VİZYON -MİSYON
Üretim Odaklı Teknopark
Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin Vizyonu
Bölgenin Innovasyon Parkı olan Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin vizyonu; bulunduğu bölgenin yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği bir merkez olmasında önemli rolü olan, uluslararası üne sahip, teknolojik üretim öncelikli bir teknopark olmaktır.

Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin Misyonu

1. Ülkenin ve bölgenin öncelikleri, dinamikleri ve potansiyeli ile paydaşlarının beklentilerini göz önüne alarak oluşturduğu özgün teknopark yönetim modelini uygulayan,
2. Ortaklarının ve paydaşlarının istek ve beklentileri ile memnuniyet düzeyini izleyerek ürün ve hizmet kalitesini sürekli iyileştiren,
3. Bölgede etkin ve verimli çalışan bir inovasyon ekosisteminin kurulmasına öncelik tanıyan,
4. Bölgenin inovasyon talebinin artırılmasına ve bölgedeki inovasyon talebinin karşılanması için gerekli inovasyon arzının oluşturulmasına katkı sağlayan,
5. Yeni ve ileri teknoloji odaklı girişimciliği teşvik eden ve destekleyen bir kuluçka programları uygulamaya koyan,
6. Bünyesinde teknolojik ürünlerin üretilmesine öncelik veren, bu amaçla Ar-Ge, test ve teknolojik üretim faaliyetleri için gerekli imkan ve kaynakları sağlayan,
7. Bünyesindeki kuruluşların uluslararası işbirliklerini geliştirmeye destekleyen,
8. Üniversite-Kamu-Özel Sektör işbirliğini geliştirmeye odaklanan, bu kapsamda Üniversitelerde yürütülen Ar-Ge çalışmalarının kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesini sağlamak,
9. Üniversitelerde üretilen bilginin katma değere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması için teknoloji transferi hizmetleri sunan,
10. Bölgede orta ve ileri teknoloji ürünlerinin üretimi ve ihracatını artırmaya katkı sağlayan,
11. KOBİ’lerin yeni ve yüksek teknolojileri kullanmasına destek veren,
12. Bölgedeki inovasyon faaliyetlerini hızlandıracak inovasyon kümelenmeleri, planetary yapılar, işbirlikleri ve ağyapılar oluşturulmasına destek veren,
13. Nitelikli işgücünün istihdamını destekleyen,
14. İstihdam ettiği personelin uygun niteliklere sahip olmasına önem veren,
15. Bünyesinde tasarım merkezi, prototip üretim merkezi, açık inovasyon merkezi, finansman ve risk sermayesi sağlayıcı, araştırma merkezi, kümelenme merkezi, stratejik araştırma merkezi, teknoloji transfer ofisi, üniversite irtibat ofisi, laboratuvar vb. inovasyon ekosistemi aktörlerini barındıran
“Bölgenin İnovasyon Parkı” olmak.

Bizimle İletişime Geçin

E-Posta ve KEP

bilgi@innopark.com.tr

innopark@hs01.kep.tr

Faks

(+90) 332 999 1494

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?