Sıkça Sorulan Sorular

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Nedir ?

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti ifade eder.

InnoPark Konya TGB’ye nasıl başvuru yapılır? Başvuru Ücreti ne kadardır?

 • • InnoPark, bünyesinde yer almak isteyen firma ve girişimcilerin başvurularını almadan önce bir ön görüşme yapmak suretiyle firma veya girişimcilerin InnoPark’a gelme talebi ve projeleri hakkında bilgi alır. Bu görüşmelerde online başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilir. Bu hususların ardından InnoPark Başvuru Formu ekinde istenilen diğer bilgilerle birlikte InnoPark Konya teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ’ye başvuru yapılır.
  • InnoPark’a başvurularının değerlendirilmesi için Proje Değerleme Hakem Heyeti ücreti ödenmektedir.
  • Girişimci Firmalardan esas başvuru aşamasında 6.000TL+ KDV (KDV Dahil 7.200TL Net) başvuru ücreti alınmaktadır. Bu ücret, Girişimci Firma’nın kuluçka firma tanımına (0-3 yaş arası) uygun olması durumunda, 4.000TL + KDV (KDV Dahil 4.800TL Net) olacaktır.
  • Kamu destekli projelerde (TÜBİTAK, KOSGEB) 3.000TL + KDV (KDV Dahil 3.600TL Net) olacaktır.
  • Hakem ücretleri aşağıda detayları verilmiş olan InnoPark Konya TGB Yönetici A.Ş. banka hesabına yatırılacaktır:
 • INNOPARK BANKA BİLGİLERİ:
  BANKA: TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
  HESAP ADI: INNOPARK KONYA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ
  ŞUBE: 1446 ORGANİZE SANAYİ ŞUBESİ/KONYA
  HESAP NUMARASI: 16100006
  IBAN: TR11 0001 2001 4460 0016 1000 06
  HESAP TÜRÜ: TÜRK LİRASI

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabulü Ne Şekilde Yapılmaktadır?

Başvurular, firma faaliyet alanında ve InnoPark Konya TGB  içinde gerçekleştirilecek projelerde uzman üç kişilik hakem heyeti tarafından değerlendirilir. Hakemler değerlendirmeleri, InnoPark Konya TGB  Yönetici A.Ş. İcra Kurulu’nun onayına sunulur. Hakem heyeti değerlendirme sonucu ve İcra Kurulu’nun kararına göre firma TGB’ye kabul edilebilir, koşullu kabul edilebilir ya da firmanın TGB başvurusu reddedilebilir. Firmaların TGB’ye kabulünde projelerin Ar-Ge niteliği öncelikli tercih nedenidir.

InnoPark Konya TGB’ye kimler başvurabilir?

InnoPark Konya TGB ye Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projesi yürüten gerçek veya tüzel kişiler başvuru yapabilir.

Ne Kadar Süre İle Kira Sözleşmesi Yapılabilir?

Firmaların sözleşmeleri başvuru formlarında belirtilen projelerin sürelerine bağlı olarak 1 yıllık yapılmaktadır.

InnoPark Konya TGB metrekare Kira Fiyatları Nedir?

InnoPark’ta Ar-Ge ofis alanı ve atölye alanı olmak üzere iki alan mevcuttur. Ar-Ge ofis alanı olarak A ve B blok hizmet vermektedir. Atölye alanı olarak da D1, D2, D3 ve D4 blok hizmet vermektedir. Kira ve İşletme giderleri bedeli bloklar arası farklılık göstermektedir.

 • A Blok: Kira ücretleri 94,00 TL/m2’dir. Bu bedellere %20 KDV dahil değildir. İşletme giderleri bedeli aylık 226,00 TL/m2’dir ve her yıl başında maliyetlerdeki değişikliklere göre güncellenmektedir.
 • B Blok: Kira ücretleri 90,00 TL/m2’dir. Bu bedellere %20 KDV dahil değildir. İşletme giderleri bedeli aylık 215,00 TL/m2’dir ve her yıl başında maliyetlerdeki değişikliklere göre güncellenmektedir.
 • D1, D2, D3 ve D4 Blok: Kira ücretleri 76,00 TL/m2’dir. Bu bedellere %20 KDV dahil değildir. İşletme giderleri bedeli aylık 74,00 TL/m2’dir ve her yıl başında maliyetlerdeki değişikliklere göre güncellenmektedir.

Innopark Konya TGB’de Arazi Kiralayabilir Kendi Binamızı İnşa Edebilir miyiz?

Mevzuata uygun şekilde belirlenen parsellerde arazi kiralamanız ve kendi binanızı inşa etmeniz mümkündür.

TGB’de Projesi Tamamlanan, Devam Eden Projesi Olmayan Firmalar İçin Herhangi Bir Yaptırım Var Mıdır?

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 14. maddesinin 1.fıkrasının (ı) bendine  göre “Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili Vergi Dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılır.

InnoPark Konya TGB De Faaliyet Gösteren Firmaların Yükümlülükleri Nelerdir?

InnoPark Konya TGB de yer alarak 4691 sayılı kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanan firmalar bu yasaya uygun olarak faaliyet göstermek zorundadır. Firmalar, Yönetici Şirket veya ilgili kamu kurumlarının periyodik izleme ve denetleme faaliyetleri kapsamında talep ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi teslim etmek ve periyodik faaliyet formlarını doldurulmakla yükümlüdür.

Başvurusu Kabul Edilmeyen Firmalar Tekrar Başvurabilir Mi?

Başvurusu uygun görülmeyen firmaların bir kez daha başvurmalarını engelleyen herhangi bir sınırlama yoktur.

4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu kapsamında sağlanan avantajlar nelerdir?

 • Ülkemizde teknoparkların kurulup işletilmesine ve denetlenmesine imkân sağlayacak yasal düzenleme 06.07.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 01.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile büyük ölçüde sağlanmıştır. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bölgede yer alan kuruluşlara, bölgede çalışmak isteyen üniversite ve kamu personeline ve bölge yönetici şirketine önemli avantajlar sağlanmaktadır.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Yönelik Avantajlar:
  Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 31.12.2028 yılına kadar gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet;
  Bölgede çalışan AR-GE ve tasarım personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2028 tarihine kadar her türlü vergiden muafiyet;

  İstisna kapsamında bulunan destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının %10’unu aşmaması kaydıyla her türlü vergiden muafiyet;
Sigorta primi desteği: Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının 31.12.2028 tarihine kadar muafiyeti.
Yine ayni süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden (KDV) muaftır.

Ayrıca; AR-GE ve tasarım personellerinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan AR-GE ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı tamamı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

 • Üniversite ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeli İstihdamı ile İlgili Sağlanan Avantajlar:
  Çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalışma hakkı,
  Öğretim elemanlarının elde ettiği gelirlerin üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulması,
  Öğretim elemanlarının yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilme hakkı tanınacaktır.

Vergi muafiyetleri ne şekilde denetlenmektedir?

Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik beyanlarının denetim sorumlusu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ve ilgili Vergi Dairesi’dir. Vergi denetimine ilişkin genel hususlar bölgedeki etkinlikler için de geçerlidir

Firmamı henüz kurmadım, başvuru yapabilir miyim?

Firmanızı kurmadan da başvuru yapmanız mümkündür.

Proje Değerlendirme Komisyonu Kimlerden Oluşmaktadır?

Değerlendirme Komisyonu firmanın faaliyet alanında ve özellikle önerilen araştırma ve yazılım geliştirme projeleri konusunda uzman kişilerden oluşur. Değerlendirme Komisyonunun atanmasında öğretim üyelerine öncelik verilir. Firmalara Değerlendirme Komisyonu üyeleri hakkında bilgi verilmez, firmalar Değerlendirme Komisyonunu ancak değerlendirme toplantısında öğrenirler.

Başvurunun değerlendirmesinde komisyon üyeleri nelere dikkat etmekteler?

Tüm değerlendirme süreci boyunca Değerlendirme Komisyonu, firmaların yapısını, projelerinin Ar-Ge niteliklerini ve inovatif yönlerini, Ar-Ge/Tasarım projelerinin ekonomik ve teknolojik yönden uygulanabilirliğini, ticarileşme potansiyelini, firmanın InnoPark’ta gerçekleştirmeyi planladığı işbirliklerini, üniversite-sanayi iş birliğine katkılarını, firmanın InnoPark’ta bulunacağı süre için hedeflediği finans ve Ar-Ge projeksiyonlarını ve girişimci firmanın sahip olduğu Ar-Ge bilincinin değerlendirilmesi gibi kriterleri göz önünde bulundurmaktadırlar.

Akademisyenler için başvuru sürecinde farklılık var mıdır?

Akademisyenlerin başvuru sürecini tamamlamadan önce bağlı bulundukları üniversitelerden gerekli izinleri almış olmaları gerekmektedir. Detaylar için InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi ile iletişime geçebilirsiniz.

InnoPark'a kabul sonrasında, faaliyete başlamak için yapılması gerekenler nelerdir?

InnoPark’a kabul edilmiş firmaların, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında faaliyet gösterebilmeleri için kendilerine tahsis edilen ofis alanına taşındıktan itibaren 10 gün içinde Bölge Çalışma İşyeri Sicil Kaydını, SSK İşyeri Sicil Kaydını, yoklama fişinin ve vergi dairesinin mükellefiyetinin tesciline ilişkin belgesinin kopyalarını, 4691 Sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yaralanan personelin bilgilerini (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yaralanma süresi, SSK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 Sayılı Yasa kapsamı dışında kalan personel bilgileri (adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görevi içeren bir yazı ve yazı ekinde o kişiye ait SSK işe giriş bildirgesi) InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş’ye teslim edilmelidir.

InnoPark Konya TGB'de Faaliyet Gösterebilmek İçin Şirket Merkezinin Bölgeye Taşınması Zorunlu Mudur?

Şirket merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Firmalar mevcut Ar-Ge birimlerini InnoPark’a taşıyabilirler. Ancak bölgedeki Ar-Ge ve yazılım ofisinin Türk Ticaret Kanunu’na göre “işyeri” niteliğinde olması gereklidir. Merkezleri Konya ili sınırlarında olmayan şirketlerin bu koşulu yerine getirmesi için bölge ofislerinin şube olması zorunluluğu vardır.

InnoPark Konya TGB'de Yabancı Mühendis Çalıştırabilir Miyim?

Bölgede 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılabilir.

InnoPark Konya TGB'de faaliyet gösterecek firmaların yükümlülükleri neler olacaktır?

 • InnoPark’ta yer alarak 4691 sayılı kanun kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlanan firmalar bu yasaya uygun olarak faaliyet göstermek zorundadır. Firmalar, Yönetici Şirket veya ilgili kamu kurumlarının periyodik izleme ve denetleme faaliyetleri kapsamında talep ettikleri her türlü bilgi ve belgeyi teslim etmek ve periyodik faaliyet formlarını doldurulmakla yükümlüdür.
 • 4691 Sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılan yeni işe başlayan personelin bilgileri (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 Sayılı Yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SSK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 Sayılı Yasa kapsamı dışında kalan yeni işe başlayan personel bilgileri (adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görevi içeren bir yazı ve yazı ekinde o kişiye ait SSK işe giriş bildirgesi) on gün içerisinde bildirilmelidir. Yeni başlayan personel için personel takip sistemine kayıt yapılmalıdır; bu işlem için InnoPark Girişimci Kabul ve İzleme Birimine başvurulması gerekmektedir. İşten çıkma/çıkarılma veya mevcut personel için görev tanımındaki değişiklikte dahil olmak üzere herhangi bir nedenle personel bilgilerinde olacak değişiklikler için yine on gün içinde InnoPark Yönetimine bildirilmelidir. Firmalar tarafından InnoPark’ta çalışacak 4691 Sayılı TGB Yasası kapsamında çalışan Ar-Ge personeline ait bilgilerin (adı soyadı, SSK sicil numarası, mesleği, çalıştığı projenin kodu, projedeki görevi, muafiyet kapsamında çalıştığı süreler) yer aldığı Çalışan Personel Bilgi Formları düzenli olarak her ay yönetici şirket olan InnoPark Yönetimine onaylatılarak Muhtasar Beyanname ekinde Vergi Dairesi’ne verilmelidir. Firmalar InnoPark’ta yürüttükleri faaliyetler konusunda ayrıntılı bilgileri innopark.online adresinde kendilerini sisteme tanımlayacak ve kullanıcı adı ve şifrelerini oluşturarak innopark.online adresinde belirtilen ve üçer aylık dönemleri kapsayan Faaliyet İzleme Formlarının doldurulması suretiyle bildirmelidir.

Bölgede yer alan ve tüm projeleri tamamlanan, devam eden projesi olmayan firmalar için ne tür bir yaptırım uygulanır?

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 14. maddesinin 1.fıkrasının (ı) bendine  göre “Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren; 30 gün içinde ilgili Vergi Dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir, üç ay içerisinde yeni bir Ar-Ge veya tasarım projesi başlatılamaması halinde, mevcut kira sözleşmesi süresi dikkate alınmaksızın girişimcinin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli işlemlerin yapılır

Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yer alan ar-ge projelerinde bölge dışında yapılacak sürenin ne kadarlık kısmı istisnadan faydalanabilir?

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki aşağıda belirtilen faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, ilgili Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları. b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar. c) Saha araştırması. ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler. d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde yer alan işletmelerde yüksek lisans veya doktora yapan personellerin bölge dışında geçirdikleri sürelerin ne kadarı teşvik kapsamına alınır?

Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan girişimci firmaların bölgede faaliyete geçmeden önce başladıkları projelerin istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür?

Yazılım, Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yürüten firmaların, Bölgede faaliyete geçtikleri tarih itibarıyla tamamlamış oldukları projelerden elde edecekleri kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan, mükelleflerin Bölgede faaliyete geçmeden önce başlayıp, Bölgede faaliyete geçtikten sonrada devam ettirdikleri yazılım, Ar-Ge veya tasarıma dayalı projelerden sağladıkları kazancın ancak, projenin Bölgede gerçekleştirilen kısmına ilişkin kazanç kısmı istisnadan yararlanabilecektir.

Ar-ge ve tasarım faaliyetinde bulunan bir firma aynı proje ile başka bir bölgeye geçebilir mi?

İlgili projenin yeni geçilecek olan Bölge tarafından Proje Değerlendirme Komisyonunda yeniden değerlendirilmesi kaydıyla geçebilir.

Gümrük vergisi istisnasından hangi firmalar yararlanabilir?

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan 4691 sayılı Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, Yazılım, Yenilik ve Tasarım projeleri ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunan bütün firmalar gümrük vergisi istisnasından yararlanabilirler.

Teknoloji geliştirme bölgeleri’nde kanun kapsamında yürütülen yazılım, ar-ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşyalarda hangi istisnalar uygulanır?

İthal edilen eşyalarda, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

Kamu desteği almış ar-ge ya da tasarım projesi olan bir girişimci teknoloji geliştirme bölgesi’nde yer alabilir mi?

Başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan projesinin yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmadan girişimciye Bölgede yer tahsis edilebilir.

InnoPark´da yer almak isteyen destek firmaları (danışmanlık, patent bürosu v.b.) 4691 saylı kanun ile teknoparklarda sağlanan avantajlardan faydalanabilir mi?

Destek firmaları 4691 sayılı kanunla sunulan avantajlardan yararlanamazlar.

InnoPark Teknoloji Transfer Ofisi’nin destek hizmetleri nelerdir?

Akademisyen, sanayici, girişimci ve öğrencilere hizmet veren InnoPark TTO bünyesinde Kurumsal İletişim, Proje Destek, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Patent ve Girişimcilik birimleri bulunmaktadır. InnoPark Teknoloji Transfer Ofisi, akademi-sanayi koordinasyonluğu sağlamak, araştırma çalışmalarını ticari ve danışmalık kapsamında desteklemek, bilgilendirme, eğitim, proje destekleri, işbirliği, fikri sınai mülkiyet hakları, girişimcilik ve şirketleşme üzerine destek vermektedir.

Öğretim elemanları ile işbirliği yapmak isteyen firmalar ne yapmalıdırlar?

Üniversite öğretim elemanları ile projelerde işbirliği yapmak isteyen firmalar, InnoPark bünyesindeki InnoPark Teknoloji Transfer Ofisi’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bölgede yer alan firmalar, ofislerinde yaptırmak istedikleri tamir, tadilat, bakım, onarım vs. İşleri için nereye başvurmaları gerekir?

Kiracı firmalarımız kiraladıkları alanlarla alakalı yapmayı planladıkları her türlü tamir, tadilat, bakım, onarım vs. işlerle ilgili INNOPARK KONYA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. ’den yazılı onay almak zorundadır.

Yabancı şirketler Türkiye'de şirket kurmadan yurt dışındaki ana şirketleri üzerinden yer alabiliyorlar mı?

Yabancı şirketler Türkiye’de şirket kurmadan yurt dışındaki ana şirketleri üzerinden bölgede yer alabilirler.

Yabancı şirketler Türkiye'deki ilk şirketini teknopark bölgesinde kurabiliyor mu? Yoksa önce dışarıda bir türk şirketi kurup mu başvuru yapmaları gerekiyor ?

Yabancı şirketler Türkiye’deki ilk şirketini teknopark bölgesi içinde kurabilirler. Bölge dışında şirket kurup başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Gümrük Vergisi İstisnası Nasıl Uygulanır?

Bu istisnadan yararlanacak işletmeler Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce belirlenen başvuru formu ve eklerine göre taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında projeye uygunluğu açısından ithal eşya talebinin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda ithalini uygun gördüğü eşyaya ilişkin bilgileri de içeren başvuruyu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylayarak gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere Tek Pencere Sistemi üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirir.

Bölge Dışındaki Seri Üretim Faaliyetleri İstisna Kapsamında Değerlendirilir mi?

Bölge dışında yapılan seri üretim faaliyetleri istisna kapsamına alınmaz.

TGB’de Yer Alan Girişimci Firmaların Bölgede Faaliyete Geçmeden Önce Başladıkları Projeler İstisna Kapsamında Değerlendirilir mi?

Yazılım, Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yürüten firmaların, Bölgede faaliyete geçtikleri tarih itibarıyla tamamlamış oldukları projelerden elde edecekleri kazançların istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Diğer taraftan, mükelleflerin Bölgede faaliyete geçmeden önce başlayıp, Bölgede faaliyete geçtikten sonrada devam ettirdikleri yazılım, Ar-Ge veya tasarıma dayalı projelerden sağladıkları kazancın ancak, projenin Bölgede gerçekleştirilen kısmına ilişkin kazanç kısmı istisnadan yararlanabilecektir.

TGB’de Yer Alan Ar-Ge Projelerinde Bölge Dışında Geçirilen Süreler İstisna Kapsamına Girer mi?

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki aşağıda belirtilen faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, ilgili Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları. b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar. c) Saha araştırması. ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler. d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

Ayrıca bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

Bölgede yürütülen Ar-Ge/Tasarım projesi tamamlanmadan fatura düzenlenebilir mi?

Proje tamamlama belgesi alınmadan fatura düzenlenemez.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI -TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ- SSS İÇİN TIKLAYINIZ

https://teknopark.sanayi.gov.tr/home/faqlist

InnoPark TTO tarafından düzenlenen eğitim, seminer, konferans vb. etkinlikler neye göre belirlenmektedir?

InnoPark  TTO tarafından bölge sanayisine yapılan firma ziyaretleri, etkinlik sonu görüş ve değerlendirme anketleri gibi çalışmalardan elde edilen çıktılar, ihtiyaç analizi, talepler vb. sonucunda eğitim, seminer, konferans planlamaları yapılmaktadır.

InnoPark'da gerçekleşen eğitim, seminer ve konferanslar ücretli mi?

InnoPark Teknoloji Transfer Ofisi tarafından bölgenin Ar-Ge ve İnovasyon yeteneklerini geliştirmeye yönelik düzenlenen eğitim, seminer ve konferanslarda ücret politikası değişkenlik göstermektedir. Bazı etkinlikler için ücret talep edilirken bazı etkinlikler ücretsizdir. Her bir etkinlik bazında programları takip ederek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

InnoPark TTO tarafından düzenlenen eğitim, seminer ve konferanslar için indirimler mevcut mudur? İndirimlerden ne oranda yararlanabilirim?

InnoPark Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen eğitim, seminer ve konferanslar için InnoPark Konya TGB Yönetici A.Ş. ortakları, akademisyenler, InnoPark firmaları %25 oranda; InnoPark Kuluçka firmaları ve öğrenciler %50 orandaki indirimlerden yararlanabilmektedir.

Birden fazla indirim kampanyası için gereken şartları sağlıyorum. Hangi oranda indirim alırım?

Eğitim, seminer ve konferanslar için belirtilen indirim kampanyalarından birden fazlasını sağlayan katılımcılar için indirim oranlarından daha yüksek olanı geçerlidir. Birden fazla kampanya aynı eğitim için kullanılamaz.

InnoPark TTO tarafından düzenlenen eğitim, seminer ve konferans vb. etkinliklere grup halinde katılma durumunda indirimler geçerli oluyor mu?

Evet. Bu durumda eğitim, seminer ve konferanslar için belirtilen indirim kampanyaları grup için geçersiz sayılır. Ancak kampanya şartları da göz önünde bulundurularak InnoPark uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeyle size özel ücret bilgisi tarafınıza sunulur.

Bölge sanayisinde veya kamuda çalışıyorum. Ancak lisans/yüksek lisans/doktora öğrencisiyim. Öğrenci indirimlerinden yararlanabilir miyim?

İlgili eğitimin kayıt formunda öğrenci belgenizi veya öğrenci kimliğinizin fotokopisini ilettiğiniz takdirde evet, yararlanabilirsiniz.

Firmamıza özel eğitimler InnoPark TTO aracılığıyla düzenlenebilir mi? Bu hususta InnoPark TTO'nun network'ünden yararlanabilir miyiz?

Evet. Hatta ve hatta bugüne kadar onlarca eğitimi tamamlamış InnoPark TTO olarak; firma çalışanlarından oluşan gruplara direkt olarak firmada verilen eğitimlerden daha yüksek verim elde edildiği gözlenmiştir. Eğitimlerin ilerleyişi ve verimi hususunda karma gruplardan ziyade firmanın sektörel faaliyetleri ve var olan problemleri üzerinden de eğitmenin örneklemeleri, uygulamaları, atölye çalışmaları vs. yapıldığı için bu tür eğitimler daha nitelikli olmaktadır.

InnoPark Konya TGB'de bulunan çok amaçlı salonlarda toplantı, eğitim, seminer konferans vb. etkinlikler organize edebilir miyim?

Evet edebilirsiniz. Konuyla ilgili TTO uzmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

InnoPark Konya TGB salonlarında organize edeceğim eğitim, seminer konferans vb. etkinlikler için ne kadar ücret öderim?

Düzenlemek istediğiniz eğitimin gün sayısı, ikram ve yemek servisi, özel ulaşım servisi gibi birçok detaya göre fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Detaylı bilgi için idari ve mali işler birimi ile iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim, seminer, konferans vb. etkinliklerin sonunda InnoPark TTO tarafından sertifika veriliyor mu?

Evet. Etkinliklerin sonunda InnoPark TTO Direktörü ve ilgili eğitimin eğitmeninden imzalı sertifika tarafınıza elden/kargo yoluyla iletilmektedir.

Eğitim, seminer, konferans vb. etkinliklerin sonunda InnoPark TTO tarafından verilen sertifikayı kaybettim. Tekrar alabilir miyim?

Sertifika bilgileriniz InnoPark TTO tarafından saklanmaktadır. Talep oluşturmanız halinde sertifikanızın bir örneğini sizlere iletebiliriz.

InnoPark TTO'nun FSMH desteği var mı?

InnoPark’ın aşağıdaki FSMH başvurularında destek sağlamaktadır.
-Ulusal patent
-Uluslararası patent (PCT)
-Ulusal marka
-Endüstriyel tasarım

InnoPark TTO'nun FSMH desteğinden kimler yararlanabilir?

-InnoPark firmaları
-InnoPark girişimcileri
-Akademisyenler

InnoPark TTO FSMH desteği neleri kapsamaktadır?

InnoPark, FSMH başvurularında yalnızca patent vekili ücretini %100 oranında karşılamaktadır.

InnoPark TTO FSMH desteğine başvurabilmek için ne yapmak gerekir?

InnoPark TTO uzmanlarımız ile iletişime geçerek anlaşmalı olduğumuz patent/marka vekillerimizin iletişim numaralarını alabilirsiniz.

InnoPark TTO FSMH desteği başvuru süreci ne kadar sürmektedir?

Anlaşmalı patent/marka vekillerimiz ile iletişime geçtiğinizde size vereceği 2 adet formu doldurup innoparka ulaştırdırktan sonra başvurunun onaylanacağı veya reddedileceği ortalama 1 hafta içerisinde belli olmaktadır.

Patent vekili ücreti dışında başka ücretler öder miyim?

InnoPark TTO FSMH desteğinden yararlandığınız taktirde patent/marka vekilinizin vekillik ücretini InnoPark karşılamaktadır. Başvuru türünüze göre Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru ücreti, araştırma ücreti, yıllık harç ücreti gibi ödemeler yaparsınız.

Öğrenciyim/girişimciyim FSMH desteğinden yararlanmak için ne yapmam gerekir?

http://www.girisimcirampasi.com.tr adresinden girişimci olarak projenizle başvuru yaptıktan sonra InnoPark TTO FSMH desteğine başvuru yapabilirsiniz.

Akademisyen başvurularında proje sunma zorunluluğu var mı?

Akademisyen başvurularında herhangi bir proje sunmak zorunda değilsiniz, anlaşmalı patent/marka vekillerimizle iletişime gereçer başvurunuzu yapabilirsiniz.

Hangi üniversitelerden öğrenciler/akademisyenler başvurabilir?

Bütün üniversitelerden öğrenci ve akademisyenler InnoPark TTO FSMH desteğine başvuru yapabilir.

nnoPark TTO’nun danışmanlık firmasından farkı nedir?

InnoPark TTO danışmanlık hizmetini alanında uzman akademisyenleri üniversiteden görevlendirmek suretiyle vermektedir. Danışman görevlendirmesi hususunda Konya ile sınırlı kalmayıp, ilgili proje konusunda yurt çapında hizmet veren en iyi akademisyenleri sanayi firmaları ile eşleştirmekteyiz.

Firma-Akademik danışman eşleştirme süreci nasıl işlemektedir?

Firmanın danışman talebinin alınmasının akabinde, uzmanlık alanı ve çalışmaları proje detaylarıyla örtüşen akademisyenler firma ile tanıştırılmaktadır. Bu süreçte anlaşma zemini tam olarak sağlanıncaya kadar farklı akademisyenlerimiz firma ile görüştürülebilmektedir. Firma ve akademisyenin işbirliğine karar vermelerinin sonrasında akademisyenin çalıştığı üniversiteden görevlendirmesinin talep edilmesi ve sözleşme akitleri aşamasına geçilmektedir.

Danışmanlık ve Proje Hazırlama Hizmetleri ücretsiz mi?

InnoPark TTO, Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde kurulmuş olup ana amacı bölge içerisindeki Üniversite Sanayi İşbirliğini kuvvetlendirmek, verimli iş ortaklıkları oluşturmak, bölgenin ihtiyaç duyduğu eğitim programlarını organize etmek ve katma değeri yüksek ürünlerin imal edilmesi/ticarileştirilmesi faaliyetlerini organize etmektir. Dolayısıyla öncelikli amaç kar elde etmek değil hizmet vermektir. Ar-Ge danışmanlık hizmeti sözleşmelerinde InnoPark TTO hizmet verdiği firmadan tahsil ettiği bedelin %90’ını hizmet aldığı akademisyene ödemektedir. Proje hazırlama sözleşmelerinde ise destek programına bağlı olarak ödenecek tutarlar değişkenlik göstermektedir.

Proje süreçlerinde akademik danışmanın önemi nedir?

Proje süreçlerinde akademik danışmandan destek alınması, ilgili proje sürecinin en profesyonel yapıda ilerlemesi ve başarıyla tamamlanması için önemli bir unsur teşkil etmektedir. Üniversite hocalarımızın teknik yönleri ve raporlama kabiliyetlerinin yüksek olması, bununla beraber proje kültürüne aşina olmaları sürecin tamamında başarılı olmalarını sağlamaktadır.

Taraflar arasında anlaşmazlık ya da görevi kötüye kullanma gibi hususlar meydana geldiği zaman süreç nasıl yürütülüyor?

Taraflar arasında oluşan anlaşmazlık durumlarında InnoPark TTO yetkilileri tarafından gerekli arabuluculuk faaliyetleri sürdürülmektedir. Her iki tarafla yapılan akit dolayısıyla herhangi bir kötü niyetli faaliyetle karşı karşıya kalındığında yasal süreç üzerinden gerekli işlemler gerçekleştirilmektedir.

Akademisyen görevlendirme süreci ne kadar zaman alır?

InnoPark TGB tarafından görevlendirme talebinin ilgili üniversiteye iletilmesinin akabinde takribi 30-40 gün içerisinde akademisyenin resmi görev kararı tarafımıza ulaşmaktadır. Bu aşama sonrasında firmayla sözleşme aktedilerek çalışmalar başlatılmaktadır.

InnoVadi Girişimcilik Merkezinde bulunmanın sağladığı faydalar ve sunduğu hizmetler nelerdir?

Orta veya Yüksek Teknoloji alanlarında yenilik içeren herhangi bir iş fikrine sahipseniz, iş fikrinizle bize başvurduğunuz ve kabul gördüğünüz takdirde InnoVadi Girişimcilik Merkezi imkanlarından faydalanabilirsiniz.  InnoVadi ekosistemi içerisinde yer alarak iş fikrinizi geliştirerek hedeflediğiniz pazarda rekabet gücü yüksek ürün veya hizmetler sunmanız adına uzmanlarımız, eğitmenlerimiz, mentörlerimiz ve yatırımcılarımızla birlikte çalışmalar gerçekleştirirsiniz.

Aynı zamanda başvurunuzu gerçekleştirerek iş fikrinizi geliştirmenize katkı sağlayacak hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Ön-kuluçka merkezimizde girişimciliğe yönelik tanıtım ve motivasyon programlarına ücretsiz katılım, ücretsiz girişimcilik eğitimleri, girişimci adayları için dizayn eidlmiş çalışma alanları, açık ofis sisteminden ücretsiz faydalanma, girişimci adayları için ofis tahsis sistemi ve kira indirimleri, pazar doğrulama ve pazar analizi, ücretsiz patent vekilliği destek sistemi, fikrinizi geliştirmenize yardımcı olacak ücretsiz mentörlük, danışmanlık ve editörlük desteklerinden, melek yatırımcı bulma gibi birçok farklı hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

InnoVadi Girişimcilik Merkezi'ne ne zaman başvuru yapabilirim ve başvuru şartları nelerdir?

InnoVadi Girişimcilik Merkezi çatısı altında yürütülen programların her biri için farklı başvuru şartları ve başvuru tarihleri bulunmaktadır. Başvuracağınız program ile ilgili innovadi.com.tr web sitesinden iligli programın sayfasından detaylı bilgi alabilir, başvuru şartları ve tarihlerine göz atabilirsiniz.

InnoVadi Girişmcilik Merkezi'nin herhangi bir programında daha önce başvurduğum ancak reddedilen bir iş fikriyle tekrar başvuru yapabilir miyim?

Daha önce reddedilen iş fikrinizin reddedilme sebeplerini InnoVadi Girişimcilik Merkezi uzmanları’ndan öğrenerek iş ifkri üzerinde çalışmalısınız. Geliştirilen veya pivot edilen iş fikirleriyle tekrar başvuru yapmanız mümkündür.

TÜBİTAK 1512 - BİGG Programı için başvuru şartları nelerdir?

Programa ön başvuru tarihi* itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin;

 • Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
 • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
 • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi, aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;

• Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
• Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

* Ön başvuru tarihi; iş fikrinin uygulayıcı kuruluş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr  adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir.

TÜBİTAK 1512 - BİGG Programı'na lisans mezuniyeti üzerinden 10 yıl geçmiş, ancak halihaızrda yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olan kişiler başvurablir mi?

Evet, başvurabilir.

TÜBİTAK 1512 - BİGG Programı'na şirket ortağı olan kişiler başvurabilir mi?

Hayır, başvuramaz. TÜBİTAK’ın çağrı metninde belirtilen ön başvuru tarihleri arasında herhangi bir şirketin ortaklık yapısında olan kişiler programa başvuramaz. Başvuru öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılması durumunda başvuru yapılabilir.

TÜBİTAK 1512 - BİGG Programı'na birden fazla iş fikri ile başvuru yapılabilir mi?

Aşama-1 (Girişimci Rampası) programına birden fazla iş fikri ile başvurabilirsiniz. Ancak, eğitim ve mentorluk destekleriyle birlikte yapacağımız iş fikri doğrulama çalışmaları sırasında sadece bir iş fikrini iş planı haline getirmelisiniz. Aşama-2 başvurusunu tek bir iş fikri ile yapmalısınız.

TÜBİTAK 1512 - BİGG Programı'na ekip halinde başvurulabilir mi?

Evet. Bir iş fikrini gerçekleştirmek için birden çok kişiden oluşan takım halinde başvuru yapılabilir. Esasen bazı durumlarda takım halinde yapılan başvuruların başarı şansı daha yüksek olabilmektedir. Özellikle birbirini çok iyi tamamlayan üyelerden oluşan ekipler veya multidisipliner yapıdaki ekiplerin jüriyi olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Ekip halinde başvurunun diğer bir avantajı iş fikrinin uygulamaya geçirilmesi aşamasında ekip üyelerinden birinin yeterli çabayı göstermemesi  durumunda ekipteki diğer üyenin/üyelerin bu eksikliği tamamlayarak girişimin başarısız olma olasılığını düşürmesidir. Ancak, ekipteki üye sayısının çok fazla olmasının da bazı riskler içerdiği göz ardı edilmemelidir.

TÜBİTAK 1512 - BİGG Programı'na yabancı uyruklu kişiler başvurabilir mi?

Başvuru için T.C. vatandaşlık şartı aranmaz. Ancak, yabancı uyruklu adayların T.C. yabancı kimlik numarası ve YÖK’ten alınan diploma denklik belgesi sunması gereklidir.

TÜBİTAK 1512 - BİGG Programı'na yapılacak başvurulara konu olan iş fikirleri hangi alanlarda olabilir?

Program çağrı metninde belirtildiği üzere 6 tematik alanda yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilmektedir. Tematik alanlar ise Akıllı Ulaşım, Enerji ve Temiz Teknolojiler, Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm), İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık ve İyi Yaşam, Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme.

TÜBİTAK 1512 - BİGG Programı'na başvurulacak iş fikirlerinde hangi özellikler beklenmektedir?

BİGG programına başvurulacak iş fikrinin teknolojik bir yenilik içermesi ve ticarileşme yeteneği olması gereklidir. Sadece ticari niteliği olan veya teknolojik bir yenilik (uluslararası, ulusal veya sektör düzeyinde) içermeyen iş fikirleri desteklenmez.

TÜBİTAK 1512 - BİGG Programı için InnoPark tarafından yürütülen 1. Aşama hizmetleri ücretli midir?

Hayır. Girişmci Rampası Programı kapsamında girişimci adaylarına sağlanan tüm hizmet ve imkanlar ücretsizdir.

Hayata Fırsat - Girişimci Kampı başvuru şartları nelerdir?

 • Girişimci Kampı için herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır.
 • Türk Vatandaşları ve Geçici koruma altındaki Suriyeliler, başka hiçbir şart aranmaksızın bu programa başvurabilir.
 • Herhangi bir öğrenimi tamamlamış (lise, üniversite vb.) düşük-orta-yüksek teknoloji girişimcileri programa başvurabilir.
 • Girişimci Kampı aynı zamanda bir kuluçka programı olup daha önce şirketini açmış girişimciler de programa başvurabilir.

Hayata Fırsat - Girişimci Kampı programına ne zaman başvuru yapabilirim?

Girişimci Kampı Programı için 2019 yılı çağrısı sona ermiştir. 2020 yılında aynı veya benzer bir programla çağrı açılacaktır. Çağrı yayınlandığı zaman haberdar olmak için lütfen anasayfadan e-posta bilgilendirme servisimize kayıt olunuz.

Hayata Fırsat - Girişimci Kampı programında sunulan hizmetler ve sağlanan imkanlar için herhangi bir ücret talep ediliyor mu?

Hayır. Program kapsamında verilen eğitim, mentörlük, editörlük hizmetleri tamamen ücretsizdir.

Hayata Fırsat - Girişimci Kampı programında eğitim sürecine katılmadan mentörlük sürecine başvuru yapabilir miyim?

Evet. Yeni girişimciler iş fikriyle ilgili gerekli eğitimleri daha önce alarak gerekli metotlara göre evraklarını hazırlayabilecek konumda ise, şirketini kurmuş girişimciler sadece mentörlük hizmeti almak istiyor ise yalnızca mentörlük sürecine başvuru yapabilirler.

InnoKampüs Maker Atölyesi'nde sunulan imkanlar nelerdir?

InnoPark Konya TGB tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nde açılan maker atölyesinde üniversiteli ve liseli gençlere aşağıdaki hizmetler ve imkanlar sunulacaktır:
• nitelikli ve güvenli ortak çalışma alanı (co-working space)
• hızlı prototipleme imkanları (3 D yazıcı, 3D tarayıcı, grafik tablet)
• atölye imkanları,
• el aletleri,
• etkinlik alanı
• mentörlük ve danışmanlık hizmeti

InnoKampüs Maker Atölyesi'nde yapacağım çalışmalar için herhangi bir ücret ödeyecek miyim?

InnoKampüs Maker Atölyesi’nde yapacağınız çalışmalar için sağlanan imkanlar ve sunulan hizmetler tamamen ücretsizdir.

InnoKampüs Maker Atölyesi'nde çalışmam için gereken şartlar nelerdir?

InnoKampüs Maker Atölyesi’nde gönüllü olarak çalışan InnoPark Marka Temsilcileriyle iletişime geçerek “InnoKampüs Maker Atölyesi Kullanım Şartlar ve Sözleşmesi”ni imzalayarak çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz.

InnoPark ve InnoKampüs Maker Atölyesi'nde gönüllü olarak marka elçiliği yapabilir miyim?

Evet. InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş her akademik yılı başlangıcında marka elçisi çağrısı açmaktadır. Başvurunuzu gerçekleştirerek öğrencilik döneminizde marka elçisi olarak kariyer adımlarınızı atabilirsiniz.

InnoKampüs Maker Atölyesi'nde etkinlik düzenleyebilir miyim?

Evet. InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş’ye etkinlik dosyanızla başvurarak onay aldığınız takdirde etkinliklerinizi düzenleyebilirsiniz.

InnoKampüs Maker Atölyesi hangi zamanlarda açıktır?

InnoKampüs Maker Atölyesi üniversite sınav dönemleri (+-1 hafta) dışında haftanın her günü saat 11:00-23:00 arası açıktır.

InnoKampüs Maker Atölyesi'nde sadece iş fikri olanlar veya bir çalışma gerçekleştirecek olanlar mı gelebilir?

Hayır. InnoKampüs Maker Atölyesi’ne bir iş fikriniz veya projeniz olmadan da gelebilir, ortak çalışma alanlarından yararlanabilirsiniz. Maker atölyesinde ki oluşan ekosisteme dahil olmanızla başka projelere ekip arkadaşı olabilir veya destekleyebilirsiniz.

InnoGarage Ön-Kuluçka Programı'na başvuru şartları nelerdir?

 • InnoGarage Ön Kuluçka Programı için şirketleşme haricinde herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır.
 • Bu programa katılacak girişimci adaylarının henüz şirket açmamış olması gerekmektedir.
 • Türk Vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler başka hiçbir şart aranmaksızın bu programa başvurabilir.
 • Herhangi bir öğrenimi tamamlamış (lise, üniversite vb.) orta-yüksek teknoloji girişimcileri programa başvurabilir.

InnoGarage Ön-Kuluçka Programı'na ne zaman başvurabilirim?

InnoGarage Ön-Kuluçka Programı yılın her döneminde başvuru almaktadır.

InnoGarage Ön-Kuluçka Programı'nda sunulan hizmetler ücretli midir?

Hayır. Program kapsamında verilen eğitim, mentörlük, editörlük hizmetleri tamamen ücretsizdir.

InnoGirişim Kuluçka Programı'na başvuru şartları nelerdir?

 • InnoGirişim Kuluçka Programı için şirketleşme haricinde herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır.
 • Bu programa katılacak girişimci adaylarının şirketini açmış olması gerekmektedir.
 • Türk Vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler başka hiçbir şart aranmaksızın bu programa başvurabilir.
 • Herhangi bir öğrenimi tamamlamış (lise, üniversite vb.) orta-yüksek teknoloji girişimcileri programa başvurabilir.

InnoGirişim Kuluçka Programı'na ne zaman başvurabilirim?

InnoGirişim Kuluçka Programı yılın her döneminde başvuru almaktadır.

InnoGirişim Kuluçka Programı'nda sunulan hizmetler ücretli midir?

Program kapsamında sağlanan bazı imkanlar ve sunulan hizmetler ücretli olabilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için InnoVadi Girişimcilik Merkezi uzmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

InnoStar Hızlandırma Programı'na başvuru şartları nelerdir?

 • InnoStar Hızlandırma Programı için şirketleşme haricinde herhangi bir başvuru şartı aranmamaktadır.
 • Bu programa katılacak girişimci adaylarının şirketini açmış olması ve minimum 3 yaşındaki şirketle olması gerekmektedir.
 • Türk Vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler başka hiçbir şart aranmaksızın bu programa başvurabilir.
 • Herhangi bir öğrenimi tamamlamış (lise, üniversite vb.) orta-yüksek teknoloji girişimcileri programa başvurabilir.

InnoStar Hızlandırma Programı'na ne zaman başvurabilirim?

InnoStar Hızlandırma Programı yılın her döneminde başvuru almaktadır.

InnoStar Hızlandırma Programı'nda sunulan hizmetler ücretli midir?

Program kapsamında sağlanan bazı imkanlar ve sunulan hizmetler ücretli olabilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için InnoVadi Girişimcilik Merkezi uzmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

Mavi Okyanus MYA tarafından girişimcilerden herhangi bir ücret talep ediliyor mu?

Hayır. MAVİOKYANUS, Bireysel Katılım Yatırımı sürecinde girişimcilerden herhangi bir ücret talep etmez.

Mavi Okyanus MYA ne zaman başvurabilirim?

Mavi Okyanus Melek Yatırımcı Ağı yılın her döneminde başvuruları almaktadır. Girişimci başvurduktan bir sonraki yılın belli dönemlerinde InnoPark tarafından düzenlenen girişimci – yatırımcı buluşmaları ve demoday’lerine hazırlanması gerekmektedir.

Yatırımcı arayan girişimci şirketini kurmuş olmak zorunda mıdır?

Hayır. Yönetmelikteki girişimci tanımında; “Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kuran gerçek veya tüzel kişilerdir” denilmektedir.

Melek yatırımcılar yatırım yaptığı şirkete ortak olmak zorunda mıdır?

Hayır. Birçok farklı yatırım modeli bulunmaktadır. Ortaklı bunlardan yalnızca bir tanesidir.

Melek Yatırımcılar yatırım yaptığı şirketin yönetiminde görev almalı mıdır?

Evet. Melek Yatırımcıların girişimciye sağladığı finansal destek yanında deneyimini ve bilgi birikimini paylaşması, girişimi sahip olduğu network’ünden yararlandırması çoğu kez finansal destek sağlamasından daha yararlı olmaktadır.

Melek Yatırım için şirket türü ne olmalıdır?

Melek yatırım mekanizmaları için girişimcilerin Anonim Şirketi kurması gerekmektedir.

3D baskı ücreti nasıl hesaplanmaktadır?

-Baskı ücreti parçanın işleme süresine göre hesaplanmaktadır.

3D baskı ücreti ne kadar?

Saati 6,5 TL + KDV’dir.

3D baskı alınacak modeller hangi formatlarda olmalıdır?

STL, OBJ, IGES, IGS, STEP, XT formatlarının herhangi birinde olmalıdır.

Nasıl 3D baskı teklifi alırım?

3D modelinizi tasarimmerkezi@innopark.com.tr adresine mail olarak gönderdiğiniz taktirde fiyat hesaplanıp size geri dönüş yapılacaktır.

3D baskı süresi neye göre değişir?

Baskı süresi ve ücreti baskının yüzey kalitesine ve parçanın iç doluluk oranına göre değişir. Doluluk oranını artırarak ve yüzey kalitesini düşürerek daha ucuza baskı alınabilir.

3D modelleme fiyatı ne kadar?

Modelleme ücreti modellenecek parça veya montajın modelleme süresine göre belirlenmektedir.

Hangi tür malzemelerden 3D baskı alabiliriz?

ABS, PLA, HIPS, FLEX ve TPU tip malzemelerden 3D baskı alabilirsiniz.

Hangi tür 3D yazıcılar mevcut?

Şu anda sadece FDM türü yazıcılar mevcut. Çok yakında SLA türü yazıcı ile de hizmet vermeye başlanacaktır.

Bizimle İletişime Geçin

E-Posta ve KEP

bilgi@innopark.com.tr

innopark@hs01.kep.tr

Faks

(+90) 332 999 1494

×

Merhaba :)

Sorularınız ve görüşleriniz için Whatsapp İletişim Hattı üzerinden ilgili birim uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?