

InnoPark bünyesinde kuruluş çalışmaları devam eden FABLAB InnoLab Prototip Üretim Merkezinde

 • InnoPark’taki firmalarının Ar-Ge/Tasarım faaliyetlerini tamamladıkları ürünlerin
 • InnoPark ortağı olan üniversitelerin öğretim elemanı ve öğrencilerinin patent veya endüstriyel tasarım tescili yaptırdıkları ürünlerin prototiplerinin

üretilmesi için gerekli prototip üretim imkanları bulunacaktır.
 


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Kümelenme

Innopark, bölgedeki kuruluşlar arasında inovasyon odaklı kümelenmeler oluşturulmasına büyük önem atfediyor. Innopark TTO, bölgemizde kümelenme konusunda yeni stratejiler geliştirmek, yeni projeler uygulamaya koymak, iyi uygulama örnekleri oluşturmak üzere inovasyon ekosistemi içindeki tüm aktörlerle etkileşim içinde çalışmalarını sürdürüyor. Konya Sanayi Odası önderliğinde kurulan Konya Otomotiv Yan Sanayi Kümesi,Konya Döküm Kümesi, Konya Ayakkabı Kümesi ve Konya Tarım Makinaları Kümesi faaliyetlerini Konya TGB içinde yürütüyor. Konya Sanayi Odası tarafından InnoPark içinde Konya Savunma Sanayii Kümesi kurulması çalışmaları devam ediyor.


Yasemin METİN GÜLBAHÇE

İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

Yenilenebilir Enerji Teknoloji Merkezi

Innopark TTO bünyesindeki “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi”, ülkemizin yenilenebilir enerji alanında kendi teknolojilerini geliştirmesi için üniversite-sanayi-kamu işbirliği sağlamayı hedefliyor. InnoPark TTO Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi, ilgili kesimlerin işbirliği ile yenilenebilir enerji üretimi alanında stratejiler ve projeler üretimine odaklanıyor, bu kapsamda Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılayacak girişimlerin ve işbirliklerini oluşturulmasına öncelik veriyor.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Sektör Buluşmaları

InnoPark, bölgemizdeki farklı üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarının tems,ilcileri ile ilgili kamu kuruluşlarının ve üniversite öğretim elemanlarının  katıldığı  “Sektör Buluşmaları” düzenlemekte, toplantılardan elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgili kuruluşların dikkatine sunmaktadır. InnoPark, sektör buluşmalarında ortaya çıkan proje fikirlerinin hayata geçirilmesi için gerekli organizasyon ve işbirliği çalışmalarını yürütmektedir.
 


Yasemin METİN GÜLBAHÇE

İZLEME VE RAPORLAMA UZMANI

Networking İşbirlikleri

InnoPark ekosistemindeki firma ve kuruluşlar arasında etkileşim ve işbirliğini geliştirmek amacıyla her ayın ilk Salı günü InnoPark firmalarının yönetici ve çalışanlarının   katıldığı “InnoKahvaltı” ve “InnoŞölen” etkinlikleri ile istişare veya bilgilendirme toplantıları, sosyal etkinlikler ve spor müsabakaları düzenlemektedir.
Burakcan KARAMAN
BİLGİ AĞI VE DİJİTAL PAZARLAMA – TTO UZM. YRD.

Uluslararasılaşma

InnoPark, bünyesinde farklı ülkelerden gelen araştırmacı ve girişimcilerin bulunduğu, sınırları içinde yeni ve ileri teknoloji odaklı ürünler üretilen, ulusal ve uluslararası networklere dahil olmuş, iyi çalışan global ölçekte etkin bir teknopark olmak için yoğun çaba sarf etmektedir. InnoPark’ın hedefi; koridorlarında gezen insanların %30-40’ı yabancılar olan, ülkemizin yüksek teknoloji ürünleri üretim ve ihracatına ciddi katkılar sağlayan, güçlü uluslararası işbirlikleri olan, bünyesinde dünya markalarını barındıran, yüksek teknoloji ürünlerinin üretildiği evrensel bir teknopark olmaktır.
 
InnoPark TTO, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası İşbirliklerini Geliştirme Faaliyetleri başlığı altında; Konya TGB’deki ve bölgedeki firmaların uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, Bölgedeki işletmeler, kurum ve kuruluşlar arasında ağyapılar, kümelenmeler, işbirlikleri ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması hizmetlerini veriyor.  Innopark TTO, bu kapsamda bögedeki üniversitelerle kamu/özel sektör kuruluşlarının müştereken veya münferiden EUREKA,  Horizon 2020, Eurostars, KAMAG vb. destek programlarına ve İkili İşbirliği Anlaşmaları kapsamında yürütülen Ar-Ge destek programlarına projeler sunması için eğitim, bilgilendirme ve işbirliği geliştirme faaliyetleri yürütüyor.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli Kariyer Programı

Bölgemizdeki Ar-GE/Tasarım Merkezlerinde ve sanayi kuruluşlarının Ar-Ge birimlerinde çalışan Ar-GE ve Tasarım Personelinin nitelik ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve InnoPark işbirliği ile bir dizi eğitimden oluşan “Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı” uygulamaya konulmuştur.  Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı ile Ar-Ge ve Tasarım konusunda çalışan personelin bilgi, yetenek ve yeterliliklerinin geliştirilmesi, bölgemizdeki nitelikli Ar-Ge va Tasarım personeli sayısının ve niteliklerinin artırlması bu  sayede bölgemizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.
Ar-Ge ve Tasarım Personeli Kariyer Programı  Kapsamında verilen bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Proje Yönetimi
 • Topoloji Optimizasyonu
 • ANSYS Fluent
 • Tersine Mühendislik
 • MSC Adams
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygyulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Üretimde Dijital Dönüşüm

Buğra Karan

Girişimcilik Merkezi – UZMAN

Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler doğrultusunda inovasyon ve teknoloji yönetimi ile ilgili alanlarda genel eğitimler ve firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Proje Yönetimi
 • Topoloji Optimizasyonu
 • ANSYS Fluent
 • Tersine Mühendislik
 • MSC Adams
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Personeli
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygyulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Üretimde Dijital Dönüşüm
 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları
 • İş Yaşamında İletişim
 • Uluslararası Yayın Hazırlama ve Yayınlatma
 • Eureka, Eurostars, Ufuk 2020 Bilgi Günü
 • ITEA PO Days Tanıtım Toplantısı
 • EUREKA Brokerage Event
 • Akademisyenler ve Bireysel Araştırmacılar için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bilgi Günü
 • İDETEK Bilgilendirme Günü
 • Marie Curie MSCA Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri
 • Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği
 • Mühendislikte Problem Çözüm Yöntemleri

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Yönetici Geliştirme Eğitimleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler doğrultusunda yönetici yetiştirme ve geliştirme amacıyla genel eğitimler ve firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Üretimde Dijital Dönüşüm
 • İş Yaşamında İletişim
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Mavi Okyanus Stratejisi
 • Yeni Nesil Akıllı Kooperatifler
 • Lean Kanvas
 • Bilişim Sektöründe Stratejik Pazarlama
 • Etkin Yönetici Asistanlığı
 • Özel İşletme Çözümleri – FileMaker

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Kuruluşunuza Özel Eğitimler

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinden gelen talepler firmalara özel eğitimler vermektedir. InnoPark TTO’nun bu kapsamda verdiği bazı eğitimler:

 • Patent Ön Araştırma
 • Patent Dokümanı Hazırlama
 • Patent Tescil Süreci ve İtirazlar
 • Tersine Mühendislik
 • Ar-Ge Proje Önerisi Hazırlama
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kuruluşu ve Yönetimi
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi, Muhasebe ve SGK Uygulamaları
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • Ar-Ge Süreci Yönetimi
 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları
 • İş Yaşamında İletişim
 • Uluslararası Yayın Hazırlama ve Yayınlatma

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Bilgi Günleri

InnoPark TTO, inovasyon ekosistem aktörlerinin Ar-Ge ve inovasyon ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla genel katılıma açık bilgi günleri düzenlemektedir.  InnoPark TTO’nun bu kapsamda düzenlediği bazı bilgi günleri:

 • Sanayide Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü
 • Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Hakları Bilgi Günü
 • Üretimde Dijital Dönüşüm Semineri
 • Eureka, Eurostars, Ufuk 2020 Bilgi Günü
 • ITEA PO Days Tanıtım Toplantısı
 • EUREKA Brokerage Event Tanıtım Etkinliği
 • Akademisyenler ve Bireysel Araştırmacılar için Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Bilgi Günü
 • İDETEK Bilgilendirme Günü
 • Marie Curie MSCA Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği

Buğra Karan

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ – Uzman

Teşvik ve Destek Programları Bilgilendirme

InnoPark TTO uzmanları, bölgemizdeki firma veya kuruluşların Ulusal ve Uluslararası Teşvik ve Destek Programlarından yararlanma konusundaki bilgi taleplerini  karşılamakta, hangi destek programına başvurabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.

H. Anıl Erkeç

TEŞVİK VE DESTEKLER – TTO UZMANI

Teşvik ve Destek Programları Eğitimleri

InnoPark ulusal ve uluslararası destek programlarından yararlanmak isteyen işletmeleri yararlanabilecekleri destek programları hakkında bilgi sunmak üzere eğitimler düzenlemektedir. Eğitimler herkese açık veya firmaya özel olarak verilebilmektedir. InnoPark TTO, bölgemizdeki çok sayıda Ar-Ge Merkezine ve işletmeye Teşvik ve Destek Programları Eğitimleri vermiş bulunmaktadır.

H. Anıl Erkeç

TEŞVİK VE DESTEKLER – TTO UZMANI

Proje Hazırlama Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinin dışında kalan aşağıda sıralanan, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Proje Hazırlama Eğitimleri

InnoPark ulusal ve uluslararası destek programlarına proje sunmak isteyenlerin eğitimi amacıyla proje hazırlama eğitimleri düzenlemektedir. Eğitimler herkese açık veya firmaya özel olarak verilebilmektedir. InnoPark TTO, bölgemizdeki çok sayıda Ar-Ge Merkezine ve işletmeye Proje Hazırlama Eğitimleri vermiş bulunmaktadır.
 

Proje Hazırlama Desteği

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinin dışında sıralanan, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Sınai Mülkiyet Hakkı Ticarileştirme

InnoPark TTO, bölgemizdeki öğretim elemanlarının, işletmelerin, araştırmacıların, buluş sahiplerinin buluş, endüstriyel tasarım vb. sınai mülkiyet haklarını ticarileştirmeleri konusunda danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.
Buluş sahiplerinin ticarileştirilecek patentleri innoparktto.com sayfasındaki Teknoloji linkinde ilan edilmektedir.


Ali İhsan CİĞER

TASARIM MERKEZİ – TTO UZMANI

Ar-Ge Proje Hazırlama Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının aşağıda sıralanan Ar-Ge, yatırım,  endüstriyel uygulama amaçlı destek programlarına yönelik proje başvurularının hazırlanmasında proje hazırlama danışmanlığı desteği sunmaktadır.

 • TÜBİTAK-TEYDEB Ar-Ge Destek Programları
 • KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
 • KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • KOSGEB Girişimcilik Destek Programı
 • KOSGEB KOBİGel Destek Programı
 • KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • TKDK/IPARD Programı Destek Programı
 • KALKINMA Ajanslarının Destek Programları
 • C. Bakanlıklarının Uygulamaya koyduğu Destek Programları
 • Horizon 2020/ Ufuk 2020
 • EUREKA, Eurostars

 
Proje hazırlama danışmanlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.


H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Akademik Danışman Temini

InnoPark TTO, üniversite öğretim üyelerinin Konya TGB’deki firmaların Ar-Ge projelerinde ve Konya bölgesindeki sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge projelerinde danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmesi konusunda arayüz görevi yapmaktadır. Bu kapsamda görevlendirilen öğretim üyeleri için ilgili üniversitelerden resmi görevlendirme talep edilmektedir.

Kadir Dedemevi

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZM. YRD.

Danışmanlık Hizmetleri

InnoPark TTO, bölgemizdeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının Ar-Ge faaliyeti dışındaki konulardaki teknik danışmanlık taleplerini karşılamakta, bu hizmeti kısmen kendi insan kaynakları ile kısmen de ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile üniversitelerden temin ettiği konusunda uzman danışmanlar marifetiyle vermektedir.

Kadir Dedemevi

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZM. YRD.

Sertifikasyon Danışmanlığı

InnoPark TTO, bölgemizdeki işletmelerin TSE’den Türk Standardına Uygunluk Belgesi ve TSEK Kalite Uygunluk Belgesi, TÜV, GOST vb. kalite beşgeleri ile CE sertifikasyonu almaları konusunda  danışmanlık hizmetleri vermektedir. Danışmanlık hizmetleri bu konularda deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

H. Anıl Erkeç

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Teknik Rapor Hazırlama

InnoPark TTO, fizibilite raporu, araştırma raporu, teknik rapor, test raporu vb. teknik rapor hazırlama taleplerini gerektiğinde üniversitelerden destek alarak karşılamaktadır.

Ali İhsan Ciğer

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZMANI

Üniversite Laboratuvarlarından Yararlanma

InnoPark TTO, sanayi ve hizmet sektörü kuruluşlarının üniversitelerin test ve deney laboratuvarlarından yararlanması için arayüz görevi yapmakta, bu konudaki başvuruları ilgili üniversitelere ileterek  üniversite laboratuvarlarının sanayinin hizmetine sunulması konusunda önemli bir rol üstlenmektedir.

Kadir Dedemevi

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİKLERİ – TTO UZM. YRD.

Bizimle İletişime Geçin

E-Posta ve KEP

bilgi@innopark.com.tr

innopark@hs01.kep.tr

Faks

(+90) 332 999 1494

×

Merhaba :)

Sorularınız ve görüşleriniz için Whatsapp İletişim Hattı üzerinden ilgili birim uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?